Τελευταια Νέα
Απόψεις: Ρωσίδα κατάσκοπος δήλωνε στο Ληξιαρχείο ότι ήθελε την ίδια ώρα που μητέρες και παιδιά πληρώνουν έως και 8500€ Συνελήφθησαν 4 άτομα που επιτέθηκαν σε αστυνομικούς και προκάλεσαν φθορές σε καταστήματα Πεντηκοστή με τα μέλη της διεθνούς θεολογικής επιτροπής διαλόγου στην Αλεξάνδρεια Ο εορτασμός της Πεντηκοστής στον Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» Ρουμανίας Δανιήλ: Οι δεσμοί με την Εκκλησία της Ελλάδος και το Οικουμενικό Πατριαρχείο διατηρούνται εδώ και αιώνες «Η μάνα μας η Ορθόδοξος Εκκλησία» Η εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης στους Αγίους Τόπους Η εορτή της Πεντηκοστής στην «πόλη των εκκλησιών» ιερουργούντος του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Απόψεις: Έκλεισαν τα καφενεία για τους μεσήλικες και χάθηκαν οι προεκλογικές συζητήσεις – Freddo Espresso και στα 90! Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας στην Ρωμαιοκαθολική Κοινότητα της Αλεξάνδρειας Ναύπλιο: Στον εισαγγελέα ο Ιερέας που έστελνε χυδαία βίντεο σε 12χρονο – Η Ανακοίνωση της Μητρόπολης

Μήνυμα του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου του Γ΄ για τον Άγιον Πάσχα 2023

Δημοσιεύθηκε: Πέμπτη 13 / 4 / 2023 , 17:41 από news_room

Μήνυμα του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου του Γ΄ για τον Άγιον Πάσχα 2023.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ΄

Ἐλέῳ Θεοῦ Πατριάρχης τῆς Ἀγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ

καί πάσης Παλαιστίνης

παντί τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας, χάριν καί ἔλεος καί εἰρήνην

ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ.

Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός

καί δοξάσατε Χριστόν τόν Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν.

«Ὄρθρος ἦν βαθύς τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν Σαββάτων» μετά τήν Σταύρωσιν καί τήν ταφήν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αἱ γυναῖκες, αἱ συνακολουθήσασαι τῷ Ἰησοῦ ἀπό τῆς Γαλιλαίας, ἐξῆλθον εἰς τήν πόλιν καί «ἠγόρασαν ἀρώματα, ἵνα ἐλθοῦσαι εἰς τό μνημεῖον, ἀλείψωσι τό σῶμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ» (Μάρκ. 16,1). Φθάσασαι ἐπί τήν θύραν τοῦ μνημείου φαεσφόρος ἄγγελος καθήμενος ἐπί τοῦ λίθου ἐβόα, «οἶδα ὅτι Ἰησοῦν ζητεῖτε τόν Ναζαρηνόν τόν ἐσταυρωμένον, ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε, ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν, ἀλλά ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς Αὐτοῦ καί τῷ Πέτρῳ ὅτι προάγει ὑμᾶς εἱς τήν Γαλιλαίαν, ἐκεῖ Αὐτόν ὄψεσθε καθώς εἶπεν ὑμῖν» (Μάρκ. 16, 6-7).

