19 °C Athens, GR
31/03/2023

Τελευταια Νέα
Απόψεις: Το δίλημμα των Εθνικών εκλογών είναι διττό. Συνέχιση της επιτυχίας η αλλαγή πολιτικής νοοτροπίας Απόψεις: Ρωσίδα κατάσκοπος δήλωνε στο Ληξιαρχείο ότι ήθελε την ίδια ώρα που μητέρες και παιδιά πληρώνουν έως και 8500€ Σε αργία ο κληρικός της Ι.Μ. Ρεθύμνης, Πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Σαρρής Καθαίρεση κληρικού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος στην εκδήλωση του Ιδρύματος Μακαρίου Γ΄ για τις εθνικές επετείους Εγκάρδιες ευχές από τον Οικουμενικό Πατριάρχη προς τον ασθενούντα Πάπα Φραγκίσκο Το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου επισκέφθηκε η Υπουργός Υγείας Πόπη Κανάρη Φαινόμενο της νέας ψηφιακής εποχής τα fake news Κορυφαίο νησί η Πάτμος, για τη μυστηριακή ατμόσφαιρα, σύμφωνα με το Conde Nast Traveller Ιντιάνα – ΗΠΑ: 5χρονος πυροβόλησε και σκότωσε τον 16 μηνών αδελφό του Ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του Τραμπ – Στις 4 Απριλίου αναμένεται να παραδοθεί στη δικαιοσύνη Η ομογένεια του Σικάγο των Η.Π.Α. τίμησε το Πυροσβεστικό Σώμα στις εκδηλώσεις της επετείου της 25ης Μαρτίου ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Προστάτη των Καρκινοπαθών, Αγίου Παρθενίου στο Ίλιον

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στην Ρέμλη

Δημοσιεύθηκε: Δευτέρα 17 / 5 / 2021 , 14:17 από news_room

Τήν Κυριακήν, 3ην/ 16ην Μαΐου 2021, Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προεξῆρξε θείας Λειτουργίας εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς ἐν Ρέμλῃ Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Πατριαρχείου.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην, ἡ Ἐκκλησία ἐπιτελεῖ τήν μνήμην τοῦ Ἰωσήφ τοῦ ἀπό Ἀριμαθείας -σημερινῆς Ρέμλης, ὁ ὁποῖος ἦτο εὐσχήμων βουλευτής, προσδεχόμενος καί προσδοκῶν τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί ὁ ὁποῖος τολμήσας εἰσῆλθε πρός Πιλᾶτον καί ἐζήτησε τό Σῶμα τοῦ σταυρωθέντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί λαβών Αὐτό, ἐνεταφίασεν, ὁμοῦ μετά τῶν Μυροφόρων γυναικῶν εἰς τό καινόν Αὐτοῦ μνημεῖον, (Ἰω. 19, 38-42 καί Ματθ. 27, 57-60).

Πρός μνήμην καί τιμήν τοῦ Ἰωσήφ τοῦ ἀπό Ἀριμαθείας καί τοῦ ἐνταφιασμοῦ τοῦ Κυρίου προεξῆρξεν τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰόππης κ. Δαμασκηνοῦ, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου καί Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί διακόνων, ψαλλόντων τῶν ψαλτῶν τῆς ἐνορίας τῆς Ρέμλης, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα καί μετεχόντων πολλῶν πιστῶν ἐν χαρᾷ διά τήν παῦσιν τῆς πανδημίας καί ἐν προσευχῇ διά τήν κατάπαυσιν τῶν ἐχθροπραξιῶν μεταξύ Ἰσραήλ καί Γάζης καί τῶν ἐπεισοδίων εἰς τήν πόλιν Ρέμλης καί τῆς γειτνιαζούσης Λύδδης.

Εἰς τό Κοινωνικόν τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος ἐκήρυξε διά τοῦ κάτωθι κηρύγματος Αὐτοῦ:

«Ὁ εὐσχήμων βουλευτήςἀνυμνείσθω Ἰωσήφ μετά τῶν Μυροφόρων καί τῶν θείων Μαθητῶνὡς κῆρυξ ὤν οὗτος τῆς ἐγέρσεως Χριστοῦ», ἀναφωνεῖ ὁ ὑμνῳδός τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Εὐλαβεῖς Χριστιανοί,

Ἡ χάρις τῶν κεκρυμμένων μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ, Ἰωσήφ τοῦ ἀπό Ἀριμαθαίας, δηλονότι τῆς ἁγιογραφικῆς ὑμῶν πόλως Ρέμλης καί Νικοδήμου ὡς καί τῶν ἁγίων Μυροφόρων γυναικῶν συνήγαγον πάντας ἡμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ τούτῳ τόπῳ, ἵνα πασχαλίως καί εὐχαριστιακώς δῶμεν δόξαν τῷ  Ἀναστάντι Θεῷ καί Σωτῆρι ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ, τῷ ἐλευθερώσαντι ἡμᾶς ἐκ τῆς φθορᾶς τοῦ θανάτου καί τοῦ σκότους αὐτοῦ.

