20 °C Athens, GR
01/10/2023

Τελευταια Νέα
Απόψεις: Με σύστημα κερδοφορίας μεταναστευτικής βίζας στην ΕΕ θα έρθει ελπίδα σε ξένους που πιθανόν να πνιγούν στα νερά της Μεσογείου Απόψεις: Ρωσίδα κατάσκοπος δήλωνε στο Ληξιαρχείο ότι ήθελε την ίδια ώρα που μητέρες και παιδιά πληρώνουν έως και 8500€ Χειροτονία Διακόνου από τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας στο Σύδνεϋ Οι «Θερμοπύλες» του Έβρου 15 ερωτήσεις & απαντήσεις για τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές Ολοένα και περισσότεροι νέοι εμπλέκονται στον πόλεμο συμμοριών στη Σουηδία Η ανάπλαση από τον δήμο Αθηναίων του πάρκου στα Κουντουριώτικα Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη Βουδαπέστη Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου με την Δήμαρχο Πεντέλης Μητρόπoπολη Καστορίας: Έναρξη Νεανικών δραστηριοτήτων Η Honda παρουσιάζει τον πρώτο της κινητήρα V8 – τη νέα Honda Marine BF350 στο Boat Show της Γένοβας Ομαδική αγωγή κατά του γαλλικού κράτους και του «συστημικού ρατσισμού»

Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος στην τελετή έναρξης της έκθεσης «Η Βηθλεέμ αναγέννησε την Παλαιστίνη : Τα θαύματα της Γεννήσεως»

Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος στην τελετή έναρξης της έκθεσης Η Βηθλεέμ αναγέννησε την Παλαιστίνη Τα θαύματα της Γεννήσεως

Δημοσιεύθηκε: Παρασκευή 15 / 9 / 2023 , 18:36 από news_room

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων καί πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεόφιλος Γ’, ὡμίλησε σήμερον, Τρίτην 12ην Σεπτεμβρίου 2023, εἰς τήν τελετήν ἐνάρξεως τῆς ἐκθέσεως «Bethlehem Reborn Palestine – The Wonders of the Nativity»/ «Ἡ Βηθλεέμ ἀνεγέννησε τήν Παλαιστίνην: Τά θαύματα τῆς Γεννήσεως», ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη εἰς το Οἰκουμενικόν Κέντρον τοῦ Παγκόσμιου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (WCC) εἰς Ἑλβετίαν.

«Ἡ ἔκθεσις ἀποκαλύπτει τήν ἀνακαίνισιν τοῦ ἰδίου τοῦ οἰκοδομήματος τοῦ Ναοῦ καί τό κάλλος τῶν ψηφιδωτῶν, τῶν κιόνων καί τῶν διαφορετικῶν τύπων πλακιδίων καί χειροποιήτου ξύλου. Εἶναι ζωτικῆς σημασίας νά συντηρηθῇ αὐτή ἡ μοναδική ἀρχιτεκτονική δομή μέ πίστιν καί φροντίδα, καθῶς ἡ Βασιλική εἶναι κατά τι περισσότερον ἀπό ἕν ἁπλοῦν κτίριον ἱστορικοῦ ἤ καλλιτεχνικοῦ ἐνδιαφέροντος καί ἡ Βηθλεέμ εἶναι κατά τι περισσότερον ἀπό μία ἁπλῆ πόλις». Διά τῆς ὁμιλίας ταύτης ὁ Μακαριώτατος ἐποίησε τήν ἔναρξιν τῶν ὁμιλιῶν ὡς εἷς ἐκ τῶν βασικῶν ὁμιλητῶν ταύτης τῆς μνημειώδους ἐκδηλώσεως.

«Διαρκούσης τῆς προσπαθείας ἡμῶν διά τήν διατήρησιν μιᾶς ζωτικῆς καί ζώσης Χριστιανικῆς παρουσίας εἰς τους Ἁγίους Τόπους ἐν ὄψει τῆς ἀναζωπυρώσεως ριζοσπαστικῶν ἐνεργειῶν καί συμπεριφορῶν μίσους εἰς τήν κοινωνίαν, καί ἐν ᾧ ὁ κόσμος μας βυθίζεται ὁλοέν καί βαθύτερον εἰς τήν σύγχυσιν καί τήν ἀπόγνωσιν, ἡ παγκόσμιος πνευματική κλῆσις τῆς Βηθλεέμ καί ἡ Βασιλική δέν ἦσαν ποτέ ἄλλοτε πιό ἐπείγουσαι».

Ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισεν ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι ἁπλῶς εἷς ἀρχαιολογικός χῶρος ἤ μουσεῖον, πόσον μᾶλλον «ἀποτελεῖ ζωντανήν μαρτυρίαν τῆς ἐλπίδος, τοῦ φωτός καί τῆς ζωῆς».

