29 °C Athens, GR
28/09/2022

Τελετή διαβεβαίωσης Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας

Δημοσιεύθηκε: Τρίτη 18 / 5 / 2021 , 1:52 από news_room

Πραγματοποιήθηκε η τελετή διαβεβαίωσης της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας

Πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο, η τελετή διαβεβαίωσης του Προέδρου και των μελών της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.

Μιλώντας στην τελετή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης είπε ότι «ασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχονται από το Σύνταγμα,  προχωρώ σήμερα στη διαβεβαίωση του Προέδρου και των μελών της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.

Κύριε Πασχαλίδη, κα Κυπριανού, κύριοι Παπαντωνίου, Πελαγία, Κανναουρίδη,

Η απόφαση του επαναδιορισμού σας εδράστηκε στον ιδιαίτερο ζήλο και αφοσίωση που επιδείξατε ενεργώντας με απόλυτη ευσυνειδησία, αντικειμενικότητα και αμεροληψία όσον αφορά την επιτέλεση των καθηκόντων σας κατά την προηγούμενη περίοδο.

Αποτέλεσμα αυτού υπήρξε η ανάδειξη της καθ’ όλα κομβικής σημασίας του έργου της Αρχής και του θεμελιώδους κοινωνικού της ρόλου, ως εργαλείου απόδοσης δικαιοσύνης και προστασίας των πολιτών.

Εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω με έμφαση είναι ότι σε καμία των περιπτώσεων η Αρχή δεν λειτούργησε και δεν λειτουργεί εις βάρος ή αποδυναμώνοντας το έργο των μελών της Αστυνομίας Κύπρου, τα οποία είναι επιφορτισμένα με τη διασφάλιση συνθηκών ευταξίας και ευνομίας στην κοινωνία.

Κοινή συνισταμένη άλλωστε της αποστολής και των δύο, θεσμού και Σώματος, αποτελεί η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, η προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων των πολιτών και η διαρκής αναβάθμιση του κύρους και της αποτελεσματικότητας της Αστυνομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, μέσα από τη στενότατη συνεργασία και τις συνέργειες που αναπτύχθηκαν μεταξύ της Αρχής, του αρμόδιου Υπουργείου και της Αστυνομίας Κύπρου, επιτεύχθηκε η ουσιαστική βελτίωση του έργου που αμφότερες οι πλευρές καλούνται να επιτελέσουν.

Αρκούμαι, μεταξύ άλλων, να αναφέρω ότι:

·      Λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στις ετήσιες Εκθέσεις της Αρχής, στο πρόγραμμα μαθημάτων της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου εντάχθηκαν διαλέξεις με σχετική θεματολογία.

·      Επιπρόσθετα, με απόφαση του Αρχηγού Αστυνομίας και του Πρόεδρου της Αρχής, οι ποινικοί ανακριτές που διορίζονται από την Αρχή, θα τυγχάνουν εκπαίδευσης στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου. Στόχος της εν λόγω απόφασης, είναι οι ανακριτές κατά τη διερεύνηση να μπορούν να διακρίνουν, αφενός τις όποιες παράνομες ενέργειες των αστυνομικών οργάνων και αφετέρου τους κακόβουλους και ανυπόστατους ισχυρισμούς εναντίον μελών της Αστυνομίας.

Σημειώνεται πως από τον Σεπτέμβριο του 2018 μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν συνολικά τρία Προγράμματα Εκπαίδευσης για 32 ποινικούς ανακριτές.

Είναι καλά γνωστό ότι ο αριθμός των μελών της Δύναμης που εμπλέκονται σε περιστατικά διαπλοκής, διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας είναι σημαντικά περιορισμένος.

Στην πλειοψηφία τους οι Αστυνομικοί, έχοντας πλήρη συναίσθηση της υψηλής ευθύνης και της υποχρέωσης απέναντι στην κοινωνία και τους πολίτες, τιμούν με τις πράξεις τους το Σώμα, θέτοντας πολλές φορές σε κίνδυνο τη ζωή τους. Δυστυχώς, όμως, ο περιορισμένος αυτός αριθμός της Δύναμης, των οποίων οι πράξεις και οι παραλήψεις ουδόλως συνάδουν με την αποστολή του Σώματος που υπηρετούν, είναι αρκετός για να δημιουργεί σε κάποιες περιπτώσεις μία αρνητική εικόνα, πλήττοντας το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών ή το κύρος της Δύναμης.

Είναι στο πλαίσιο αυτό, που προχωρήσαμε στη λήψη σειράς σχετικών αποφάσεων και μέτρων.

Ενδεικτικά και μεταξύ άλλων, αναφέρω ότι προς την κατεύθυνση αυτή:

·      Ενισχύθηκε η Διεύθυνση Επαγγελματικών Προτύπων, Επιθεώρησης και Ελέγχου, ώστε να ασχολείται με τη συλλογή, επεξεργασία και διερεύνηση πληροφοριών που σχετίζονται με την αποκλίνουσα ή παραβατική συμπεριφορά των μελών.

·      Πλέον όλες οι καταγγελίες ή πληροφορίες για πράξεις διαφθοράς ή κατάχρησης εξουσίας διερευνώνται με πλήρη διαφάνεια από την Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων.