Τό ἀναντίρρητον γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Χριστοῦ, χαρακτηρίζεται ὡς τό πρωτογενές ἡφαίστειον, τοῦ ὁποίου ἡ πυρίνη λάβα καί τό φῶς αὐτῆς ἐκάλυψεν ἅπασαν τήν κτίσιν, τό φῶς δέ τοῦτο εἶναι τό ἐνυπόστατον φῶς τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Οἰκονομίας, δηλαδή τῆς ἐνσαρκώσεως καί ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου καί Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ.

 Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ καλῶς ἐπιμελούμενος τῶν θεμάτων τῆς Μονῆς καί τῶν θεμάτων τοῦ ποιμνίου Ἀρχιμανδρίτης Νήφων, ἐδέχθη τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν εἰς τήν ἀνακαινισθεῖσαν αἴθουσαν, παρέθεσε τράπεζαν καί ἐνημέρωσεν τόν Μακαριώτατον ἐπί τῆς πορείας καί τῆς προόδου τοῦ ἐν Ρέμλῃ ποιμνίου, εὐχαριστῶν Αὐτόν διά τήν συμπαράστασιν καί ἔμπρακτον βοήθειαν Αὐτοῦ.

«Νῦν κρίσις ἐστί τοῦ κόσμου τούτου, νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω· κἀγώ, ἐάν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς πάντας ἑλκύσω πρός ἐμαυτόν», (Ἰωάν. 12, 31-32),  λέγει Κύριος. Ἑρμηνεύων τούς Κυριακούς τούτους λόγους, ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας λέγει: «ὅτε ὁ θήρ [τό θηρίον/ ὁ διάβολος] ἐκ μέσου γέγονε, καί καθῃρέθη ὁ τύραννος, τότε ἄγει πρός ἑαυτόν ὁ Χριστός τό ἀποπλανηθέν γένος, οὐ μόνον Ἰουδαίους ἀλλά καί πάντας ἀνθρώπους, πρός σωτηρίαν καλῶν διά τῆς εἰς Αὐτόν πίστεως· μερική γάρ ἡ διά τοῦ νόμου κλῆσις, γενική δέ ἡ διά Χριστοῦ».

Τῆς διά Χριστόν τόν Ἀναστάντα πίστεως αὐτῶν, τόσον τῶν κεκρυμμένων μαθητῶν, ὅσον καί τῶν Μυροφόρων γυναικῶν, ἡ ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία τιμᾷ καί γεραίρει τήν μνήμην αὐτῶν σήμερον, Κυριακήν τρίτην ἀπό τοῦ Πάσχα. Προσέτι δέ οὗτοι, ἐννοεῖται οἱ μαθηταί καί αἱ Μυροφόροι γυναῖκες, ἐγένοντο μάρτυρες ἀψευδεῖς ἀφ’ ἑνός καί διαπρύσιοι κήρυκες ἀφ’ ἑτέρου, τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. «Καί διαγενομένου τοῦ Σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνή καί Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καί Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα, ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. … καί εἰσελθοῦσαι εἰς τό μνημεῖον εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον στολήν λευκήν, καί ἐξεθαμβήθησαν· ὁ δέ λέγει αὐταῖς· μή ἐκθαμβεῖσθε· Ἰησοῦν ζητεῖτε τόν Ναζαρηνὸν τόν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. ἀλλ’ ὑπάγετε, εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καί τῷ Πέτρῳ, ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τήν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτόν ὄψεσθε, καθώς εἶπεν ὑμῖν», (Πρβλ. Μαρκ. 16, 1-7) λέγει ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος.

