15 °C Athens, GR
05/03/2024

Τελευταια Νέα
Τελέσθηκε η χειροτονία του Μητροπολίτη Μεξικού κ. Ιακώβου Ψευδή χαρακτηρίζουν τα Ελληνικά Hoaxes τη δήλωση του Μητροπολίτη Ν. Ιωνίας Γαβριήλ σχετικά με τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών Απόψεις: Με σύστημα κερδοφορίας μεταναστευτικής βίζας στην ΕΕ θα έρθει ελπίδα σε ξένους που πιθανόν να πνιγούν στα νερά της Μεσογείου Απόψεις: Ρωσίδα κατάσκοπος δήλωνε στο Ληξιαρχείο ότι ήθελε την ίδια ώρα που μητέρες και παιδιά πληρώνουν έως και 8500€ Πλήθος εκδηλώσεων για την Αγιοκατάταξη της Οσίας Γαβριηλίας της Κωνσταντινουπολίτιδος στη Μητρόπολη Λέρου Η Πρόξενος της Ελλάδος στην Πέρθη Γεωργία Καρασιώτου επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Με επιτυχία η παρουσίαση της έκδοσης της Ι.Μ. Παντοκράτορος στην Αθήνα Τελέστηκε η κηδεία του αγωνιστή της ΕΟΚΑ Αντρέα Στυλιανού Το Ανώτατο Δικαστήριο θα μπορούσε να αποφασίσει τη Δευτέρα εάν ο Τραμπ μπορεί να αποκλειστεί από το ψηφοδέλτιο του 2024 Αποκριά και Καθαρά Δευτέρα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Χειροτονία Επισκόπου Ιππώνος Στεφάνου από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρο στο Καϊρο της Αιγύπτου Χειροτονία νέου Διακόνου Δημητρίου Λεονταράκη στον Άγιο Βασίλειο Πειραιώς Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Πτωχοκομείου Αθηνών o Μητροπολίτης Κηφισίας Ιερατική Σύναξη κληρικών Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως

Kαθαίρεση σε δύο κληρικούς του Πατριαρχείου Ρωσίας επέβαλε το Δικαστήριο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας

Logo-patriarxeio-alexandrias-adologala-eidiseis-nea-enimerosi

Δημοσιεύθηκε: Κυριακή 27 / 2 / 2022 , 12:22 από news_room

Kαθαίρεση σε δύο κληρικούς του Πατριαρχείου Ρωσίας επέβαλε το Δικαστήριο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας

Το Εκκλησιαστικό Πνευματικό Δικαστήριο του Αποστολικού Πατριαρχικού Θρόνου της Αλεξάνδρειας δίκασε και έλαβε για δύο κληρικούς του Πατριαρχείου της Ρωσίας της εξής αποφάσεις:

Οι αποφάσεις Καθαιρέσεων αφορούν τους: Γεώργιο Μαξίμοβ και Ἀνδρέϊ Νοβικόβ.

ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

********

Εἰς τό Ὂνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, Ἀμήν.

Οἱ Σεβ. Μητροπολῖται,

Μέλη τοῦ Πρωτοβαθμίου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου:

1) Ὁ Μητροπολίτης Ἐρμουπόλεως κ. Νικόλαος, Πρόεδρος

2) Ὁ Ὁ Μητροπολίτης Μέμφιδος κ. Νικόδημος

3) Ὁ Μητροπολίτης Πηλουσίου κ. Νάρκισσος

Ἒχοντες ὑπ΄ ὂψιν:

1) Τά ὁριζόμενα ὑπό τῶν σχετικῶν Πατριαρχικῶν Διατάξεων, ἐν Συνόδῳ διαληφθέντα, περί τῆς συστάσεως καί λειτουργίας Συνοδικῶν Δικαστηρίων,

2) Τά ὑπό τῶν Πανευφήμων Ἀποστόλων, τῶν Θείων Πατέρων, τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τῶν Ἁγίων ἑπτά Οἰκουμενικῶν Συνόδων θεσπισθέντα,

3) Τά ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Θρόνῳ Ἀλεξανδρείας κρατοῦντα,

