21 °C Athens, GR
13/05/2021

Τελευταια Νέα
To «Άδολο Γάλα» γίνεται εβδομαδιαία ενημερωτική πύλη ειδήσεων – ADOLOGALA.GR Ο Πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου Ζντράβκο Κριβοκάπιτς επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο – Τι συζήτησαν «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»: Από σήμερα η υποβολή δηλώσεων για τον Μάιο Υπ. Παιδείας: Το πρόγραμμα των Πανελληνίων ΗΠΑ-Έκθεση για τις θρησκευτικές ελευθερίες: Θετική στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στην εβραϊκή κοινότητα Συναγερμός για ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ Τέλος στα SMS – Μέτρα χαλαρώνουν και άλλα αίρονται – Πώς θα γίνονται οι μετακινήσεις στα νησιά & την επαρχία Είκοσι & Επτά έτη από την προς κύριον εκδημία του μητροπολίτη Διδυμοτείχου κυρού Κωνσταντίνου Πούλου Μητροπολίτης Μόρφου: «Ούτε έχω εμβολιαστεί μέχρι σήμερα, ούτε σκοπεύω να το κάνω στο μέλλον» Μία Γέφυρα Μουσικής πάνω από την Συγγρού Vol. 6 – Live YouTube premiere την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 στις 21:00 Ιεροσόλυμα : Ο Πατριάρχης Θεόφιλος στην εκδήλωση προς τιμήν της Ημέρας της Νίκης στην έδρα του Ρώσου Πρέσβη

Πασχάλιος Ποιμαντορική Εγκύκλιος Μητροπολίτη Περιστερίου

Δημοσιεύθηκε: Κυριακή 2 / 5 / 2021 , 19:56 από news_room

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7η

Κλήμης

Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης

τῆς Ἱερᾶς καί Θεοσώστου Μητροπόλεως Περιστερίου

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2021

Πρός

ἅπαντα τόν Ἱερόν Κλῆρον

καί τόν εὐσεβῆ λαόν τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐνταῦθα.

Ἀγαπητοί μου Πατέρες,

Εὐλογημένοι ἀδελφοί καί παιδιά μου “ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!”,

Προσέλθωμεν λαμπαδηφόροι, τῷ προϊόντι Χριστῷ ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς νυμφίῳ, καί συνεορτάσωμεν ταῖς φιλεόρτοις τάξεσι, Πάσχα Θεοῦ τό σωτήριον”. (Ἀναστάσιμος Κανόνας)

Ζήσαμε τή Μ. Ἑβδομάδα πού κυριαρχοῦσε τό πένθος καί φθάσαμε στήν “κλητή καί ἁγία ἡμέρα” τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μας. Καί ὡς πνευματικός σας πατέρας καί Ἐπίσκοπος αἰσθάνομαι βαθειά τήν ἀνάγκη νά ἐπικοινωνήσω μέ τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἐτελείωσε πλέον ἡ κυριαρχία τοῦ θανάτου. Κατελύθη τό κράτος του καί συνετρίβη. “Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν ἄδου τήν καθαίρεσιν”.

Ἀπόψε τήν νύκτα τῆς Ἀναστάσεως τά πάντα φωτίζονται καί τά χείλη μας ψάλλουν τόν θριαμβευτικό ὕμνο τῆς νίκης κατά τοῦ θανάτου, τό “Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν…”. Ἐνῶ ὁ μέγας τῆς Ἐκκλησίας μας ὑμνογράφος, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός μᾶς προσκαλεῖ νά προσέλθουμε στόν Ἀναστάντα Χριστό, κρατοῦντες στά χέρια μας λαμπάδες ἀναμμένες καί μαζί μέ τά τάγματα τῶν οὐρανίων ἀγγέλων νά ἑορτάσουμε τό Ἅγιο Πάσχα, πού ἔφερε τή Σωτηρία μας.

Οἱ Χριστιανοί, ὁ πιστός λαός τοῦ Θεοῦ ὑπακούουν σ’ αὐτή τήν πρόσκληση καί κρατᾶ κατά τίς Ἅγιες ἡμέρες τοῦ Πάσχα λαμπάδες ἀναμμένες μέ τό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως καί γι΄ αὐτό ἀπόψε ὅλα φέγγουν, ὅλα φωτίζουν, ὅλα ἀστράφτουν.

Ὅμως μερικοί Χριστιανοί σταματοῦν μόνο στήν ἐξωτερική λαμπαδοφορία, στίς πασχαλινές λαμπάδες. Οἱ ἐξωτερικές λαμπάδες εἶναι τό σύμβολο τῆς λαμπάδας πού κρύβουμε στίς καρδιές μας. Εἶναι τό ἐσωτερικό φῶς ὅπως τονίζει ὁ Κύριος ὅταν μᾶς λέγει: “Οὕτω λαμψάτω τό φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τά καλά ἔργα καί δοξάσωσι τόν Πατέρα ὑμῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς”.

Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός δέν εἶναι τό συμβολικό, ἀλλά τό πραγματικό φῶς, εἶναι τό “Φῶς ἐκ Φωτός”. Μέ τήν ἐνανθρώπισή Του, τό Πάθος Του, τήν Ἀνάστασή Του, τήν εἰς τούς οὐρανούς Ἀνάληψή Του, φώτισε τήν ἀνθρώπινη φύση καί τήν θέωσε.

