32 °C Athens, GR
23/07/2024

Τελευταια Νέα
Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου στο Φανάρι Απόστολος Παύλος και Ευρώπη Οι Άμβωνες των Ναών: Σάλπιγγες πρωτοβουλιών, για την κλιματική κρίση Χειροτονία Πρεσβυτέρου από τον Επίσκοπο Μελιτηνής Μάξιμο στην Νότια Αγγλία Ενθρονίστηκε στο Ντένβερ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ο Μητροπολίτης Κωνσταντίνος Έκθεση ζωγραφικής για τα 85 χρόνια διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας-Μεξικού Απόψεις: Με σύστημα κερδοφορίας μεταναστευτικής βίζας στην ΕΕ θα έρθει ελπίδα σε ξένους που πιθανόν να πνιγούν στα νερά της Μεσογείου Απόψεις: Ρωσίδα κατάσκοπος δήλωνε στο Ληξιαρχείο ότι ήθελε την ίδια ώρα που μητέρες και παιδιά πληρώνουν έως και 8500€ Εκδηλώσεις στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου με αφορμή την επέτειο 50 χρόνων από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας Το FBI λέει πως ένας Άνδρας και μία γυναίκα πρέπει να συνδέονται με έξι πυρκαγιές που προκλήθηκαν στο νότιο Νέο Μεξικό Αστυνομικός σωματοφύλακας κατηγορείται για απάτη, ψευδείς δηλώσεις και σχέση με τη δήμαρχο της Νέας Ορλεάνης Οι εκτοπισμένοι του Έξω Μετοχίου τίμησαν τους ήρωες της 20ης Ιουλίου 1974 Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας: Συνεδρίαση του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου & Ακολουθία του Μ. Μηνύματος των νέων Χωρεπισκόπων Καϊρο: Πατριαρχική Θεία Λειτουργία και επιμνημόσυνη δέηση ηρωϊκώς αγωνισαμένων και πεσόντων Κυπρίων Συγχαρητήριες ευχές του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ. Αναστασίου προς τον Νεοεκλεγέντα Πατριάρχη Βουλγαρίας κ. Δανιήλ Ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος στο Άγιον Όρος Oι Θαυματουργές Εικόνες της Παναγίας Πορταϊτίσσης και του Οσίου Ανθίμου επιστρέφουν στην Αστυπάλαια Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο συμπλήρωσης πενήντα ετών Αρχιερατικής διακονίας Μητροπολίτη πρώην Θεσσαλονίκης Ανθίμου

Ευρωπαίους Αξιωματούχους δέχθηκε ο Πατριάρχης Θεόφιλος

Ευρωπαίους Αξιωματούχους δέχθηκε ο Πατριάρχης Θεόφιλος

Δημοσιεύθηκε: Τετάρτη 14 / 6 / 2023 , 6:12 από news_room

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ ἐδέχθη τήν Δευτέραν 12ην Ἰουνίου 2023, εἰς τήν ἕδραν τοῦ Ὀρθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων Ἀντιπροσωπείαν κορυφῆς ἀποτελουμένην ὑπό Εὐρωπαίων ἀξιωματούχων, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Σεβασμιώτατον κ. Μαργαρίτην Σχοινᾶν, Ἀντιπρόεδρον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς καί τόν Σεβασμιώτατον κ. Sven M.G. Koopmans, Εἰδικόν Ἀντιπρόσωπον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως διά τήν Εἰρηνευτικήν Διαδικασίαν εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν, μετά διακεκριμένων μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως και τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Διπλωματικοῦ Σώματος ἐν Ἱερουσαλήμ καί Ραμάλλᾳ.

Ἡ Ἀντιπροσωπεία ἐπεσκέφθη τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί τήν Χριστιανικήν Συνοικίαν τῆς Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων, ὅπου ἐδόθη εἰς αὐτήν ἡ εὐκαιρία νά γίνῃ αὐτόπτης τῶν ἐπικειμένων ἀπειλῶν ριζοσπαστικῶν Ἰσραηλινῶν ὁμάδων διά τήν Χριστιανικήν παρουσίαν καί τήν πλουσίαν κληρονομίαν τῶν Ἱεροσολύμων. Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας, οἱ Ἀξιωματοῦχοι και οἱ Προκαθήμενοι τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν εἰς Ἱερουσαλήμ, παρεκάθισαν εἰς δεῖπνον εἰς τό ξενοδοχεῖον Imperial, τό ὁποῖον ἀποτελεῖ ἐμβληματικόν προπύργιον τοῦ Χριστιανικοῦ ἀγῶνος διά τήν διαφύλαξιν τοῦ μωσαϊκοῦ χαρακτῆρος τῆς Ἱερουσαλήμ.