4) Τό Κλητήριον Θέσπισμα τῆς ὑπ΄ ἀριμ. 44/18ης Φεβρουαρίου 2022 τοῦ ἡμετέρου Πρωτοβαθμίου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Τό Ἐκκλησιαστικόν Πνευματικόν Δικαστήριον τοῦ Ἀποστολικοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου Ἀλεξανδρείας, δικάζον ἐρήμην τοῦ ἐγκαλουμένου Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Μαξίμοβ (George Maximov), κατά τούς ἱερούς τῆς Ἐκκλησίας Κανόνας καί τάς Σεπτάς Διατάξεις τῆς Ἐκκλησίας, ἐπιβάλλει παμψηφεί εἰς τόν ὡς ἄνω κληρικόν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, τήν ποινήν τῆς

Κ Α Θ Α Ι Ρ Ε Σ Ε Ω Σ

ἀπό τοῦ ὑψηλοῦ ὑπουργήματος τῆς Ἱερωσύνης, διά τά κατωτέρω ἀντικανονικά παραπτώματα:

1) Παρ’ ἐνορίαν πράξεις, ἤτοι τέλεσις Θείας Λειτουργίας καί ἑτέρων ἱεροπραξιῶν εἰς τήν Κανονικήν δικαιοδοσίαν τοῦ καθ’ ἡμᾶς Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς, ἄνευ ἀδείας τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου Β΄ καί τῶν κατά τόπους οἰκείων Ἐπισκόπων. (Κανόνες: 15ος Α’ Οἰκ. Συνόδου, 15ος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, 3ος Ἀντιόχειας, κ. ἄ.).

2) Συλλειτουργία μετά καθηρημένων κληρικῶν (Κανόνες: 10ος, 11ος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, 2ος Ἀντιόχειας, 9ος Καρθαγένης κ. ἄ.).

3) Τυρεία καί φατρία (18ος Δ’ Οἰκ. Συνόδου, 31ος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, 6ος Γάγγρας, 5ος Ἀντιόχειας, 10ος, 53ος, 62ος Καρθαγένης, 34ος Πενθέκτης Οἰκ. Συνόδου κ. ἄ.).

4) Βαρυτάτου σκανδαλισμοῦ τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας («οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται», Μτ. 18, 7).

καί κατάγει αὐτόν εἰς τήν τάξιν τῶν λαϊκῶν, ἀποστερούμενον ἐφεξῆς τοῦ ἱερατικοῦ ἐνδύματος καί ὀνόματος καί πάσης ἄλλης συναφοῦς τιμῆς,

Ὑποβάλλει δέ, εὐλαβῶς, τήν ἀπόφασιν εἰς τήν Α. Θ. Μακαριότητα τόν Πάπαν καί Πατριάρχην Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεόδωρον Β΄, πρός ἔγκρισιν.

Ἐκρίθη, ἀπεφασίσθη καί ἐδημοσιεύθη αὐθημερόν.

Ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τῇ 24ῃ Φεβρουαρίου 2022

+ὁ Ἐρμουπόλεως Νικόλαος, Πρόεδρος

+ὁ Μέμφιδος Νικόδημος, Μέλος               

+ὁ Πηλουσίου Νάρκισσος, Μέλος

 

Ἀριθμ. Πρωτ. 50/2022

Πατριαρχικόν Γράμμα 
Ἐπιβληθείσης Καθαιρέσεως

Ἡ Μετριότης Ἡμῶν λαβοῦσα ὑπ΄ ὂψιν τήν ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 48/18.2.2022 Ἀπόφασιν τοῦ Πρωτοβαθμίου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου τοῦ καθ’ Ἡμᾶς Ἀποστολικοῡ καί Πατριαρχικοῡ Θρόνου δι΄ ἧς ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μαξίμοβ (George Maximov) ἄχρι τοῦδε Κληρικοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, καθυπεβλήθη τῇ ποινῇ τῆς καθαιρέσεως, καί τῆς ἐπαναφορᾶς αὐτοῦ εἰς τάς τάξεις τῶν λαϊκῶν, διά τούς λόγους τούς ὁποίους ἀναφέρει ἡ ὡς ἄνω Πρᾶξις, κατακυροῦμεν τελεσιδίκως τήν ἀπόφασιν ταύτην.

