17 °C Athens, GR
02/04/2023

Τελευταια Νέα
Απόψεις: Το δίλημμα των Εθνικών εκλογών είναι διττό. Συνέχιση της επιτυχίας η αλλαγή πολιτικής νοοτροπίας Απόψεις: Ρωσίδα κατάσκοπος δήλωνε στο Ληξιαρχείο ότι ήθελε την ίδια ώρα που μητέρες και παιδιά πληρώνουν έως και 8500€ Σε αργία ο κληρικός της Ι.Μ. Ρεθύμνης, Πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Σαρρής Τo άγημα των Ευζώνων στην Ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου στον Άγιο Θωμά του Τσέρι Χιλ της Νέας Ιερσέης Αφγανιστάν: Τρεις Βρετανοί κρατούνται από τους Ταλιμπάν Mε λαμπρότητα τα θυρανοίξια του Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής στη νήσο Κω O Ακάθιστος Ύμνος στη Λάρισα Φορολογικές δηλώσεις 2023: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι 20 ερωτήσεις & απαντήσεις Σερρών Θεολόγος: «Οι ιερές εικόνες μας μυσταγωγούν στο κάλλος της εν Χριστώ κτίσεως» «Τα Κλήματα» : Το ιδιαίτερο έθιμο του Πάσχα στη Λέρο Ο Ακάθιστος Ύμνος στους Αγίους Τόπους Με λαμπρότητα οι εκδηλώσεις για την επέτειο της 1ης Απριλίου 1955 στη Λευκωσία Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ο Μητροπολίτης Ηλείας και Ωλένης Αθανάσιος

Χριστουγεννιάτικες ευχές αντάλλαξαν οι αρχηγοί των εκκλησιών στην μεγάλη αίθουσα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Χριστουγεννιάτικες ευχές αντάλλαξαν οι αρχηγοί των εκκλησιών στην μεγάλη αίθουσα του Πατριαρχείου

Δημοσιεύθηκε: Τετάρτη 12 / 1 / 2022 , 23:01 από news_room

Ἐπραγματοποιήθη σήμερον, Δευτέραν 10ην Ἰανουαρίου 2022, εἰς τήν κεντρικήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἡ ἀπό ἐτῶν καθιερωμένη παράδοσις ἀνταλλαγῆς εὐχῶν τῶν Χριστουγέννων ὑπό τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Ἐκκλησιῶν Ἱεροσολύμων μετά τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Θεοφίλου Γ΄καί τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου.

Οἱ πρῶτοι ἐπισκέπται ἦσαν ἡ Κουστωδία τῶν Φραγκισκανῶν τῆς Ἁγίας Γῆς, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Πατέρα Francesco Patton, τόν ὁποῖον ὑπεδέχθη θερμῶς ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Θεόφιλος καί οἱ παρευρισκόμενοι Ἀρχιερεῖς καί ἱερεῖς. Κατά τήν συνάντησιν αὐτήν, ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησε τήν Ἀδελφότητα τῶν Φραγκισκανῶν διά τήν ἐπίσκεψίν των καί ἐτόνισε τήν σημασίαν τῆς συνεχοῦς συνεργασίας μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν πού ὑπηρετοῦν ὡς φύλακες εἰς τόν Ναόν τοῦ Παναγίου Τάφου καί τήν κοινήν ἐπιμονήν διά τήν διατήρησιν τοῦ αὐτονόμου Προσκυνηματικοῦ Καθεστῶτος τῶν ἁγίων Τόπων, «ἡ ὁποία εἶναι τό θεμέλιον τῆς ἀποφασιστικότητός μας νά σταθῶμεν σθεναρῶς ἐναντίον τῶν προκλήσεων τάς ὁποίας ἀντιμετωπίζομεν, καί τῶν ἀντιξοοτήτων αἱ ὁποῖαι ὡδήγησαν μόνον εἰς τήν περαιτέρω ἐμβάθυνσιν τῆς συνεργασίας  μεταξύ τῶν δύο Ἀδελφοτήτων.

Ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισεν τόν ἀκλόνητον ρόλον, τόν ὁποῖον  διαδραματίζει ὁ Πατήρ Patton εἰς τήν διατύπωσιν τῆς θέσεως τῶν Ἐκκλησιῶν ἐνώπιον τῶν τοπικῶν Κυβερνητικῶν Ἀρχῶν: «Τό γεγονός ὅτι παρεμείναμεν ἐπικεντρωμένοι εἰς τό θέμα τῆς ἀπειλῆς τῆς Χριστιανικῆς παρουσίας εἰς τούς Ἁγίους Τόπους ὑπό ριζοσπαστικῶν ὁμάδων εἶχεν ἀξιοσημείωτον ἀπήχησιν κατά τήν διάρκειαν τῆς περιόδου ταύτης τῶν Χριστουγέννων, ὄχι μόνον ἐδῶ, ἀλλά εἰς ὅλον τόν κόσμον. Ἡ Ἐκκλησία μας διά τήν προσοχήν αὐτῆς καί ἐπισήμανσιν τῶν σοβαρῶν καί αὐξανομένων ἀπειλῶν  ηὗρεν ἀνταπόκρισιν ὑπό πολλῶν Θρησκευτικῶν καί Κυβερνητικῶν ἡγετῶν. Τοῦτο δέ ὀφείλεται πρωτίστως εἰς τήν ἡνωμένην φωνήν ἡμῶν», ἐσημείωσεν ὁ Μακαριώτατος εἰς τήν ὁμιλίαν Αὐτοῦ.