Ἀναφερθείς εἰς τό σύντομον ἱστορικόν ὑπόβαθρον τοῦ Ναοῦ τῆς Γεννήσεως, ὁ Μακαριώτατος προσέθεσεν:

«Εἰς τόν χῶρον τοῦτον ἐκτίσθη ὁ Ναός εἰς τάς ἀρχάς τῆς δεκαετίας τοῦ 330 καί ἡ σημερινή δομή αὐτοῦ χρονολογεῖται ἐκ τῆς ἐποχῆς τῆς βασιλείας τοῦ αὐτοκράτορος Ἰουστινιανοῦ, τόν 6ον αἰῶνα. Τυγχάνει εἷς ἐκ τῶν πρώτων Ἱερῶν Σεβασμάτων, τά ὁποῖα ἀνῳκοδομήθησαν ὑπό τοῦ Αὐτοκράτορος Ἁγίου Κωνσταντίνου καί τῆς μητρός αὐτοῦ Ἁγίας Ἑλένης καί ἀποτελεῖ τό παλαιότερον ἐκκλησιαστικόν μνημεῖον τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου, τό ὁποῖον διατηρεῖται ἀκέραιον. Ἡ Ρωμαιο-Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ὑπῆρξεν ὁ φύλαξ καί ὁ ὑπηρέτης αὐτῆς τῆς ἐκκλησίας ἀπό τήν ἵδρυσιν αὐτῆς καί ὑπῆρξε μάρτυς ἀνά τούς αἰῶνας τῆς ἐνσαρκώσεως τῆς κοινῆς ἱερᾶς ἱστορίας ἡμῶν εἰς τήν περιοχήν καί τῆς θεϊκῆς-ἀνθρωπίνης συναντήσεως, διότι ἐδῶ ἀπεκαλύφθη ὁ θεῖος Λόγος».

Πρός τό τέλος τῆς ὁμιλίας Αὐτοῦ, ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησε τό Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ) διά τάς μεγίστους προσπαθείας αὐτοῦ, ὅσον ἀφορᾷ εἰς τήν διοργάνωσιν τῆς ἐν λόγῳ ἐκθέσεως καί τήν ἀμέριστον ὑποστήριξίν του πρός τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καί τάς Χριστιανικάς Κοινότητας. Ὁ Πατριάρχης Θεόφιλος ηὐχαρίστησεν ἐπίσης τήν Αὐτοῦ Ἐξοχότητα τόν Πρόεδρον τοῦ Παλαιστινιακοῦ Κράτους κ. Mahmoud Abbas, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τήν πρωτοβουλίαν καί συνέβαλε καθοριστικῶς εἰς τάς ἐργασίας ἀποκαταστάσεως καί ὁ ὁποῖος συνεχίζει νά δείχνῃ ἐνδιαφέρον διά τήν συντήρησιν τοῦ Ναοῦ τῆς Γεννήσεως, «ἀποτελοῦντος σύμβολον ἐλπίδος καί εἰρήνης καί σύμβολον ἑνότητος καί συνυπάρξεως διά τόν Παλαιστινιακόν λαόν, τόσον τόν Χριστιανικόν ὅσον καί τόν Ἰσλαμικόν».

Ὁ Μακαριώτατος συνωδεύετο ὑπό ἀντιπροσωπείας ὑψηλοβάθμων στελεχῶν ἐκ τῆς Παλαιστίνης, μεταξύ τῶν ὁποίων: ὁ δρ. Ramzi Khoury, μέλος τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς PLO καί Πρόεδρος τῆς Ἀνωτάτης Προεδρικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποθέσεων εἰς τήν Παλαιστίνην, ὁ Πρέσβυς Ibrahim Khraishi, μόνιμος παρατηρητής τοῦ κράτους τῆς Παλαιστίνης εἰς ΟΗΕ-Ἐλβετίαν, ὁ κ. Issa Kassisieh, Πρέσβυς τοῦ κράτους τῆς Παλαιστίνης εἰς τήν Ἁγίαν Ἕδραν, ὁ Πρέσβυς Omar Awadallah, βοηθός Ὑπουργός διά τά Ἡνωμένα Ἔθνη καί ἐξειδικευμένους ὀργανισμούς, ἡ Ὑπουργός Khouloud Daibes, Ἐκτελεστική Διευθύντρια τοῦ Ἱδρύματος Ἀναπτύξεως τῆς Βηθλεέμ, ἡ Πρέσβυς Amira Hanania, τῆς Ἀνωτάτης Προεδρικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποθέσεων εἰς τήν Παλαιστίνην, ὁ κ. Ahmad Hammoudeh, Ἐπιτετραμμένος εἰς τήν Πρεσβείαν τοῦ κράτους τῆς Παλαιστίνης εἰς τήν Ἁγίαν Ἕδραν καί ἡ κ. Doa Nofal, δευτέρα Γραμματεύς εἰς το POM τοῦ κράτους τῆς Παλαιστίνης.

