19 °C Athens, GR
19/10/2021

Τελευταια Νέα

Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος Ἀνακοινωθὲν

Δημοσιεύθηκε: Σάββατο 30 / 5 / 2020 , 17:06 από adologala.gr

Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος

Ἀνακοινωθὲν

Τὴν Πέμπτη, 7 Μαΐου 2020, συνεκλήθη μέσῳ τηλεδιασκέψεως ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος ὑπὸ τὴν προεδρὶα τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου, μὲ κύριο θέμα συζητήσεως τὴ διαδικασία ἐπαναλειτουργίας τῶν ἐνοριῶν. Στὴ συνεδρίαση οἱ συνοδικοὶ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς ἐξέφρασαν τὴ βαθυτάτη ὀδύνη τους γιὰ τὰ προσφάτως συμβάντα καὶ συγκεκριμένα γιὰ τὴν ἀδυναμία ἀπὸ μέρους τῶν πιστῶν τῆς βίωσης τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν καὶ τῶν ἑορτασμῶν τῆς Μ. Ἑβδομάδος καὶ τοῦ Πάσχα μὲ τὸν πατροπαράδοτο τρόπο.

Ἐν ὄψει τῶν μελετωμένων σχεδίων ἐπαναλειτουργίας τῆς χώρας ἀπὸ τὶς κατὰ τόπους Πολιτεῖες, ἀποφασίστηκε ἕκαστος Μητροπολίτης νὰ εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ἐπαναλειτουργία τῶν ἐνοριῶν τῶν Πολιτειῶν τῆς περιφερείας του, τηρώντας πάντα τὶς κατὰ τόπους ὁδηγίες τῶν ἀρχῶν γιὰ τὴν προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας, οἱ ὁποῖες μπορεῖ νὰ διαφέρουν σημαντικὰ ἀκόμη καὶ ἐντὸς τῆς ἐπικρατείας κάθε Μητροπόλεως. Ὅσον ἀφορᾶ τὴν προσέλευση τῶν πιστῶν στὸ Ἱερὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, αὐτὴ θὰ εἶναι δυνατὴ σύμφωνα μὲ τὶς κατάλληλες ὑποδείξεις στὶς ἐνορίες τοῦ κάθε Ἱεράρχη, τηρουμένων, ὅπως μέχρι τώρα, τῶν ὁδηγιῶν καὶ τῶν περιορισμῶν τῶν κατὰ τόπους ἀρχῶν γιὰ τὶς ἀποστάσεις μεταξὺ τῶν πιστῶν, τὴν προετοιμασία τῶν ναῶν καὶ τῶν ἐγκαταστάσεων τῶν ἐνοριῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς παραδοσιακῆς πράξεως τῶν ἱερέων μας.

Ἀποφασίστηκε ἐπὶ πλέον νὰ ἐπιτραπεῖ ἡ τέλεση τῶν ἱερῶν Μυστηρίων καὶ τῶν ἄλλων ἱερῶν ἀκολουθιῶν, ἐφαρμόζοντας τὶς ἐντολὲς τῶν τοπικῶν ἀρχῶν γιὰ τὴν προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας.

Ἀμέσως μετὰ τὴ συνεδρίαση, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δήλωσε:

Ἀνησυχοῦμε βαθύτατα, ὄχι μόνο γιὰ τὴν ὑγεία τῶν πιστῶν, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ψυχολογική τους κατάσταση καὶ τὴν πνευματική τους ζωή. Θεωροῦμε ὅτι ὁ καλύτερος τρόπος γιὰ τὴν ἐπαναλειτουργία τῶν Ναῶν μας εἶναι αὐτὸς ποὺ σέβεται τὶς ἀποφάσεις καὶ τὶς ἐντολὲς τῶν ἁρμοδίων ἀρχῶν. Ὡς ποιμένες τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ἔχουμε χρέος καὶ βαθὺτατο αἴσθημα εὐθύνης γιὰ τὴν ἀσφαλὴ ἐπαναλειτουργία τῶν ναῶν καὶ γιὰ τὴν πνευματικὴ καὶ σωματικὴ ὑγεία τῶν πιστῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου.

Ακολουθήστε μας :

Σχετικά Άρθρα

Ανακατασκευή του Αγίου Νικολάου στο σημείο μηδέν της Νέας Υόρκης – Ανάμνηση του γεγονότος της 11/09/2001

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Σάββατο 12 / 9 / 2020 , 14:37 από adologala.gr Υπάρχουν ορισμένες ημέρες στην ιστορία που δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Η 11η Σεπτεμβρίου 2001 είναι μια από αυτές τις μέρες. Μέσα στην κατάρρευση των μαγευτικών δίδυμων πύργων ήταν μια μικρή εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο. Μπορεί να ήταν στη […]

Μήνυμα παν-αγιότατου ημέρα Αγ.Γεωργίου

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Σάββατο 23 / 5 / 2020 , 15:33 από news_room ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἱερώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κύριον Ἐλπιδοφόρον, Εἰς Νέαν Ὑόρκην. Χριστός Ἀνέστη!   Πανηγυρίσασα καί ἐφέτος ἡ ἐσταυρωμένη Μήτηρ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντι- νουπόλεως, τόπολυσέβαστον Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, τήν ἐτησίαν μνήμην τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίουτοῦ Τροπαιοφόρου, ἐμνήσθη ἐν ταῖς προσευχαῖς αὐτῆς, κατά τήν τέλεσιν τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί τῆς ἱερᾶςἀρτο- κλασίας ἐν τῷ ἐπ’ ὁνόματι αὐτοῦ τιμωμένῳ καθ᾿ ἡμᾶς Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, τῶν ἐν Ἀμερικῇ προσφιλῶν τέκνων αὐτοῦ. Ὅθεν, συγχαίρομεν τῇ ὑμετέρᾳ λίαν ἀγαπητῇ Ἱερότητι διά τό σημαντικόν ποιμαντικόν ἔργον ὑμῶν, τόὁποῖον ἐπιτελεῖτε μεθ’ ἱεροῦ ἐνθουσιασμοῦ καί ζήλου, μετά πολλῆς πατρικῆς ἀγάπης πρός τόν ἐν Ἀμερικῇεὐλαβῆ κλῆρον καί φιλακόλουθον λαόν τοῦ Θεοῦ, μετ’ ἀκλονήτου ἀφοσιώσεως εἰς τάς αἰωνίουςἑλληνορθοδόξους ἀξίας καί εἰς τήν πάντοτε δοκιμαζόμενην Μητέρα Ἐκκλησίαν, ἐξ ἧς ἀντλεῖτε χάριν ἐκ τῶνπαναγίων αὐτῆς προσκυνημάτων, φῶς καί γνῶσιν ἐκ τῆς μακραίωνος ἱστορίας αὐτῆς, δύναμιν καί ἐλπίδα ἀπότοῦ σταυροῦ αὐτῆς. Ἀσπαζόμενοι δ’ […]

Pin It on Pinterest