Ἀντιφωνῶν, ὁ Πατήρ Patton ἐξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνην Αὐτοῦ πρός τόν Πατριάρχην τῆς Ἁγίας Πόλεως, ὁ Ὁποῖος δέν ἐγκατέλειψε ποτέ τό ὁμαδικόν πνεῦμα τῶν Ἐκκλησιῶν, θέτων ὡς ἄμεσον καί συνεχῆ προτεραιότητα τό γενικόν συμφέρον, συγκροτῶν πάσας τάς προσπαθείας διά τήν  περαιτέρω προστασίαν τῶν Προσκυνημάτων καί τῶν Χριστιανικῶν Κοινοτήτων εἰς τήν Ἱερουσαλήμ καί τούς Ἁγίους Τόπους.

Μετά τήν ἀναχώρησιν τῆς Ἀδελφότητας τῶν Φραγκισκανῶν ἔφθασαν εἰς τήν Κεντρικήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου, ὁ Μακαριώτατος Pierre Battista Pizzaballa ὁ Λατῖνος Πατριάρχης εἰς Ἱεροσόλυμα, μετά μελῶν τοῦ Λατινικοῦ Πατριαρχείου, μετ’ αὐτόν δέ ὁ Ἀγγλικανός Ἀρχιεπίσκοπος Σεβασμιώτατος Χοσάμ Ναούμ, καί οἱ Ἀρχηγοί τῆς Κοπτικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τῆς Συριακῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τῆς Συροκαθολικῆς, τῆς Λουθηρανικῆς καί τῆς Ἑλληνορύθμου Ἐκκλησίας.

Μετά  τό ἑόρτιον κέρασμα διά τό θαῦμα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Θεόφιλος ηὐχαρίστησε τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς του τῶν ἑτέρων δογμάτων  καί ἐσημείωσεν ὅτι χάριν εἰς τάς κοινάς προσπαθείας τῶν Ἡγετῶν τῆς Ἐκκλησίας ὁ «ἀγών ἐναντίον τῶν ἀπειλῶν πού θέτουν αἱ ριζοσπαστικαί ὁμάδες ἐναντίον τῶν Χριστιανικῶν Κοινοτήτων τῆς Ἁγίας Γῆς, τυγχάνει τῆς δεούσης προσοχῆς, τόσον εἰς τοπικόν, ὅσον καί εἰς διεθνές ἐπίπεδον» καί ὅτι αἱ Ἐκκλησίαι δέν θεωροῦνται πλέον ὡς «φωναί βοῶσαι ἐν τῇ ἐρήμῳ».

Ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισεν τόν ἀντίκτυπον, τόν ὁποῖον ἐσημείωσεν ἡ κοινή δήλωσις τοῦ περασμένου μηνός εἰς διαφόρους Κυβερνητικάς καί Θρησκευτικάς ἡγεσίας καί ἐτόνισεν ὅτι  εἶναι ἕνα κίνημα, τό ὁποῖον δέν στοχεύει μόνον εἰς τήν προστασίαν τῶν Ἁγίων Τόπων ὡς τόπων λατρείας, ἀλλά καί εἰς τήν προστασίαν τῶν θεμελιωδῶν συμφερόντων τῶν Κοινοτήτων, νά εἶναι εἰς θέσιν νά ζοῦν μέ ἀξιοπρέπειαν, σεβασμόν καί ἀσφάλειαν.

«Ἔχομεν τήν προσοχήν τοῦ κόσμου ὅσον ποτέ ἄλλοτε εἰς τήν πρόσφατον μνήμην. Καί ἔχομεν τήν εὐκαιρίαν νά προωθήσωμεν τήν ἐπίλυσιν τῶν ἀνησυχιῶν μας μέ ἀποτελεσματικούς τρόπους. Ὑπάρχει ἀκόμη πολύ κρίσιμον ἔργον, δέον νά ἔλθῃ εἰς πέρας. Εἶναι ἑπομένως ἀκόμη πιό σημαντικόν νά δεσμευθῶμεν εἰλικρινῶς, ὥστε νά ἀντιμετωπίσωμεν τά ἐσωτερικά ἡμῶν προβλήματα ἐντός τῶν  Χριστιανικῶν Κοινότητων ἀπό κοινοῦ εἰς ἀποτελεσματικόν διάλογον διά τήν ἱκανότητα ἡμῶν νά ἑνώσωμεν τάς προσπαθείας καί τάς φωνάς ἡμῶν πρός ἕνα κοινόν σκοπόν διά τήν ὑπεράσπισιν τῆς Χριστιανικῆς παρουσίας πού ποτέ δέν ἦτο πιό ἐπείγουσα.  Ἡ σοφία ὑπαγορεύει νά ἐπιλύωμεν τά προβλήματά μας μεταξύ μας», ἐσημείωσεν ὁ Μακαριώτατος πρός τούς παρευρισκομένους.