Ὁ δρ. Ramzi Khoury, μέλος τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ὀργανώσεως διά τήν Ἀπελευθέρωσιν τῆς Παλαιστίνης καί Πρόεδρος τῆς Ἀνωτάτης Προεδρικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποθέσεων, ἀνέφερεν ὅτι «αἴτημα ἡμῶν εἶναι ὁ λαός ἡμῶν νά ζήσῃ μίαν ἀξιοπρεπῆ ζωήν, ἀπηλλαγμένην ἀπό τήν κατοχήν, ὁμοίως ὡς πᾶν ἔθνος εἰς τόν κόσμον, μέ σκοπόν νά οἰκοδομήσωμεν ἕν μέλλον εὐημερίας καί νά διατηρήσωμεν, μέ τήν βοήθειάν σας, τήν ἐναπομείνασαν Παλαιστινιακήν Χριστιανικήν παρουσίαν εἰς τούς Ἁγίους Τόπους». Ὁ δρ. Khoury προσέθεσεν: «ὁ λαός μας, παρά τά ἐμπόδια, τά ὁποῖα ἀνεφέρθησαν καί πολλά ἄλλα, εἶναι εἷς ἀνθεκτικός λαός, ὁ ὁποῖος προστατεύει τήν κληρονομίαν καί τά σεβάσματα αὐτοῦ».

Ἡ ἔκθεσις αὕτη προωθεῖται ὑπό τοῦ κράτους τῆς Παλαιστίνης, τῆς Ἀνωτάτης Προεδρικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποθέσεων εἰς τήν Παλαιστίνην, ὑπό τῆς Προεδρικῆς Ἐπιτροπῆς διά τήν Ἀποκατάστασιν τοῦ Ναοῦ τῆς Γεννήσεως καί ὑπό τῆς Πρεσβείας τοῦ Κράτους τῆς Παλαιστίνης εἰς τήν Ἁγίαν Ἕδραν, τῇ συνεργασίᾳ τοῦ Ἱδρύματος Ἀναπτύξεως τῆς Βηθλεέμ Piacenti S.p.a καί τῇ συμμετοχῇ τοῦ University of Pavia.

Ἡ ἔκθεσις θά εἶναι διαθέσιμος εἰς τό κοινόν ἀπό 13ης Σεπτεμβρίου ἕως 5ης Ὀκτωβρίου 2023 καθημερινῶς. Σηματοδοτοῦσα τήν πρώτην ἀνακαίνισιν τοῦ Ναοῦ τῆς Γεννήσεως ὕστερα ἀπό ἑκατοντάδες ἔτη, ἔχει περιοδεύσει εἰς διάφορους πόλεις τοῦ κόσμου, ὡς εἰς Παρισίους, εἰς Ρώμην καί ἄλλας περιοχάς τῆς Ἰταλίας. Μετά ἀπό τέσσαρας ἑβδομάδας εἰς τήν Γενεύην, θά μεταφερθῇ εἰς Οὐάσιγκτον, DC, τόν προσεχῆ Νοέμβριον.

Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος στην τελετή έναρξης της έκθεσης Η Βηθλεέμ αναγέννησε την Παλαιστίνη  Τα θαύματα της Γεννήσεως Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος στην τελετή έναρξης της έκθεσης Η Βηθλεέμ αναγέννησε την Παλαιστίνη  Τα θαύματα της Γεννήσεως Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος στην τελετή έναρξης της έκθεσης Η Βηθλεέμ αναγέννησε την Παλαιστίνη  Τα θαύματα της Γεννήσεως

Σχετικά Άρθρα

Ρωσία: Ο Λαβρόφ συζήτησε την κατάσταση στο Αφγανιστάν με τους ομολόγους του των ΗΠΑ και της Κίνας

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Τρίτη 17 / 8 / 2021 , 2:18 από news_room Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν συζήτησαν για την κατάσταση στο Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν σήμερα και συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις με την Κίνα, το Πακιστάν και […]

Ο πληθωρισμός πέφτει, αλλά τα τρόφιμα ακριβαίνουν

Ο πληθωρισμός πέφτει, αλλά τα τρόφιμα ακριβαίνουν

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Δευτέρα 16 / 1 / 2023 , 23:23 από news_room Ακριβότερα έως 70% πληρώνουμε φέτος ορισμένα βασικά είδη διατροφής και άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο, λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ακριβότερα έως 70% πληρώνουμε φέτος ορισμένα βασικά είδη διατροφής και άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού σε […]

Pin It on Pinterest