Ἑπομένως, ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος μέσῳ τῶν Ἁγίων Μυστηρίων ἑνώνεται μέ τόν Χριστό γίνεται καιομένη λαμπάδα. Ὁ Χριστιανός διά τοῦ Βαπτίσματος ἐνδύεται τόν ἴδιο τόν Χριστό. Διά τῆς Θείας Εὐχαριστίας τό Φῶς εἰσέρχεται στήν καρδιά του καί τότε ὅλος ὁ ἄνθρωπος (καρδιά, νοῦς, σῶμα) γίνεται λαμπάδα φωτεινή. Ὁ νοῦς του γίνεται νοῦς Χριστοῦ, δηλαδή φωτεινός. Τό σῶμα του γίνεται σῶμα Χριστοῦ, Ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἔτσι, ἡ καρδιά του ἀγαπᾶ ἀκόρεστα τόν Θεό καί ὅπως λέγει ὁ Ψαλμωδός “ἐδίψασεν ἡ ψυχή μου πρός τόν Θεόν τόν ζῶντα”. Ὁ Νοῦς του ἔχει διαρκῆ μνήμη Θεοῦ, κατά τά λόγια τοῦ Ἀποστόλου: “ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε”. Τό σῶμα φωτίζεται ἀπό τήν ὑπάρχουσα στίς καρδίες μας Θεία Χάρη καί φαίνεται ὅπως τό πρόσωπο τοῦ Πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου “ὡσεί πρόσωπον Ἀγγέλου”. Ὅλος ὁ ἄνθρωπος γίνεται φωτεινή λαμπάδα, Φῶς ἐν Κυρίῳ”.

Ὅταν οἱ πιστοί ἀποκτήσουν τήν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς καί τόν φωτισμό τοῦ νοῦ, τότε ὡς λαμπάδες ἀκτινοβολοῦν τόν Χριστό, ὁ Ὁποῖος ὑπάρχει μέσα στίς καρδιές τους. Εἶναι πρᾶοι, ἤρεμοι καί γαλήνιοι. Ἔχουν μέσα τους Φῶς καί αὐτό τό Φῶς σκορπίζουν. Περιπατοῦν “ὡς τέκνα φωτός” κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο. Εἶναι φωτεινά παραδείγματα, σύμφωνα μέ τήν ἐντολή τοῦ Κυρίου μας, “ὑμεῖς ἐστε τό φῶς τοῦ κόσμου”.

Πάσχα. Ἡμέρα χαρᾶς ἀνθρώπων καί Ἀγγέλων. Ἡμέρα φωτοχυσίας. Ἡμέρα Φωτός. Τά πάντα σήμερα “πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια”.

Ἐάν μείνουμε στά ἐξωτερικά φῶτα, ἡ λάμψη θά εἶναι μικρή, προσωρινή καί ἐπιφανειακή. Ἄς προχωρήσουμε λοιπόν! Τίς λαμπάδες πού κρατᾶμε στά χέρια μας, ἄς μᾶς ὑπενθυμίζουν ὅτι πρέπει νά εἴμαστε καί ἐμεῖς φῶς “υἱοί φωτός καί υἱοί ἡμέρας”.

Ἅς πλησιάσουμε τόν Ἀναστάντα Χριστό γιά νά λάβουμε “φῶς ἐκ τοῦ Ἀνεσπέρου Φωτός”. Ἄς λάβουμε φῶς καί ἄς ἀποφασίσουμε νά ζήσουμε μία φωτεινή ἐν Θεῷ ζωή. Ὁ Εὐαγγελιστῆς Ἰωάννης γράφει “ὁ Θεός φῶς ἐστί καί σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία…”.

Πατέρες καί ἀδελφοί μου,

Αὐτό τό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως εὔχομαι καί προσεύχομαι ὡς πνευματικός σας Πατέρας νά φωτίζει τίς καρδιές ὅλων μας, νά γλυκαίνει τή ζωή μας, μέσα στή ζοφερή ἀτμόσφαιρα τῆς σύγχρονης πραγματικότητας, πού ἡ φοβερά ἐπιδημία τόσο ἀπρόσμενα ἔφερε, ἀνατρέποντας τήν ζωή μας. Αὐτό τό φῶς τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ νά μᾶς ὁδηγεῖ σέ μία νέα ἐν Χριστῶ πορεία, ὥστε λαμπαδηφόροι νά περιπατοῦμε “ὡς τέκνα φωτός”!

Χριστός Ἀνέστη! – Ἀληθῶς Ἀνέστη!”.

Διάπυρος πρός τόν Ἀναστάντα Κύριον Εὐχέτης

ὁ Μητροπολίτης σας

Ακολουθήστε μας :

Σχετικά Άρθρα

Ονομαστήρια Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Παρασκευή 13 / 11 / 2020 , 16:56 από adologala.gr Αρχιμ. Τριφύλλιος Ονησιφόρου, – Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Ανήμερα της εορτής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, τελέστηκε στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην εντός των τειχών Λευκωσία, Αρχιερατικό Συλλείτουργο προϊσταμένου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου, […]

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει στηρίξει το Ε.Σ.Υ με 500 χιλιάδες Ευρώ Υγειονομικό Υλικό

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Παρασκευή 25 / 12 / 2020 , 14:50 από news_room Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τους ανθρώπους του Η Τράπεζα Πειραιώς, από την αρχή της πανδημίας έχει κινητοποιηθεί έμπρακτα με στόχο να συμβάλλει στην πανεθνική προσπάθεια για την ανάσχεση της εξάπλωσης του ιού COVID-19, ενισχύοντας, […]

Pin It on Pinterest