21 °C Athens, GR
20/05/2024

Τελευταια Νέα
Η Λέρος είναι προορισμός για διακοπές όλο τον χρόνο Χειροτονία νέου Διακόνου στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης (Φωτορεπορτάζ) Λαμπρός εσπερινός της Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής στον Άλιμο (Φωτορεπορτάζ) Λέρος: Το νησί που δεν πρέπει να παραλείψει κανείς για τις καλοκαιρινές του διακοπές Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος: «Δεν μπορεί να γίνεται εμπορία είτε ιερών λειψάνων, είτε θαυμάτων» Απόψεις: Με σύστημα κερδοφορίας μεταναστευτικής βίζας στην ΕΕ θα έρθει ελπίδα σε ξένους που πιθανόν να πνιγούν στα νερά της Μεσογείου Απόψεις: Ρωσίδα κατάσκοπος δήλωνε στο Ληξιαρχείο ότι ήθελε την ίδια ώρα που μητέρες και παιδιά πληρώνουν έως και 8500€ Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Η εποχή μας χρειάζεται την συμπόρευση Εκκλησίας – Πολιτείας, Χριστιανισμού και Ελληνισμού Ο Οικουμενικός Πατριάρχης σε εκδήλωση απονομής υποτροφιών Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο Παγκόσμιο Φόρουμ Διαλόγου του KAICIID Με επιτυχία η εκδήλωση λήξης των κατηχητικών του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Πειραιώς (Φωτορεπορτάζ) Φόρος τιμής στους ήρωες της Μάχης της Κρήτης, στο Σύδνεϋ (Εικόνες) Μητροπολίτης Ντένβερ εξελέγη ο Επίσκοπος Σασίμων Κωνσταντίνος Αντιπροσωπεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος, στον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Πεκίνο: Συνάντηση του Ρώσου Προέδρου με τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ Ο λαμπρός εορτασμός του Αγίου Αχιλλίου στα Γρεβενά

Η Τελετή του επιταφίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Patriarxeio_ierosolymon_teleti_epitafiou_eidiseis_nea_jerusalem_adologala_

Δημοσιεύθηκε: Σάββατο 4 / 5 / 2024 , 17:49 από news_room

Η Τελετή του επιταφίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 20ῆς Απριλίου/3ης Μαΐου 2024, ἔλαβε χώραν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ἡ μεγαλοπρεπής καί κατανυκτική τελετή τοῦ Ἐπιταφίου. Κατ’ αὐτήν εἰς τήν ἀρχήν ἐψάλη ὁ Κανών τοῦ Μεγάλου Σαββάτου «Κύματι Θαλάσσης», ἄχρις οὗ ἐνδυθῶσι διά τῶν πενθίμων ἀμφίων αὐτῶν ὁ Πατριάρχης καί οἱ Ἀρχιερεῖς.

Ἅμα τῇ λήξει τῆς Θ’ ᾠδῆς ἤρχισε ἀπό τῆς Ὡραίας Πύλης τοῦ Καθολικοῦ ἡ Ἁγία Εἴσοδος / Λιτανεία, ὁδεύουσα πρῶτον δεξιά πρός τό παρεκκλήσιον «Μή μου Ἅπτου» τῶν Φραγκισκανῶν καί ἀκολουθοῦσα εἰς τό παρεκκλήσιον τῶν Κλαπῶν, τοῦ Ἁγίου Λογγίνου, τοῦ Ἀκανθίνου Στεφάνου, τῆς Εὑρέσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τοῦ κίονος τῆς Φραγγελώσεως καί τοῦ ἀκανθίνου Στεφάνου, μετά δεήσεως εἰς ἑκάστην αὐτῶν.

Ἠκολούθησεν ἡ ἄνοδος πρός τόν Φρικτόν Γολογθᾶν, ἔνθα ἀνεγνώσθη τό Εὐαγγέλιον τῆς Σταυρώσεως, ἀνεπέμφθη δέησις καί ἐγένετο προσκύνησις, συμμετέχοντος καί τοῦ ἐξοχωτάτου Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Δημητρίου Ἀγγελοσοπούλου καί τῆς Προξένου κ. Ἄννης Μάντικα, ψαλλούσης τῆς χορῳδίας τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Μετά ταῦτα, οἱ Ἀρχιερεῖς παρέλαβον τό ἅγιον εἱλητάριον τοῦ Ἐπιταφίου τό ἡπλωμένον ἐπί τῆς Ἁγίας Τραπέζης ηὐτρεπισμένον δι’ ἀνθέων. Τοῦτο κατελθόντες ἥπλωσαν ἐπί τοῦ λίθου τῆς Ἁγίας Ἀποκαθηλώσεως, ὅπου ἀνεγνώσθη τό Εὐαγγέλιον ἐκ τοῦ Κατά Ἰωάννην, «ἐλθών Ιωσήφ ἀπό Ἀριμαθαίας…»