Ἐφ΄ ᾧ καί συνετάγη τό παρόν, ὑπογραφόμενον Ἡμετέρᾳ Χειρί πρός μόνιμον καί διηνεκῆ τήν παράστασιν.

† Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Β’

Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς

Ἐν τῇ Μεγάλῃ Πόλει τῆς Ἀλεξανδρείας τῇ 25ῃ Φεβρουαρίου 2022

και η δεύτερη επίσης:

Ἀριθμ.Πρωτ. 49/2022

ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ 
ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

********

Εἰς τό Ὂνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, Ἀμήν.

Οἱ Σεβ. Μητροπολῖται,

Μέλη τοῦ Πρωτοβαθμίου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου:

1) Ὁ Μητροπολίτης Ἐρμουπόλεως κ. Νικόλαος, Πρόεδρος

2) Ὁ Ὁ Μητροπολίτης Μέμφιδος κ. Νικόδημος

3) Ὁ Μητροπολίτης Πηλουσίου κ. Νάρκισσος

Ἒχοντες ὑπ΄ ὂψιν:

1) Τά ὁριζόμενα ὑπό τῶν σχετικῶν Πατριαρχικῶν Διατάξεων, ἐν Συνόδῳ διαληφθέντα, περί τῆς συστάσεως καί λειτουργίας Συνοδικῶν Δικαστηρίων,

2) Τά ὑπό τῶν Πανευφήμων Ἀποστόλων, τῶν Θείων Πατέρων, τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τῶν Ἁγίων ἑπτά Οἰκουμενικῶν Συνόδων θεσπισθέντα,

3) Τά ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Θρόνῳ Ἀλεξανδρείας κρατοῦντα,

4) Τό Κλητήριον Θέσπισμα τῆς ὑπ΄ ἀριμ. 45/18ης Φεβρουαρίου 2022 τοῦ ἡμετέρου Πρωτοβαθμίου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Τό Ἐκκλησιαστικόν Πνευματικόν Δικαστήριον τοῦ Ἀποστολικοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου Ἀλεξανδρείας, δικάζον ἐρήμην τοῦ ἐγκαλουμένου Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀνδρέϊ Νοβικόβ (Andrei Novikov), κατά τούς ἱερούς τῆς Ἐκκλησίας Κανόνας καί τάς Σεπτάς Διατάξεις τῆς Ἐκκλησίας, ἐπιβάλλει παμψηφεί εἰς τόν ὡς ἄνω κληρικόν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, τήν ποινήν τῆς

Κ Α Θ Α Ι Ρ Ε Σ Ε Ω Σ

ἀπό τοῦ ὑψηλοῦ ὑπουργήματος τῆς Ἱερωσύνης, διά τά κατωτέρω ἀντικανονικά παραπτώματα:

1) Παρ’ ἐνορίαν πράξεις, ἤτοι τέλεσις Θείας Λειτουργίας καί ἑτέρων ἱεροπραξιῶν εἰς τήν Κανονικήν δικαιοδοσίαν τοῦ καθ’ ἡμᾶς Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς, ἄνευ ἀδείας τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου Β΄ καί τῶν κατά τόπους οἰκείων Ἐπισκόπων. (Κανόνες: 15ος Α’ Οἰκ. Συνόδου, 15ος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, 3ος Ἀντιόχειας, κ. ἄ.).

2) Συλλειτουργία μετά καθηρημένων κληρικῶν (Κανόνες: 10ος, 11ος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, 2ος Ἀντιόχειας, 9ος Καρθαγένης κ. ἄ.).

3) Τυρεία καί φατρία (18ος Δ’ Οἰκ. Συνόδου, 31ος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, 6ος Γάγγρας, 5ος Ἀντιόχειας, 10ος, 53ος, 62ος Καρθαγένης, 34ος Πενθέκτης Οἰκ. Συνόδου κ. ἄ.).

4) Βαρυτάτου σκανδαλισμοῦ τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας («οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται», Μτ. 18, 7).