Ὄντως, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, διά τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεώς τοῦ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ εἰπών «ἐγώ εἰμι τό φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοί οὐ μή περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ’ ἕξει τό φῶς τῆς ζωῆς», (Ἰωάν. 8,12), κατέλυσε τό βασίλειον τοῦ σκότους καί τῆς ἀγνοίας ἀφ’ ἑνός καί συνέτριψεν ὁλοσχερῶς τήν τυραννικήν ἐξουσίαν τοῦ διαβόλου ἐπί τῶν ἀνθρώπων, ἀφ’ ἑτέρου, ὡς ὑμνολογικῶς ἀναφωνεῖ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός: «Κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς καί συνέτριψας μοχλούς αἰωνίους, κατόχους πεπεδημένων Χριστέ, καί τριήμερος ὡς ἐκ κήτους Ἰωνᾶς ἐξανέστης τοῦ τάφου». Κατά δέ τόν ἅγιον Γρηγόριον τόν Νύσσης, διά τῆς Ἀναστάσεως  τοῦ Χριστοῦ κατελύθη τό κράτος τοῦ θανάτου, τῆς ἁμαρτίας καί ἐγένετο ἡ μεταστοιχείωσις τῆς ἀνθρωπίνης ἡμῶν φύσεως. Ἦλθεν ἡ τῆς ζωῆς βασιλεία καί κατελύθη τοῦ θανάτου τό κράτος καί γέγονεν ἄλλη γέννησις, βίος ἕτερος, ἄλλο ζωῆς εἶδος, αὐτῆς τῆς φύσεως ἡμῶν μεταστοιχείωσις, [=μεταμόρφωσις/ ἀνάπλασις].

Ἡ μεταστοιχείωσις ἤ ἀνάπλασις τῆς ἀνθρωπίνης ἡμῶν φύσεως ἐγένετο ἐν τῷ  προσώπῳ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅταν Οὗτος προσέλαβε τήν ἀνθρωπίνην ἡμῶν φύσιν ἐκ τῶν ἁγνῶν αἱμάτων τῆς ἀειπαρθένου καί Θεοτόκου Μαρίας διά τοῦ ἁγίου Πνεύματος, καί ἀπήλλαξε αὐτήν [=τήν ἀνθρωπίνην ἡμῶν φύσιν] ἀπό τήν φθοράν καί τήν ἁμαρτίαν.

Τώρα ὅμως διά μέν τῆς Ἀναστάσεώς τοῦ ὁ Χριστός ἀνέδειξε νικηφόρον τήν ἀνθρωπίνην φύσιν ἐπί τοῦ σωματικοῦ θανάτου, διά δέ τῆς Ἀναλήψεώς τοῦ εἰς τόν Θεόν καί Πατέρα Αὐτοῦ, ἐθέωσε τό τῆς σαρκός ἡμῶν πρόσλημμα, ὡς λέγει ὁ ἅγιος Συμεών ὁ μεταφραστής.

Ἰδού λοιπόν διά τί ὁ Ἱερός Χρυσόστομος διακηρύσσει θριαμβευτικά: «Ὁ τοῦ Κυρίου θάνατος τόν θάνατον ἐθανάτωσε». Κατά δέ τόν ἅγιον Ἰωάννην τόν Δαμασκηνόν «θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν», δηλονότι τήν κατάργησιν τοῦ κατ’ ἐξοχήν ἐχθροῦ ἡμῶν, ὡς κηρύττει ὁ θεῖος Παῦλος:  «ἔσχατος ἐχθρός καταργεῖται ὁ θάνατος», (Α΄ Κορ. 15,26).

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς λέγει ὅτι «ἡ τοῦ Κυρίου ἀνάστασις τῆς ἀνθρωπίνης φύσεώς ἐστιν ἀνανέωσις καί τοῦ πρώτου διά τήν ἁμαρτίαν θανάτῳ καταποθέντος [= καταβροχθισθέντος] Ἀδάμ καί διά θανάτου πρός γῆν, ὅθεν ἐπλάσθη, παλινδρομήσαντος ἀναζώωσις καί ἀνάπλασις καί πρός ζωήν ἀθάνατον ἐπανέλευσις» καί ἀναλυτικώτερον, ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου εἶναι ἀνανέωσις τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καί ἀναζώωσις καί ἀνάπλασις καί ἐπάνοδος πρός τήν ἀθάνατον ζωήν τοῦ πρώτου Ἀδάμ, πού καταβροχθίσθηκε ἀπό τόν θάνατον, λόγῳ τῆς ἁμαρτίας καί διά τοῦ θανάτου ἐπαλινδρόμησε πρός τήν γῆν, ἀπό τήν ὁποίαν ἐπλάσθη.