Μετά ταῦτα οἱ Ἀρχιερεῖς ᾖραν ἐπί τῶν χειρῶν αὐτῶν τό εἱλητόν καί περιέφερον αὐτό πέριξ τοῦ ἁγίου Τάφου διά λιτανείας τρίς, ὕστερον δέ ἥπλωσαν αὐτό ἐπί τῆς πλακός τοῦ Ἁγίου Τάφου.

Τότε ἤρξατο ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀπό τό Ἐνδότερον τοῦ Παναγίου Τάφου τήν Α’ Στάσιν τῶν Ἐγκωμίων: «Ἡ Ζωή ἐν Τάφῳ κατετέθης Χριστέ». Τήν Β’ Στάσιν « Ἄξιον ἐστί μεγαλύνειν Σέ τόν Ζωοδότην» ἤρξατο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος καί τήν Γ’ Στάσιν «αἱ γενεαί πᾶσαι ὕμνον τῇ ταφῇ Σου προσφέρουσι, Χριστέ μου» ἤρξατο ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης καί ὁ μυρεψός Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβήλων κ. Δωρόθεος, συμπροσευχομένων Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί Ἱερέων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου καί τῶν διακόνων π. Δοσιθέου καί π. Εὐλογίου.

Ἀκολούθως ἐξεφωνήθη τό κήρυγμα τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς ὑπό τοῦ τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, καί ἠκολούθησαν τά Εὐλογητάρια, οἱ Αἶνοι, ἡ Δοξολογία, ἡ εἴσοδος εἰς τό Καθολικόν μετά τοῦ εἱλητοῦ, ὅπου ἀνεφωνήθη τό «Πρόσχωμεν», «Εἰρήνη Πᾶσι», «Σοφία» καί ἐν ᾧ ἐψάλλετο τό «ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ ἀπό τοῦ ξύλου καθελών τό Ἄχραντόν Σου Σῶμα», ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τό εἰλητάριον ἡπλώθη ἐπί τῆς Ἁγίας Τραπέζης τοῦ Καθολικοῦ. Ἀνεγνώσθησαν αἱ Προφητεῖαι καί τά Βιβλικά Ἀναγνώσματα καί ἐγένετο Ἀπόλυσις καί ἄνοδος ἐν πενθίμῳ κρούσει τῶν κωδώνων εἰς τό Πατριαρχεῖον, δι’ ἀνάπαυσιν.

Patriarxeio_ierosolymon_teleti_epitafiou_eidiseis_nea_jerusalem_adologala_ Patriarxeio_ierosolymon_teleti_epitafiou_eidiseis_nea_jerusalem_adologala_ Patriarxeio_ierosolymon_teleti_epitafiou_eidiseis_nea_jerusalem_adologala_ Patriarxeio_ierosolymon_teleti_epitafiou_eidiseis_nea_jerusalem_adologala_

Σχετικά Άρθρα

Ο Υπουργός Άμυνας πραγματοποίησε επισκέψεις σε στρατόπεδα και φυλάκια της Εθνικής Φρουράς

Δημοσιεύθηκε: Τετάρτη 23 / 12 / 2020 , 15:01 από news_room Ο Υπουργός Άμυνας κ. Χαράλαμπος Πετρίδης, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγο Δημόκριτο Ζερβάκη, πραγματοποίησε επισκέψεις σε στρατόπεδα και φυλάκια της Εθνικής Φρουράς στη γραμμή άμυνας, σε όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας, ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Ο κ. Πετρίδης βρέθηκε […]

Κυριακή των Βαϊων στο Πατριαρχείο Βουλγαρίας

Δημοσιεύθηκε: Τρίτη 27 / 4 / 2021 , 4:45 από news_room Με επισημότητα εορτάστηκε η Κυριακή των Βαϊων στο Πατριαρχείο Βουλγαρίας και φέτος το σωτήριο έτος 2021. Στον ιερό ναό αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου Λόβετς τελέστηκε αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Της ακολουθίας προΐστατο ο Μητροπολίτης Γαβριήλ του Lovchani.