καί κατάγει αὐτόν εἰς τήν τάξιν τῶν λαϊκῶν, ἀποστερούμενον ἐφεξῆς τοῦ ἱερατικοῦ ἐνδύματος καί ὀνόματος καί πάσης ἄλλης συναφοῦς τιμῆς,

Ὑποβάλλει δέ, εὐλαβῶς, τήν ἀπόφασιν εἰς τήν Α. Θ. Μακαριότητα τόν Πάπαν καί Πατριάρχην Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεόδωρον Β΄, πρός ἔγκρισιν.

Ἐκρίθη, ἀπεφασίσθη καί ἐδημοσιεύθη αὐθημερόν.

Ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τῇ 24ῃ Φεβρουαρίου 2022

+ὁ Ἐρμουπόλεως Νικόλαος, Πρόεδρος

+ὁ Μέμφιδος Νικόδημος, Μέλος           

 +ὁ Πηλουσίου Νάρκισσος, Μέλος

 

Ἀριθμ. Πρωτ. 51/2022

Πατριαρχικόν Γράμμα 
Ἐπιβληθείσης Καθαιρέσεως

Ἡ Μετριότης Ἡμῶν λαβοῦσα ὑπ΄ ὂψιν τήν ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 49/18.2.2022 Ἀπόφασιν τοῦ Πρωτοβαθμίου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου τοῦ καθ’ Ἡμᾶς Ἀποστολικοῡ καί Πατριαρχικοῡ Θρόνου δι΄ ἧς ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀνδρέϊ Νοβικόβ (Andrei Novikov) ἄχρι τοῦδε Κληρικοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, καθυπεβλήθη τῇ ποινῇ τῆς καθαιρέσεως, καί τῆς ἐπαναφορᾶς αὐτοῦ εἰς τάς τάξεις τῶν λαϊκῶν, διά τούς λόγους τούς ὁποίους ἀναφέρει ἡ ὡς ἄνω Πρᾶξις, κατακυροῦμεν τελεσιδίκως τήν ἀπόφασιν ταύτην.

Ἐφ΄ ᾧ καί συνετάγη τό παρόν, ὑπογραφόμενον Ἡμετέρᾳ Χειρί πρός μόνιμον καί διηνεκῆ τήν παράστασιν.

† Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Β’

Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς

Ἐν τῇ Μεγάλῃ Πόλει τῆς Ἀλεξανδρείας τῇ 25ῃ Φεβρουαρίου 2022

Σχετικά Άρθρα

Τουρκία Συρία Δεκάδες νεκροί από σεισμό 7 8 βαθμών στο Γκαζιάντεπ

Τουρκία-Συρία: Δεκάδες νεκροί από σεισμό 7,8 βαθμών στο Γκαζιάντεπ

Δημοσιεύθηκε: Δευτέρα 6 / 2 / 2023 , 8:34 από news_room Σε ερείπια έχουν μετατραπεί πάρα πολλά κτίρια στη νοτιοανατολική Τουρκία Τελευταία τροποποίηση άρθρου: 08:32 Σεισμική δόνηση 7,8 βαθμών έπληξε τα ξημερώματα της Δευτέρας την κεντρική και νότια Τουρκία, μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από την πόλη Γκαζιάντεπ, σύμφωνα με το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS), προκαλώντας τον […]

Αλ. Τσίπρας: Δυναμικός ρεαλισμός και όχι επιστροφή στα οικονομικά και γεωστρατηγικά μοντέλα του παρελθόντος

Δημοσιεύθηκε: Τετάρτη 28 / 7 / 2021 , 13:04 από news_room Η χώρα μας μετά την υγειονομική κρίση πρέπει να εξέλθει ακόμα πιο δυνατή, χρειαζόμαστε μια Ελλάδα δυναμική με σαφείς και ρεαλιστικούς στόχους για τον 21ο αιώνα, που θα στηρίζει και θα αξιοποιεί τις πολύτιμες δυνάμεις της ομογένειας, όπως αυτές που εκπροσωπεί σήμερα η ΠΑΔΕΕ, […]