Ἡ συγκέντρωσις αὕτη εἰς τήν συγκεκριμένην τοποθεσίαν εἶχεν ὡς σκοπόν να συμβολίσῃ τήν Χριστιανικήν ἀκλόνητον ἀποφασιστικότητα διά τήν ἀπόκρουσιν τῶν ριζοσπαστικῶν ὁμάδων, αἱ ὁποῖαι ἐπιδιώκουν νά ὑπονομεύσουν τήν παρουσίαν Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων εἰς τήν Ἱεράν Πόλιν, ὡς ἐπίσης καί διά τήν διατήρησιν τοιουτοτρόπως τοῦ ποικιλομόρφου χαρακτῆρος τῆς Ἱερᾶς Πόλεως.

Ευρωπαίους Αξιωματούχους δέχθηκε ο Πατριάρχης Θεόφιλος

Εἰς τήν προσφώνησιν Αὐτοῦ ὁ Πατριάρχης Θεόφιλος ἐτόνισεν εὐγλώττως τάς προκλήσεις, τάς ὁποίας ἀντιμετωπίζουν αἱ Χριστιανικαί Κοινότητες εἰς τήν Ἱερουσαλήμ καί εἰς τούς Ἁγίους Τόπους. Ἐξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνην Αὐτοῦ διά τήν στήριξιν, τήν ὁποίαν ἔλαβεν ὑπό τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καί ἐτόνισε τήν ἀνάγκην συνεχοῦς προσοχῆς καί παρεμβάσεως ὑπό τῆς Διεθνοῦς Κοινότητος. Ἐπιπλέον, κατεδίκασε ριζοσπαστικάς ὁμάδας, αἱ ὁποῖαι ἐπιδιώκουν νά ἀναγκάσουν τήν Χριστιανικήν Κοινότητα να ἐγκαταλείψῃ τήν ἱστορικήν αὐτῆς ἑστίαν καί ἐζήτησε να διατηρηθῇ ὁ πολυθρησκευτικός χαρακτήρ τῆς Ἱερουσαλήμ καί τό Προσκυνηματικόν Καθεστώς ἐν αὐτῇ.

Οἱ προτεινόμενοι τρόποι βοηθείας, τούς ὁποίους συνέστησεν ὁ Μακαριώτατος περιλαμβάνουν Διεθνεῖς Κυβερνητικάς Ἀντιπροσωπείας καί διπλωματικάς ἐπισκέψεις διά τήν αὔξησιν τῆς εὐαισθητοποιήσεως, τήν ὑποστήριξιν τῆς Χασιμιτικῆς Κηδεμονίας τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων τῆς Ἱερουσαλήμ καί συλλογικάς προσπαθείας διά τήν διατήρησιν τῆς Χριστιανικῆς συνοικίας καί τοῦ Προσκυνηματικοῦ Καθεστῶτος. Ὁ Πατριάρχης Θεόφιλος ἐπεσφράγισε τήν ὁμιλίαν Αὐτοῦ, ποιῶν ἔκκλησιν πρός τάς Κυβερνήσεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ὅπως ἐπιμείνουν εἰς τήν ὑποστήριξιν τῶν ἐνεργειῶν ὑπερασπίσεως τῆς Χριστιανικῆς παρουσίας καί κληρονομίας εἰς τήν Ἁγίαν Πόλιν Ἱερουσαλήμ καί τούς λοιπούς Ἁγίους Τόπους.

Σχετικά Άρθρα

Ι.Μ. Πειραιώς: Πρώτη συνάντηση γονέων Βρεφονηπιακού & Παιδικού Σταθμού

Ι.Μ. Πειραιώς: Πρώτη συνάντηση γονέων Βρεφονηπιακού & Παιδικού Σταθμού

Δημοσιεύθηκε: Τετάρτη 4 / 10 / 2023 , 15:09 από news_room Η πρώτη συνάντηση με τους γονείς των παιδιών του Βρεφονηπιακού Σταθμού, του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023, όπως γίνεται κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα. Οι γονείς είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στον […]

Φοιτητές ΔΗΔ – ΕΑΠ: Κίνητρα για την επιτυχημένη εφαρμογή του νέου δημόσιου μάνατζμεντ στην ελληνική δημόσια διοίκηση

Δημοσιεύθηκε: Τετάρτη 15 / 6 / 2022 , 3:10 από news_room Φοιτητές ΔΗΔ – ΕΑΠ: Κίνητρα για την επιτυχημένη εφαρμογή του νέου δημόσιου μάνατζμεντ στην ελληνική δημόσια διοίκηση O Σύλλογος Φοιτητών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, επιδιώκοντας από τη δική του πλευρά να συμβάλει εμπράκτως στη διαδικασία αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας […]