33 °C Athens, GR
20/07/2024

Τελευταια Νέα
Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου στο Φανάρι Απόστολος Παύλος και Ευρώπη Οι Άμβωνες των Ναών: Σάλπιγγες πρωτοβουλιών, για την κλιματική κρίση Χειροτονία Πρεσβυτέρου από τον Επίσκοπο Μελιτηνής Μάξιμο στην Νότια Αγγλία Ενθρονίστηκε στο Ντένβερ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ο Μητροπολίτης Κωνσταντίνος Έκθεση ζωγραφικής για τα 85 χρόνια διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας-Μεξικού Απόψεις: Με σύστημα κερδοφορίας μεταναστευτικής βίζας στην ΕΕ θα έρθει ελπίδα σε ξένους που πιθανόν να πνιγούν στα νερά της Μεσογείου Απόψεις: Ρωσίδα κατάσκοπος δήλωνε στο Ληξιαρχείο ότι ήθελε την ίδια ώρα που μητέρες και παιδιά πληρώνουν έως και 8500€ Πενήντα χρόνια κατοχής. Χρόνια εγκαρτέρησης Χαιρετισμός Επισκόπου Μεσαορίας στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου DEELforHOST Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν – Τραμπ Kυβερνοεπίθεση στο Κτηματολόγιο Συναντήσεις με συνδέσμους του τομέα της οινογαστρονομίας πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Τουρισμού Πλήθος πιστών από την Λέρο στον πρώτο εορτασμό της Οσίας Γαβριήλιας της Κωνσταντινουπολίτιδος Ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος στη Λιθουανία Λιτανέυτηκε ο Άγιος Αιμιλιανός στον Λόφο Σκουζέ Μνημόσυνο πεσόντων κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος Λαμπρός Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίου Αιμιλιανού στον Λόφο Σκουζέ

Αποφάσεις έκτακτης συνεδρίασης της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Αποφάσεις έκτακτης συνεδρίασης της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Δημοσιεύθηκε: Τρίτη 11 / 7 / 2023 , 15:19 από news_room

Αποφάσεις έκτακτης συνεδρίασης της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Συνεδρίασαν τα μέλη της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Προήδρευσε ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος. Ο Μακαριώτατος μετά την πρόσφατη συνάντηση με εκπροσώπους από την πόλη Άκκρη αποφάσισε να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου για να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις για τις προκλήσεις που υπάρχουν στη πόλη. Ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις – Ακολουθεί το ανακοινωθέν:

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων συνῆλθε σήμερον, Δευτέραν 10ην Ἰουλίου 2023, εἰς τήν ἕδραν αὐτοῦ εἰς τήν Ἱεράν Πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου τοῦ Γ’.

Κατ’ ἀρχάς ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη εἰς τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν του μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου Φιλοθέου καί εἰς τήν πλήρως ἀφωσιωμένην διακονίαν αὐτοῦ εἰς διαφόρους ὑπηρεσίας τοῦ Πατριαρχείου ἐκ τῆς νεαρᾶς αὐτοῦ ἡλικίας καί κυρίως εἰς τήν ἐπί πολλά ἔτη μετά ζήλου διακονίαν αὐτοῦ ὡς Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Πτολεμαΐδος – Ἄκκρης. Εἰς ταύτην, εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, ἠνάλωσεν ἑαυτόν κατηχῶν Ὀρθοδόξως τό ποίμνιον, διδάσκων Βυζαντινήν Μουσικήν καί καλλιεργῶν εἰρηνικάς σχέσεις συνυπάρξεως μετά τῶν ὀπαδῶν καί ἄλλων θρησκευμάτων. Διά τούς λόγους τούτους ἦτο ἀγαπητός καί σεβαστός εἰς ὅλους, ὅπερ κατεδείχθη ἐκ τῆς ἀθρόας συμμετοχῆς πλήθους εἰς τήν ἐν Ἄκκρη Νεκρώσιμον Ἀκολουθίαν αὐτοῦ καί ἐζήτησε τήν τήρησιν ἑνός λεπτοῦ σιγῆς πρός τιμήν τῆς μνήμης αὐτοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσε τά μέλη τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ὅτι ὁ λόγος τῆς συγκλήσεως τῆς ἐκτάκτου Συνεδρίας ταύτης ἦτο ἡ πρόσφατος συνάντησις Αὐτοῦ μετά πολλῶν μελῶν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καί τῶν Ἐπιτροπῶν τῆς πόλεως Ἄκκρης καί τῶν ὁμόρων περιοχῶν, ὁμιλῶν μετά συναισθήσεως εὐθύνης περί τῶν συμφερόντων τῶν ἐνοριῶν καί τῆς στενῆς σχέσεως αὐτῶν μετά τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων καθώς καί περί τῶν προκλήσεων τάς ὁποίας ἀντιμετωπίζουν οἱ Χριστιανοί εἰς τήν περιοχήν. Ὁ Μακαριώτατος ὑπεγράμμισεν εἰς τά μέλη τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τά ἀποτελέσματα τῶν συζητήσεων αὐτῶν καί τάς προτάσεις τῶν προσκεκλημένων, πρός λῆψιν τῆς συμφορωτέρας ἀποφάσεως διά τάς ἐνορίας τῆς περιφερείας τῆς Ἄκκρης.

Ἀνταποκρινόμενος εἰς τάς συστάσεις αὐτάς καί προκειμένου νά διαφυλαχθῇ τό Πνεῦμα τῆς ἀγάπης καί τῆς ἑνότητος, ὁ Μακαριώτατος διώρισε τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Σεβαστείας κ. Θεοδόσιον (Atallah Hanna) ὡς Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἄκκρης – Πτολεμαΐδος, μέ πλήρεις Ἐπισκοπικάς ἐξουσίας εἰς τήν Μητρόπολιν ταύτην καθώς ἐπίσης καί ὡς Πρόεδρον τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου Ἄκκρης.

Ἐπί πλέον, ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Σιλουανός Χαννούνα μετετέθη ἐκ τῆς Ἰορδανίας καί διωρίσθη εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς τήν Ἄκκρην ὡς βοηθός τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Θεοδοσίου, καθώς ἐπίσης καί ὡς Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου εἰς τήν Ἄκκρην.

Ὁ Μακαριώτατος καί οἱ Πατέρες ηὐχήθησαν πρός τόν Σεβασμιώτατον καλήν ἐπιτυχίαν εἰς τήν νέαν ἀποστολήν αὐτοῦ, τήν ὁποίαν ἀναλαμβάνει κατά τήν διάρκειαν τῆς μνημειώδους περιόδου καί ἐποχῆς ταύτης, ὅτε οἱ πιστοί ἀντιμετωπίζουν πλείστας προκλήσεις.

Ἡ ἐπίσημος ἡμερομηνία παραδόσεως εἰς τόν Σεβασμιώτατον Θεοδόσιον τῶν καθηκόντων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἄκκρης δέν ἔχει ἀνακοινωθῆ ἀκόμη. Αὕτη θά περιλαμβάνῃ πανηγυρικήν θείαν Λειτουργίαν, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, συλλειτουργούντων αὐτῷ Μητροπολιτῶν, Ἀρχιεπισκόπων καί Ἱερέων εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ἄκκρης.

Περαιτέρω, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος προέβη εἰς τάς κάτωθι ἀποφάσεις:

-Τήν μετάθεσιν τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀρτεμίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς Ναζαρέτ, ὡς βοηθοῦ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, καί ὡς Ἀντιπροέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου εἰς Ναζαρέτ.

-Τήν ἔγκρισιν τῆς αἰτήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρου, Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου ἐν Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας, διά χειροτονίαν τῶν μοναχῶν π. Χρυσάνθου Σανούμπαρ καί π. Χαλήλ Φαουάντιλα εἰς διακόνους.

-Τήν μετάθεσιν καί τόν διορισμόν τοῦ π. Ἡσαΐου Χαντάντ ὡς ἀναπληρωτοῦ ἱερέως εἰς τόν Ναόν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος εἰς τήν πόλιν τῆς Ραμάλλας.

-Τήν μετάθεσιν καί τόν διορισμόν τοῦ Ἱερέως π. Λουκᾶ Μπούσα ὡς ἀναπληρωτοῦ ἱερέως εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς Ζαμπάπδε.

Πρό τῆς Ἀπολύσεως τῆς Συνεδρίας, ὁ Μακαριώτατος καί τά μέλη αὐτῆς ἀνέπεμψαν δέησιν ὑπέρ εἰρήνης τοῦ κόσμου, ἰδίᾳ δέ τῆς περιοχῆς τῶν Ἁγίων Τόπων, παρακαλοῦντες τόν πανοικτίρμονα Θεόν, ὅπως πέμψῃ τό Πανάγιον Αὐτοῦ Πνεῦμα εἰς τόν κόσμον, ὅπως μή ἐπιλάθηται τῶν τέκνων τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων καί ὅπως ρύσῃ πάντας ἡμᾶς ἀπό πάσης συμφορᾶς καί βλάβης, πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῇ Χάριτι τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου. Ἀμήν.

Πηγή: Adologala.gr

Σχετικά Άρθρα

Ο πίνακας «Έξοδος» του Χρήστου Μποκόρου κοσμεί από σήμερα την Προεδρία της Δημοκρατίας

Δημοσιεύθηκε: Τετάρτη 22 / 12 / 2021 , 21:25 από news_room Σε περίοπτη θέση του Προεδρικού Μεγάρου, προσιτή στο κοινό, βρίσκεται από σήμερα ο πίνακας «Έξοδος» του καταξιωμένου καλλιτέχνη Χρήστου Μποκόρου, τον οποίο δώρισε στην Προεδρία ο γνωστός συλλέκτης Σωτήρης Φέλιος. Κατά την τελετή παράδοσης, που πραγματοποιήθηκε παρουσία και του ζωγράφου Χρήστου Μποκόρου και του […]

Ολοκληρώθηκε η τοπική ιερατική σύναξη των κληρικών του Σύδνεϋ

Ολοκληρώθηκε η τοπική ιερατική σύναξη των κληρικών του Σύδνεϋ

Δημοσιεύθηκε: Πέμπτη 2 / 3 / 2023 , 18:23 από news_room Μέσα σε κλίμα κατανύξεως και πνευματικής περισυλλογής, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, την Πέμπτη, 2 Μαρτίου, τοπική Ιερατική Σύναξη όλων των κληρικών που διακονούν στο Σύδνεϋ. Κεντρικός ομιλητής της Συνάξεως ήταν ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος, ο οποίος προήδρευσε και των […]