29 °C Athens, GR
02/10/2022

Βέρμιο-Καστανιά : Πολυαρχιερατικός Εσπερινός για την Κυρά του Πόντου, Παναγία Σουμελά – Adologala.gr

Βέρμιο-Καστανιά : Πολυαρχιερατικός Εσπερινός για την Κυρά του Πόντου, Παναγία Σουμελά - Adologala.gr

Δημοσιεύθηκε: Δευτέρα 15 / 8 / 2022 , 7:12 από news_room

Βέρμιο-Καστανιά : Πολυαρχιερατικός Εσπερινός για την Κυρά του Πόντου, Παναγία Σουμελά – Adologala.gr

Την Κυριακή 14 Αυγούστου 2022, το απόγευμα άρχισαν οι πανηγυρικές εκδηλώσεις για τη Θεομητορική Εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στην Καστανιά του Βερμίου, όπου φυλάσσεται το Θαυματουργό Ιερό Εικόνισμα της Κυράς του Πόντου, της Προσφυγομάνας Παναγιάς, της Παναγίας της Σουμελιώτισας.

Στον λαμπρό Πανηγυρικό Πολυαρχιερατικό Εσπερινό χοροστάτησε ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωρεών κ.κ. Φιλόθεος συγχοροστατούντων των Σεβασμιώτατων Μητροπολίτών:  Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κ.κ. Χρυσόστομου , Σταγών και Μετεώρων κ.κ. Θεόκλητου, Φθιώτιδος κ.κ. Συμεών, ο οποίος και κήρυξε τον θείο λόγο καθώς και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμων.

Πλήθος ευσεβών προσκυνητών προσήλθαν από άκρο σε άκρο της Ελλάδος, και του εξωτερικού, στις φιλόξενες πλαγιές του Βερμίου για να προσκυνήσουν, να ευχαριστήσουν και να δοξολογήσουν την Υπεραγία Θεοτόκο και αειπαρθένο Μαρία, το καύχημα του Ποντιακού Ελληνισμού, καθώς και να προσευχηθούν σε αυτήν.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων ευχαρίστησε τους σεπτούς Αρχιερείς για την υψηλή παρουσία τους στην ιερά πανήγυρη της Ιεράς Μητροπόλεως και ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ἐν τῇ Γεννήσει τήν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τόν κό­σμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε».

Μέ αὐτή τήν πεποίθηση καί αὐτή τή βεβαιότητα συρρέουν τά πλήθη τῶν Ὀρθοδόξων σήμερα, παραμο­νή τῆς μεγάλης Θεομητορικῆς ἑορτῆς, τῆς πανσέπτου καί ἐνδόξου Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό­κου, πρός ὅλους τούς πανηγυρί­ζοντες ἱερούς ναούς της σέ ὅλα τά μέρη τοῦ κόσμου, σέ στεριά καί θά­λασσα, καί ἰδιαιτέρως στήν πα­τρίδα μας.

Μέ τήν ἴδια πίστη καί τήν ἴδια βε­βαιότητα ἀνηφορίσαμε καί ἐμεῖς ἐδῶ, στό ὄρος Βέρμιο, στό ἱερό Κέ­ντρο τοῦ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Πο­ντια­κοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἐδῶ ὅπου φυλάσσεται ἡ χαριτόβρυτος καί θαυματουργός εἰκόνα τῆς μητέρας τῶν Ποντίων, τῆς Παναγίας τῆς Σουμελᾶ, γιά νά τιμήσουμε καί νά ὑμνήσουμε τήν Κυρία Θεοτόκο.

Καί μπορεῖ αὔριο νά διερωτηθοῦ­με καί ἐμεῖς μαζί μέ τόν ἱερό ὑμνο­γράφο «πῶς ἡ Παρθένος ἀπαίρει ἀπό τῆς γῆς εἰς τά ἄνω», ἀλλά δέν ἔχουμε καμία ἀπολύτως ἀμφιβο­λία ὅτι ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εὑρί­σκεται ἐδῶ, ἀνάμεσά μας, ἀνάμεσα στά εὐλαβῆ καί πιστά τέκνα της, τά ὁποῖα ἔσπευσαν ἀπόψε σέ ὅλα τά ἱερά Προσκυνήματά της γιά νά τήν ὑμνήσουν καί νά τήν τιμήσουν. Εἶναι καί ἐδῶ, ἀνάμεσα σέ ὅλους ἐμᾶς, πού τηρώντας τίς παραδόσεις καί τά ἔθιμα τῶν πατέρων μας ἤλθαμε γιά νά καταθέσουμε τήν εὐγνωμοσύνη καί τήν ἀγάπη μας στήν Παναγία μητέρα μας, τήν πρόσφυγα Παναγία, ἡ ὁποία στά 100 χρόνια πού πέρασαν ἀπό τίς ἡμέρες τοῦ ἄδικου καί βάρβαρου ξεριζωμοῦ τῶν πατέρων καί τῶν μητέρων μας ἀπό τή Μικρά Ἀσία, τόν Πόντο, τήν Καππαδοκία, τήν Ἀνατολική Θράκη, δέν μᾶς ἐγκατέ­λειψε ποτέ. Παρά τίς δυσκολίες, παρά τά προβλήματα, παρά τίς τα­λαι­πωρίες καί τίς κακουχίες πού ὑπέ­στησαν οἱ πρόγονοί μας, μπόρε­σαν νά σταθοῦν καί πάλι ὄρθιοι, χάρη στή βοήθεια τῆς Παναγίας μας, μπόρεσαν νά διατηρήσουν τήν πίστη τους, τίς παραδόσεις τους, τόν πολιτισμό τους, τήν ἱστορία τους, τίς ἀναμνήσεις τῶν προγό­νων τους καί τῶν ἀλησμόνητων πατρίδων τους, καί νά καταφεύ­γουν πάντοτε μέ πίστη καί εὐ­γνωμοσύνη στήν Παναγία μητέρα μας, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τήν προστάτιδα καί φρουρό τῆς ζωῆς μας.

