29 °C Athens, GR
24/07/2021

Τελευταια Νέα
Λαρίσης Ιερώνυμος: «Ευχαριστώ την Περιφέρεια Θεσσαλίας» – Η Π.Θ. Θα στηρίξει με 1.5εκατομμύριο Ευρώ την Στατική Ενίσχυση του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Λαρίσης Κρήτη : Ο Αντιπρόεδρος του ΤΕΕΣ συμμετείχε στην τελετή ενάρξεως της ΚΗ᾽ Γενικής Συνελεύσεως της Διακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως της Ορθοδοξίας Τον Έλληνα Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Κων. Βλάση δέχθηκε ο Πατριάρχης Αντιοχείας κ.κ. Ιωάννης Αύριο 25 Ιουλίου 2021, στο Φανάρι η Χειροτονία του εψηφισμένου Μητροπολίτη Γαλλίας π. Δημητρίου Πλούμη Μήνυμα της Α. Θ. Παναγιότητος, Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου προς την 28ην Γενική Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως της Ορθοδοξίας Έκτακτη τηλεδιάσκεψη πραγματοποίησε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος για να συζητήσει το θέμα του Μητροπολίτη Περιστερίου – Έξαρχος της Ι.Μ. Περιστερίου ο Μητροπολίτης Ιλίου Αδ. Γεωργιάδης: Κατά 38% περισσότεροι οι πόροι του νέου ΕΣΠΑ για την Αττική Aνακοίνωση του ΚΚΕ για τα 47 χρόνια από την κατάρρευση της δικτατορίας της 21ης Απριλίου Στη Λέσβο τη Δευτέρα ο Αλέξης Τσίπρας Μήνυμα του πρωθυπουργού για την Επέτειο Αποκατάστασης της Δημοκρατίας

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Αγίας Κυριακής Κοντοσκαλίου – Adologala.gr

Δημοσιεύθηκε: Πέμπτη 8 / 7 / 2021 , 2:32 από news_room

“H ζωή όλων ημών των Χριστιανών είναι, και πρέπει να είναι, μία μαρτυρία της πίστεώς μας εις Χριστόν, της πίστεώς μας εις την δόξαν που μας εκληροδότησαν οι πατέρες μας, αλλά και διαρκής φροντίδα διά την διάσωσιν και αύξησιν της πατρώας αυτής παρακαταθήκης, ώστε να αποδεικνυώμεθα καθ᾽ εκάστην ημέραν άξιοι απόγονοι ενδόξων προγόνων”, επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, στην ομιλία του, αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία, κατά την οποία χοροστάτησε, χθές, 7 Ιουλίου 2021, για την εορτή της ιεράς μνήμης της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, στον πανηγυρίζοντα φερώνυμο Ι. Ναό της Κοινότητας Κοντοσκαλίου. 

“Όταν βλέπωμεν εσάς, τους Χριστιανούς της Πόλεώς μας, να σπεύδετε εις τους πανηγυρίζοντας ναούς και τα ιερά αγιάσματα, και να επιδεικνύετε τόσην αφοσίωσιν εις την Μητέρα Εκκλησίαν, εδραιούται εντός ημών η πίστις ότι «ζη Κύριος ο Θεός» και η παρηγορία ότι ζη και θα ζη ενταύθα η ομογένεια και η Ορθοδοξία. Και πώς είναι δυνατόν να μη ζήση, όταν έκαστος εξ ημών έχη αίσθημα ευθύνης έναντι της Εκκλησίας, έναντι του Γένους, έναντι της ιστορίας, έναντι των επερχομένων γενεών;”.

Με την ευκαιρία της  49ης επετείου από την εκδημία του αοιδίμου Πατριάρχου Αθηναγόρου, ο Παναγιώτατος σημείωσε:

“Κατ᾽ έτος την ημέραν αυτήν δεν δυνάμεθα να μη ενθυμηθώμεν τον αοίδιμον προκάτοχόν μας Πατριάρχην Αθηναγόραν, ο οποίος ωσάν σήμερα, προ τεσσαράκοντα εννέα ετών, μετέστη εκ του προσκαίρου τούτου κόσμου εις τας αιωνίους μονάς. Δεόμεθα όπως Κύριος ο Θεός αναπαύη την ψυχήν αυτού μετά των αγίων και των δικαίων, και όπως εισακούη τας προσευχάς του υπέρ της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και της ομογενείας της Πόλεως ταύτης, αλλά και υπέρ της καθόλου Χριστιανοσύνης. Είη αιωνία και άληστος η μνήμη αυτού!

Ημείς, ως ταπεινός διάδοχος της ανεπαναλήπτου αυτής εκκλησιαστικής προσωπικότητος, προσπαθούμεν, από της ημετέρας πλευράς, εν συνεργασία μετά των αγαπητών αδελφών αγίων Αρχιερέων και των λοιπών συνεργατών μας, να συνεχίζωμεν, κατά το δυνατόν, το μεγαλεπήβολον έργον εκείνου, το ποιμαντικόν ενταύθα, και διά των εκασταχού Ιεραρχών μας εις τας λοιπάς Επαρχίας του Θρόνου, ως επίσης και το διορθόδοξον και το διαχριστιανικόν, διά την ενότητα μεταξύ των Χριστιανών και διά την ειρήνην εις τον κόσμον και την ευδοκίαν μεταξύ όλων των ανθρώπων καλής θελήσεως.

