24 °C Athens, GR
28/09/2022

Συνολικά 802 αιτήσεις, αξίας €200 εκατ. εγκρίθηκαν υπό το Σχέδιο Εστία

κυπρος - ποσο εστιες - οικια

Δημοσιεύθηκε: Παρασκευή 30 / 7 / 2021 , 15:50 από news_room

Το Σχέδιο Εστία εκπονήθηκε με στόχο την προστασία της πρώτης κατοικίας και την άμβλυνση του προβλήματος των μη-εξυπηρετούμενων δανείων που υπάρχουν στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα σχέδιο το οποίο προνοεί ότι στην αναδιάρθρωση σε χαμηλότερης αξίας δάνειο και εξυπηρέτησή του εις βάθος χρόνου θα συνδράμει το κράτος, οι πιστωτές και οι ίδιοι οι δανειολήπτες.

Η υποβολή αιτήσεων στο Σχέδιο Εστία διήρκησε μεταξύ 1 Σεπτεμβρίου – 31 Δεκεμβρίου 2019 και εκ νέου μεταξύ 1 – 15 Ιουνίου 2020, ενώ η διορία προσκόμισης δικαιολογητικών για την πλήρη συμπλήρωση των αιτήσεων παρατάθηκε δύο φορές, με τελική ημερομηνία τις 31 Ιουλίου 2020.

Πιο κάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα του Σχεδίου μετά τη βασική αξιολόγηση και πριν την ολοκλήρωση εξέτασης των ενστάσεων.

Συνολικά στο Σχέδιο Εστία υποβλήθηκαν 6.393 αιτήσεις (Διάγραμμα 1). Από αυτές το 30% παρέμεινε ημιτελές, παρά τις επανειλημμένες παρατάσεις που δόθηκαν, ενώ 1% των αιτήσεων αποσύρθηκε από τους αιτητές. Συνεπώς, υποβλήθηκαν 4.374 πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις (69%).

Όπως καταδεικνύει και το υψηλό ποσοστό των μη πλήρως συμπληρωμένων αιτήσεων, η χαμηλότερη από την εκτιμώμενη συμμετοχή στο Σχέδιο Εστία αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην απροθυμία ενός σημαντικού αριθμού δανειοληπτών να προβούν σε αποκάλυψη των εισοδηματικών και περιουσιακών τους στοιχείων.

Από τις 4.374 πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής 802 αιτήσεις ή το 18%. Συνολικά το 62% των συμπληρωμένων αιτήσεων (2.697 αιτήσεις) έχουν απορριφθεί, ενώ 17% (ή 759 αιτήσεις) κατατάσσονται ως μη βιώσιμα δάνεια. Περίπου 2% των αιτήσεων βρίσκονται υπό αξιολόγηση (Διάγραμμα 2).

Βάσει εκτιμήσεων, οι  802 εγκεκριμένες αιτήσεις αντιστοιχούν σε ποσό μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Οι λόγοι για τους οποίους απορρίφθηκαν οι αιτήσεις παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 3. Κατ’ αρχάς διαφάνηκε κατά τον έλεγχο ότι σημαντικός αριθμός αιτήσεων παρουσίαζαν ελλιπή στοιχεία ή παραστατικά (28% απορρίψεων) και συνεπώς παρέμειναν κι αυτές ημιτελείς (παρόλο που ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία δεν προσκομίστηκαν).

Η υπέρβαση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων αποτελεί τον κυριότερο λόγο απόρριψης (32%), γεγονός που καταδεικνύει ότι υπάρχει, τουλάχιστον εν μέρει, κάποια οικονομική δυνατότητα εξυπηρέτησης ή διακανονισμού των δανείων.

Η δεύτερη σημαντικότερη κατηγορία είναι αυτή που σχετίζεται με την κύρια κατοικία (17%) όπως η απουσία εξακρίβωσης διαμονής στην κατοικία, περιπλοκότητες όπως χρήση της κατοικίας και για επαγγελματική στέγη, ή απουσία τίτλου ιδιοκτησίας / εναλλακτικού εγγράφου.  Ακόμη, για περίπου 3% των απορρίψεων η αξία της κύριας κατοικίας υπερέβαινε το κριτήριο των €350.000.

Τέλος, σημαντικός αριθμός απορρίψεων (16%) αφορούσε δάνεια που δεν κρίθηκαν επιλέξιμα για ένταξη στο Σχέδιο π.χ. δεν αποτελούσαν μη εξυπηρετούμενα δάνεια κατά τις 30/9/2017, σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου.

Διευκρινίζεται ότι, για σκοπούς απλοποίησης της αξιολόγησης, για κάθε αίτηση ορίστηκε μόνο ένας λόγος απόρριψης.

Σημειώνεται τέλος, ότι τα πιο πάνω συνιστούν τα αποτελέσματα του Σχεδίου στο βασικό στάδιο της αξιολόγησης και πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης ενστάσεων, ο αριθμός των οποίων είναι σημαντικός. Ανακοίνωση με τα τελικά αποτελέσματα θα εκδοθεί με το πέρας της ολοκλήρωσης του σταδίου των ενστάσεων.

Ακολουθήστε μας :

Σχετικά Άρθρα

Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Αρχιεπισκοπική Εγκύκλιος Αυστραλίας Μακαρίου για την εορτή του Πάσχα 2021

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Κυριακή 2 / 5 / 2021 , 1:14 από news_room ΜΑΚΑΡΙΟΣ ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, ὑπέρτιμος καί Ἐξαρχος πάσης Ὠκεανίας, τοῖς Θεοφιλεστάτοις Ἐπισκόποις, τῷ εὐαγεῖ κλήρῳ, ταῖς μοναστικαῖς ἀδελφότησι, τοῖς Προέδροις τῶν ἐντίμων Διοικητικῶν Συμβουλίων καί Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων, τοῖς διδάσκουσι καί τοῖς διδασκομένοις ἐν τοῖς Σχολείοις, […]

Επιστημονική Διαδικτυακή Ημερίδα για τον Εμβολιασμό από την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης – Adologala.gr

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Κυριακή 25 / 7 / 2021 , 13:45 από news_room Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, έχοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας, σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, θα πραγματοποιήσει Διαδικτυακή Επιστημονική Ημερίδα τη Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 18:00, […]

Pin It on Pinterest