Αὐτή τήν εὐγνωμοσύνη ἐκφρά­ζου­με καί ἐμεῖς ἀπόψε γιά τήν προστασία πού μᾶς προσφέρει ἡ Κυ­ρία Θεοτόκος καί γιά τά ἀναρί­θμητα θαύματα πού ἐπιτελεῖ γιά χάρη μας, καί συγχρόνως τήν παρακαλοῦμε νά μήν μᾶς ἐγκατα­λείψει στή δύσκολη αὐτή συγκυ­ρία, τήν ὁποία διέρχεται ὄχι μόνο ἡ πατρίδα μας ἀλλά καί ὅλος ὁ κό­σμος. Τήν παρακαλοῦμε νά συνεχί­σει νά πρεσβεύει στόν Υἱό της καί νά διαλύει τά νέφη τῶν λυπηρῶν πού κυκλώνουν τήν ψυχή μας, τή ζωή μας καί τόν κόσμο μας, καί νά καταπαύει τόν κλύδωνα τῶν ἀνα­γκῶν καί τῶν προβλημάτων πού ταράσσουν τήν ζωή μας.

Συμπροσευχόμενοι ἀπόψε μαζί μας ἀλλά καί συμπανηγυρίζοντες στή μεγάλη αὐτή πανήγυρη τοῦ Πα­νελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνή­μα­τος τῆς Παναγίας Σουμελᾶ καί ὅλου τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἐδῶ ὅπου κτυπᾶ ἡ καρδιά του στούς παλμούς τῆς καρδιᾶς τῆς Παναγίας τῆς Σουμελιώτισσας, εἶναι ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο­πο­λίτης Χαλκίδος, Ἱστιαίας καί Βο­ρείων Σποράδων κ. Χρυσόστομος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγῶν καί Μετεώρων κ. Θεόκλητος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο­λί­της Φθιώτιδος κ. Συμεών καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ὡρεῶν κ. Φιλόθεος, οἱ ὁποῖοι λαμπρύνουν μέ τή σεπτή παρουσία τους τήν ἱερά Πανήγυρη καί τιμοῦν τόν Ποντιακό Ἑλληνισμό.

Ἐκφράζω ταπεινά πρός ὅλους τή βα­θύ­τα­τη εὐγνωμοσύνη καί τίς θερμότα­τες εὐχαριστίες μου, καί ἰδιαιτέρως πρός τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ὡρεῶν καί Ἀρχιγραμματέρα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κ. Φιλόθεο, ὁ ὁποῖ­ος χορο­στατεῖ κατά τόν Ἑσπε­ρινό καί πρός Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος, κ. Συμεών, ὁ ὁποῖος θά μᾶς ὁμι­λήσει στή συνέχεια.

Εὐχαριστῶ θερμότατα καί τούς ἐκπροσώπους τῆς πολιτείας, τούς ἄρχοντες μας, στρατιωτικούς καί πολιτικούς, τά μέλη τῶν Διοικη­τι­κῶν Συμβουλίων τοῦ Ἱεροῦ Προ­σκυ­νήματος καί τοῦ Σωματείου Παναγία Σουμελᾶ καί πρός ὅλους τούς εὐσεβεῖς λάτρεις τῆς Πανα­γίας, τούς ἀδελφούς μας Ποντίους καί ὅσους τιμοῦν μέ τήν παρουσία τους τόν Ποντιακό Ἑλληνισμό.

Φωτογραφίες στον λογαριασμό flickr της Ι.Μ. Βεροίας πατώντας εδώ 

Βέρμιο-Καστανιά : Πολυαρχιερατικός Εσπερινός για την Κυρά του Πόντου, Παναγία Σουμελά - Adologala.gr Βέρμιο-Καστανιά : Πολυαρχιερατικός Εσπερινός για την Κυρά του Πόντου, Παναγία Σουμελά - Adologala.gr Βέρμιο-Καστανιά : Πολυαρχιερατικός Εσπερινός για την Κυρά του Πόντου, Παναγία Σουμελά - Adologala.gr Βέρμιο-Καστανιά : Πολυαρχιερατικός Εσπερινός για την Κυρά του Πόντου, Παναγία Σουμελά - Adologala.gr Βέρμιο-Καστανιά : Πολυαρχιερατικός Εσπερινός για την Κυρά του Πόντου, Παναγία Σουμελά - Adologala.gr

Ακολουθήστε μας :

Σχετικά Άρθρα

Μόνο με Δοξολογίες γιορτάζει την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου η Κύπρος

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Τετάρτη 28 / 10 / 2020 , 11:30 από Μόνο με Δοξολογίες, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, η Κύπρος γιορτάζει την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Πανηγυρική Δοξολογία τελέστηκε στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Ιωάννου στη Λευκωσία, στις 10:00, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου […]

Λ. Μενδώνη: Οι συνθήκες έκθεσης των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο είναι προσβλητικές και επικίνδυνες

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Δευτέρα 16 / 8 / 2021 , 6:44 από news_room «Για δεκαετίες, το βασικό επιχείρημα των Βρετανών, για την παραμονή των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Λονδίνο, ήταν ότι στο Βρετανικό Μουσείο τα συγκεκριμένα αριστουργήματα εκτίθενται σε καταλληλότερες συνθήκες από εκείνες που μπορούσε να προσφέρει η Ελλάδα. Εδώ και 12 […]

Pin It on Pinterest