Μάρτυρες ἀψευδεῖς ὡς προείπομεν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἐγένοντο αἱ Μυροφόροι γυναῖκες καί μάλιστα ἡ Θεοτόκος καί Μητέρα τοῦ Θεοῦ Μαρία, ἡ ὁποία πρώτη εἶδε τόν Κύριον ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντα, ὡς λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς. «Τό γάρ τῆς Κυρίου Ἀναστάσεως Εὐαγγέλιον πρώτη πάντων ἀνθρώπων, καθάπερ καί προσῆκον ὑπῆρχε καί δίκαιον, ἡ Θεοτόκος παρά τοῦ Κυρίου ἐδέξατο καί αὕτη τοῦτον ἀναστάντα πρό πάντων εἶδε καί τῆς Αὐτοῦ θείας ὁμιλίας ἀπήλαυσε».

Ὁ ἅγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, σχολιάζων τήν παρουσίαν τῶν Μυροφόρων κατά τόν ἐνταφιασμόν καί τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ, σημειώνει χαρακτηριστικῶς: «τό γένος τό κατακριθέν, ἀπολαύει πρῶτον τῆς τῶν ἀγαθῶν θεωρίας καί οἱ μέν μαθηταί φεύγουσι, αἱ δέ γυναῖκες καρτεροῦσι», δηλαδή τό κατακριθέν γένος τῶν γυναικῶν, ἐξ αἰτίας τῆς ἐν τῷ  παραδείσῳ παρακοῆς τῆς Εὔας, ἀπολαμβάνει τήν θεωρίαν τοῦ Κυρίου πρῶτον. Καί τοῦτο, διότι οἱ μαθηταί τοῦ Χριστοῦ φεύγουν καί κρύβονται ἀπό τόν φόβον τους, ἐν ᾧ αἱ γυναῖκες καρτεροῦν =[ἐπιμένουν].

Αὐτήν ἀκριβῶς τήν ἀπόλαυσιν τῆς θεωρίας τῶν ἀγαθῶν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ καλούμεθα καί ἐπιζητῶμεν καί ἡμεῖς, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, μιμούμενοι τούς κεκρυμμένους μαθητάς Ἰωσήφ καί Νικόδημον, ἰδιαιτέρως τάς Μυροφόρους Γυναῖκας.

Μετά δέ τοῦ ὑμνῳδοῦ βοήσωμεν. «Ὀρθρίσωμεν ὄρθρου βαθέως καί ἀντί μύρου τόν ὕμνον προσοίσομεν τῷ  Δεσπότῃ, καί Χριστόν ὀψόμεθα δικαιοσύνης ἥλιον πᾶσι ζωήν ἀνατέλλοντα».

Αὐτός δέ ὁ Ἀναστάς Κύριος τῆς εἰρήνης δῴη ὑμῖν τήν εἰρήνην διά παντός ἐπί παντί τρόπῳ. Ὁ Κύριος μετά πάντων ὑμῶν», ( Β΄ Θέσ. 3,16).

Χριστός Ἀνέστη. Ἔτη πολλά.

Τῇ δέ μεσημβρίᾳ ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Νήφων παρέθεσεν εἰς τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν καί τον κ. Γενικόν τράπεζαν, ἐν ᾗ ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησεν ὡς ἕπεται:

«Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Ἡ ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία καλεῖται ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀναστάσεως, δηλαδή τοῦ φωτός τῆς ἀληθείας καί τῆς ἐλπίδος τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. «Ἡμῶν τό πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καί Σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν», (Φιλιπ. 3,20).

Τούς λόγους τούτους τοῦ μακαρίου Παύλου τούς κατανοῶμεν ἐντός τῆς Ἐκκλησίας καί μάλιστα κατά τήν συμμετοχήν μας εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν, ἔνθα γινόμεθα κοινωνοί τοῦ σώματος καί τοῦ αἵματος τοῦ ἀναστημένου Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ.

Λέγομεν τοῦτο, διότι τό Μυστήριον τῆς θείας Εὐχαριστίας ἀποτελεῖ τήν καρδίαν τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας ἀφ’ ἑνός καί τό περιτείχισμα τῆς προστασίας ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν, τῶν κηρυττόντων τήν εἰρήνην καί τήν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί δή ἡ τῶν Ρωμαίων Ὀρθοδόξων ἀποτελεῖ φάρον φωτός τοῦ φωτίζοντος τόν κόσμον μετά τοῦ ἁγίου Φωτός τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου, δηλονότι τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.