Ἀντιφωνοῦντες, ἕκαστος τῶν Ἀρχηγῶν τῆς Ἐκκλησίας, ἔλαβε τήν εὐκαιρίαν νά ἐκφράσῃ ἀπό στήθους Χριστουγεννιάτικας εὐχάς πρός τόν Πατριάρχην καί τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα καί οἱ Ἀρχηγοί ἐμοιράσθησαν κοινάς εὐχάς διά τό Νέον Ἔτος, ἐλπίζοντες ὅτι ἡ πανδημία θά τερματισθῇ καί θά ἴδωμεν τούς Ἁγίους Τόπους δι’ ἄλλην μίαν φοράν μεστούς προσκυνητῶν καί νά ἀνθίζῃ καί νά εὐημερῇ ἡ ζωή εἰς τήν  Ἁγίαν Πόλιν, διά τρόπου σεβαστοῦ καί ἀσφαλοῦς πρός ἅπαντας.

Χριστουγεννιάτικες ευχές αντάλλαξαν οι αρχηγοί των εκκλησιών στην μεγάλη αίθουσα του Πατριαρχείου Χριστουγεννιάτικες ευχές αντάλλαξαν οι αρχηγοί των εκκλησιών στην μεγάλη αίθουσα του Πατριαρχείου Χριστουγεννιάτικες ευχές αντάλλαξαν οι αρχηγοί των εκκλησιών στην μεγάλη αίθουσα του Πατριαρχείου Χριστουγεννιάτικες ευχές αντάλλαξαν οι αρχηγοί των εκκλησιών στην μεγάλη αίθουσα του Πατριαρχείου Χριστουγεννιάτικες ευχές αντάλλαξαν οι αρχηγοί των εκκλησιών στην μεγάλη αίθουσα του Πατριαρχείου Χριστουγεννιάτικες ευχές αντάλλαξαν οι αρχηγοί των εκκλησιών στην μεγάλη αίθουσα του Πατριαρχείου Χριστουγεννιάτικες ευχές αντάλλαξαν οι αρχηγοί των εκκλησιών στην μεγάλη αίθουσα του Πατριαρχείου Χριστουγεννιάτικες ευχές αντάλλαξαν οι αρχηγοί των εκκλησιών στην μεγάλη αίθουσα του Πατριαρχείου Χριστουγεννιάτικες ευχές αντάλλαξαν οι αρχηγοί των εκκλησιών στην μεγάλη αίθουσα του Πατριαρχείου Χριστουγεννιάτικες ευχές αντάλλαξαν οι αρχηγοί των εκκλησιών στην μεγάλη αίθουσα του Πατριαρχείου Χριστουγεννιάτικες ευχές αντάλλαξαν οι αρχηγοί των εκκλησιών στην μεγάλη αίθουσα του Πατριαρχείου

Φωτογραφικόν ὑλικόν καί εἰδήσεις ὑπό Heba Hrimat.

Ακολουθήστε μας :

Σχετικά Άρθρα

Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου των Η.Π.Α. Τζο Μπάιντεν στο Ισραήλ – Η υποδοχή, η Προσευχή & οι Συναντήσεις του Προέδρου (Φωτογραφίες)

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Πέμπτη 4 / 8 / 2022 , 21:46 από news_room Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου των Η.Π.Α. Τζο Μπάιντεν στο Ισραήλ – Η υποδοχή, η Προσευχή & οι Συναντήσεις του Προέδρου (Φωτογραφίες) Ισραήλ : Επίσημη υποδοχή του Προέδρου των Η.Π.Α. Τζο Μπάιντεν στο διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν Ο Πρωθυπουργός Λάπιντ […]

Αλ. Τσίπρας: Επιτακτική ανάγκη να μην εφαρμοστούν οι αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Τρίτη 11 / 5 / 2021 , 16:37 από news_room Nα μην εφαρμοστούν οι αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια γιατί θα αφήσουν εκτός ΑΕΙ 20.000 έως 30.000 υποψηφίους, ζητάει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, με επίκαιρη ερώτηση που απευθύνει στον πρωθυπουργό. «Η κυβερνητική πολιτική για τον […]

Pin It on Pinterest