Ως πλέον πρόσφατον παράδειγμα των διορθοδόξων επαφών της Μητρός Εκκλησίας δυνάμεθα να αναφέρωμεν την εν Φαναρίω παρουσίαν και συμπροσευχήν, κατά την Θείαν Λειτουργίαν επί τοις εφετεινοίς ονομαστηρίοις της ημών Μετριότητος, εκπροσώπων των Αγιωτάτων Εκκλησιών Ιεροσολύμων, Κύπρου και Ουκρανίας, ως τελευταίαν δε εκδήλωσιν διαχριστιανικής δραστηριότητος του Οικουμενικού Θρόνου επισημαίνομεν την λίαν πρόσφατον αποστολήν επισήμου Πατριαρχικής Αντιπροσωπείας εις το Βατικανόν, επ᾽ ευκαιρία της Θρονικής Εορτής της Εκκλησίας της Πρεσβυτέρας Ρώμης, υπό την πολύπειρον και στιβαράν ηγεσίαν του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Χαλκηδόνος κυρίου Εμμανουήλ, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της Συνοδικής Επιτροπής επί των Διαχριστιανικών και Διαθρησκειακών Διαλόγων. Με μίαν λέξιν, η ζωή της Εκκλησίας συνεχίζεται και θα συνεχίζεται με την χάριν του Θεού, ενώ τα πρόσωπα θα διαδέχωνται άλληλα, όπως ορίζει ο νόμος της φύσεως”.

Αναφερόμενος στην τιμώμενη σήμερα Μεγαλομάρτυρα Κυριακή ο Παναγιώτατος  επισήμανε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

“Η Αγία Κυριακή ανήκει εις την κατηγορίαν των Αγίων εκείνων, οι οποίοι εδοξάσθησαν και εστεφανώθησαν με τον στέφανον του μαρτυρίου του αίματος, όπως άλλοι με τον στέφανον του μαρτυρίου της συνειδήσεως. Πλήρης πίστεως και αγάπης προς τον Θεόν και προς το πλάσμα Του, τον συνάνθρωπόν της, παρά το νεαρόν της ηλικίας της, ανεδείχθη υπέρμαχος των μεγάλων εκείνων αξιών, διά την πραγμάτωσιν των οποίων έρχεται και υπάρχει εις τον κόσμον αυτόν ο κάθε άνθρωπος. Και αι αξίαι αυταί αι ακατάλυτοι είναι κυρίως το «πιστεύω» του ανθρώπου, το οποίον εναρμονίζεται προς το θέλημα του Κυρίου, και εκφράζεται ως αγάπη προς τον Θεόν και προς τον συνάνθρωπον. Η εορταζομένη σήμερα Αγία εμυήθη εις το κήρυγμα της αληθείας του Χριστού, το κατέστησε προσωπικόν της βίωμα και έφθασε μέχρι του σημείου να υποστή τον πλέον μαρτυρικόν θάνατον, διά να μη αρνηθή, να μη προδώση εκείνο, το οποίον επίστευεν ότι ήτο η αλήθεια”.

Ο Παναγιώτατος σε άλλο σημείο της ομιλίας του, συνεχάρη τον Σεβ. Μητροπολίτη Σηλυβρίας κ. Μάξιμο, “διά τον ακάματον ζήλον και την συγκινητικήν του αφοσίωσιν εις την επιτέλεσιν των καθηκόντων του ως Επόπτου της Περιφερείας ταύτης”.   

Επίσης, ευχαρίστησε για την προσφορά τους τον Ιερατικώς Προϊστάμενο π. Βασίλειο Ιωαννίδη, καθώς και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Κοντοσκαλίου κ. Αναστάσιο Χονδρόπουλο και τους πρόθυμους συνεργάτες του. 

Προηγουμένως, τον Παναγιώτατο προσφώνησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Επόπτης της Περιφερείας Υψωμαθείων, ο οποίος και του προσέφερε, εκ μέρους της Κοινότητας, μία Ποιμαντορική ράβδο, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 30 ετών Πατριαρχίας του.

Στη συνέχεια, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετέβη στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή και τέλεσε Τρισάγιο στον Τάφο του αοιδίμου προκατόχου του Πατριάρχου Αθηναγόρου, με την ευκαιρία της σημερινής επετείου.

Φωτογραφία Αρχείου

Ακολουθήστε μας :

Σχετικά Άρθρα

Η εορτή της Πεντηκοστής στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Πέμπτη 11 / 6 / 2020 , 15:05 από adologala.gr Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ.Βαρθολομαίος προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας για την εορτή της Πεντηκοστής, σήμερα, 7 Ιουνίου, στον Πατριαρχικό Ναό, συλλειτουργούντων των Μητροπολιτών Ικονίου κ.Θεολήπτου και Κυδωνιών κ.Αθηναγόρα. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Παναγιώτατος προέστη της Ακολουθίας του […]

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Εμείς συνεχίζουμε να αγκαλιάζουμε όλους, εχθρούς και φίλους, με την αγάπη μας, και την προσευχή μας

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Εμείς συνεχίζουμε να αγκαλιάζουμε όλους, εχθρούς και φίλους, με την αγάπη μας, και την προσευχή μας

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Τετάρτη 12 / 8 / 2020 , 12:02 από adologala.gr Φωτογραφία Νίκος Μαγγίνας / Οικουμενικό Πατριαρχείο Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, το απόγευμα της Κυριακής, 9 Αυγούστου 2020, χοροστάτησε στον Ι.Ναό Παναγίας Κουμαριώτισσας, της Κοινότητας Νεοχωρίου, κατά την Ακολουθία του Παρακλητικού Κανόνος προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Παρέστησαν […]

Pin It on Pinterest