Ἡμεῖς σήμερον ἑορτάζομεν τήν τριήμερον ταφήν καί Ἀνάστασιν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, οὐχί ὅμως ὡς οἱ κεκρυμμένοι μαθηταί Ἰωσήφ καί Νικόδημος, ἀλλ’ ὡς αἱ Μυροφόροι γυναῖκες, αἱ ὁποῖαι ἀπέβαλον τόν φόβον καί ἔτρεξαν εἰς τόν Τάφον, ζητοῦσαι τόν Χριστόν.

Τοῦτο καλούμεθα νά πράττωμεν καί ἡμεῖς, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἀδιακρίτως. Καλούμεθα νά ἀκούωμεν πάντοτε εἰς τό παράγγελμα τοῦ Κυρίου, λέγοντος: «Οὕτω λαμψάτω τό φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τά καλά ἔργα καί δοξάσωσιν τόν Πατέρα ὑμῶν τόν ἐν τοῖς οὐρανοῖς», (Ματθ. 5,16).

Ἡ ἀνθρωπότης καί ἰδιαιτέρως ἡ περιοχή ἡμῶν δοκιμάζονται, τόσον ἀπό τήν ἐπιδημίαν τοῦ κορωνοϊοῦ, ὅσον καί  ἀπό τήν δύσκολον πολιτικήν κατάστασιν καί τήν ἔκρηξιν τῆς βίας.

Ἡμεῖς, ἔχοντες τήν ἐλπίδα ἡμῶν εἰς τόν Ἀναστάντα Χριστόν, «τῇ προσευχῇ καί τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσομεν», (Πράξ. 6,4), δεόμενοι ὑπέρ τῆς καταπαύσεως τοῦ πυρός καί ὑπέρ τῆς ἐπικρατήσεως τῆς εἰρήνης, τήν ὁποίαν τόσον ἀνάγκην ἔχει ὁ κόσμος καί οἱ κάτοικοι τῆς Ἁγίας Γῆς. «Αὐτός γάρ», κηρύττει ὁ θεῖος Παῦλος, δηλαδή ὁ Χριστός, «ἐστίν ἡ εἰρήνη ἡμῶν», (Ἐφ. 2,14)

Χριστός Ἀνέστη».

Ἡ ἑορτή τῆς Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων ἑωρτάσθη ὡσαύτως καί εἰς τό παρεκκλήσιον τῶν Μυροφόρων, τό ἐντός τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, δι’ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας καί θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν, ὧν προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης, συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν ἐφημερίων τοῦ ναοῦ αὐτοῦ π. Φάραχ / Χαραλάμπους Μπαντούρ καί π. Γεωργίου Μπαράμκη, ψαλλόντων τῶν ἱεροψαλτῶν ὑπό τόν κ. Ριμόν Κάμαρ καί συμμετεχόντων τῶν μελῶν τοῦ Συλλόγου «Μυροφόρων Γυναικῶν» ἑορταζουσῶν καί τήν ἑορτήν ταύτην καί τῆς ἐκπροσώπου τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου κ. Χριστίνης Ζαχαριουδάκη.

Ακολουθήστε μας :

Σχετικά Άρθρα

Χειροτονία πρεσβυτέρου από τον Μητροπολίτη Καλαβρύτων

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Τρίτη 4 / 1 / 2022 , 21:02 από news_room  Μέσα σε ένα κλίμα πνευματικής χαράς, κατανύξεως και ιδιαίτερης συγκίνησης ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος τέλεσε κατά την Θεία Λειτουργία της Κυριακής, 2ας  Ιανουαρίου 2022, την χειροτονία στο βαθμό του πρεσβυτέρου του Οσιολογιωτάτου π. Ιουστίνου Λαλαγιάννη, Αδελφού […]

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την ίδρυση της εταιρείας «πόρτα ανοιχτή»

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την ίδρυση της εταιρείας «πόρτα ανοιχτή»

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Τετάρτη 23 / 11 / 2022 , 16:05 από news_room Παρουσία της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κατερίνας Σακελλαρόπουλου και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί εκδήλωση με αφορμή την συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση της εταιρείας προστασίας σπαστικών «πόρτα ανοιχτή». Η […]

Pin It on Pinterest