«Ζῶντα παρέστησεν Ἑαυτόν ὁ Κύριος εἰς τούς ἀποστόλους ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις δι’ ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς καί λέγων τά περί τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ» (Πράξ. 1,3). «Ἐντυγχάνων ὑπέρ ἡμῶν ἐκεῖθεν» (Ρωμ. 8,34), ἀπέστειλεν ἡμῖν Παράκλητον ἄλλον, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, «ὅ παρά τοῦ Πατρός ἐκπορεύεται» (Ἰω. 15,26). Τοῦτο τό Πνεῦμα τοῦ Υἱοῦ ἐφώτισε τούς ἁγίους Αὐτοῦ μαθητάς καί ἀποστόλους καί ἐνεδυνάμωσε καί μετεμόρφωσε καί ἀνέδειξεν Πνευματοφόρους κήρυκας τοῦ Εὐαγγελίου. Δι’ αὐτῶν ἐσαγήνευσε τήν οἰκουμένην πᾶσαν καί ἐγκατέστησεν εἰς τά πέρατα αὐτῆς τήν Ἐκκλησίαν, τήν ὁποίαν ἐξηγόρασε διά τοῦ ἰδίου Αὐτοῦ αἵματος. Αὕτη ὡς τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁ οἰκονόμος τοῦ ἁγιαστικοῦ καί λυτρωτικοῦ Αὐτοῦ ἔργου ἐπί τῆς γῆς. Αὕτη ἐνεργεῖ τά σωτήρια μυστήρια καί κηρύττει εἰς τόν κόσμον, ὡς Ἐκεῖνος ἐκήρυξεν τήν εἰρήνην, τήν συνδιαλλαγήν καί τήν ἀγάπην Αὐτοῦ πρός πάντας καί πρός τούς ἐχθρούς. Ἡμεῖς ἐν ἐκκλησίαις δεόμεθα, μετά τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, «παῦσον τά σχίσματα τῶν ἐκκλησιῶν, τάς τῶν αἱρέσεων ἐπαναστάσεις κατάστειλον», «μηδεμίαν ἀφορμήν διδόναι τῷ ἀντικειμένῳ λοιδορίας χάριν» (Α΄ Τιμ. 5,14).

Ἡ ἐκπλήρωσις τῆς ἀποστολῆς αὐτῆς βαρύνει ἰδιαιτέρως τήν Ἐκκλησίαν τῶν Ἁγίων Τόπων. Τήν Ἐκκλησίαν τήν «οὖσαν» ἐν Ἱεροσολύμοις, ἡ ὁποία ἀπό τοῦ κενοῦ καί ὀλβίου Τάφου, τῆς πηγῆς τῆς Ἀναστάσεως, διωκομένη ἀπ’ ἀρχῆς, δριμέως δέ προσφάτως, ἀγωνίζεται μή καταβαλλομένη, «ἀποθνῄσκουσα καί ἰδού ζῶσα» (Β΄ Κορ. 6,9), κηρύττουσα Χριστόν Ἐσταυρωμένον καί Ἀναστάντα καί ὑποδεχομένη τά τέκνα αὐτῆς, «ἐκ δυσμῶν καί βορρᾶ καί θαλάσσης καί ἑῴας» διά τοῦ ἡδυμόλπου χαιρετισμοῦ «Χριστός ἀνέστη» καί διά τῶν Πατριαρχικῶν Ἡμῶν εὐχῶν καί Πατρικῶν εὐλογιῶν.

Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ, ΠΑΣΧΑ 2023

Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης,

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ΄

Πατριάρχης Ἱεροσολύμων

Σχετικά Άρθρα

Κονσολας: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τη μεταρρύθμιση για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα»

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Δευτέρα 21 / 12 / 2020 , 16:49 από news_room Οι αρμόδιες υπηρεσίες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Τουρισμού, ενέκριναν πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και έρευνας, συνολικού προϋπολογισμού 420.000 ευρώ, το οποίο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις αρχές του νέου έτους […]

Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης: Πότε ο θάνατος γίνεται χαρά;

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Τρίτη 4 / 1 / 2022 , 21:41 από news_room Σειρά βίντεο από διαδικτυακό κανάλι του γέροντα Νεκτάριου Μουλατσιώτη στο οποίο κανάλι, απαντά σε επίκαιρα πνευματικά ερωτήματα. Στο σημερινό βίντεο ο Γέροντας Νεκτάριος κάνει λόγο για το πότε ο θάνατος γίνεται χαρά; Ποια είναι η έννοια του θανάτου στην […]

Pin It on Pinterest