·      Έχει συσταθεί, εντός του Σώματος, Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία εξετάζει κατά τρόπο αποτελεσματικό πράξεις ή παραλείψεις των μελών της Αστυνομίας οι οποίες ενδεχομένως να σχετίζονται με φαινόμενα διαφθοράς ή κατάχρηση εξουσίας.

·      Καθορίστηκαν με εγκύκλιο του Αρχηγού της Αστυνομίας κριτήρια μεταθέσεων και εναλλαξιμότητας των μελών της Αστυνομίας.

·      Αυξήθηκαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα για την πρόληψη και καταστολή της διαφθοράς σε όλες ανεξαίρετα τις βαθμίδες.

·      Ρυθμίστηκαν αντικειμενικά, μετρήσιμα και αξιοκρατικά κριτήρια διορισμού νέων μελών στη Δύναμη.

·      Αναθεωρήθηκε ο Κώδικας Αστυνομικής Δεοντολογίας με την προσθήκη άρθρων βάσει του Ευρωπαϊκού Κώδικα Αστυνομικής Δεοντολογίας και του Οδηγού Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων.

·      Ετοιμάστηκε εγχειρίδιο, στο οποίο περιλαμβάνονται κατευθυντήριες γραμμές ως προς τον χειρισμό κρατουμένων κατά τη σύλληψη, ανάκριση και κράτηση, τις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων, τη χρήση βίας, την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

·      Ενισχύθηκε ο ρόλος του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Αστυνομίας, παράλληλα με την αξιολόγηση των μηχανισμών ελέγχου άσκησης των καθηκόντων των Aστυνομικών.

Θέλω να επισημάνω ότι, ως αποτέλεσμα των μέτρων αυτών καταχωρήθηκαν για πρώτη φορά ποινικές υποθέσεις εναντίον μελών του Σώματος, για πράξεις διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας, ενώ ασκήθηκαν, επίσης, πειθαρχικές διώξεις.

Την ίδια στιγμή, στη βάση του εν εξελίξει εκσυγχρονιστικού σχεδιασμού που υιοθετούμε πετύχαμε την αναβάθμιση για πρώτη φορά από το 1960 των δομών της Αστυνομίας, αλλά και την προαγωγή της λειτουργικής και επιχειρησιακής επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Σώματος και των μελών του.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι, αμετάθετος στόχος μας είναι μέσα από τολμηρές αποφάσεις και ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις, να συνεχίσουμε τη μετεξέλιξη της Αστυνομίας σε έναν σύγχρονο, ευέλικτο και αποδοτικό Οργανισμό.

Κύριε Ανδρέα Πασχαλίδη, Δρ. Δέσποινα Κυπριανού, κ.κ. Γεώργιε Παπαντωνίου, Παναγιώτη Πελαγία, Άθω Κανναουρίδη,

Είναι σε αυτή την προσπάθεια που καλείσθε να συνεχίσετε την προσφορά σας, μια προσφορά που κατεγράφη κατά την προηγούμενη περίοδο και που έχει ανυψώσει το κύρος της Αρχής, έχει αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη ως αποτέλεσμα της δικής σας αντικειμενικής δουλειάς, με αποτέλεσμα να αισθάνονται σήμερα οι πολίτες ότι υπάρχει επιτέλους ένα Σώμα το οποίο μπορεί να διερευνήσει αξιόπιστα τις τυχόν παραβατικές συμπεριφορές μελών της Αστυνομίας.

Δεν έχω αμφιβολία ότι θα συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο να υπηρετείτε και κατά τη νέα περίοδο την Πολιτεία, την έννομη τάξη και την καταστολή κάθε φαινομένου διαφθοράς ή κατάχρησης εξουσίας».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Αρχής κ. Ανδρέας Πασχαλίδης είπε, μεταξύ άλλων, ότι οι λόγοι ύπαρξης της Αρχής δυστυχώς δεν έχουν εκλείψει, σημειώνοντας ότι «όταν αναλάβαμε το 2016 τα παράπονα αριθμούσαν 245. Οι ανακριτές ήταν 20 με τη συντριπτική τους πλειοψηφία να προέρχεται από τις τάξεις πρώην αξιωματικών της Αστυνομίας. Τέλος του 2020 τα παράπονα ανήλθαν σε 473, αύξηση κοντά στο 100%, οι δε ανακριτές σε περίπου 60 με τη συντριπτική τους πλειοψηφία να προέρχεται από τις τάξεις των δικηγόρων».

Πρόσθεσε ότι αρνητές και πολέμιοι της Αρχής προσπαθούν να την πλήξουν, σημειώνοντας ωστόσο την άψογη συνεργασία της Αρχής με τη Νομική Υπηρεσία και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αλλά και την Αστυνομία.

Εξήρε επίσης το έργο του μόνιμου προσωπικού της Αρχής που αριθμεί τρία άτομα, σημειώνοντας την ανάγκη για περαιτέρω στελέχωση της. Είπε ωστόσο ότι χάρη σε προσωπικές παρεμβάσεις του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα τα μηνύματα που λαμβάνουν για το θέμα αυτό είναι ενθαρρυντικά.

Τέλος, διαβεβαίωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και τα μέλη της Αρχής θα εργαστούν και κατά την τρέχουσα θητεία τους άοκνα.

Ακολουθήστε μας :

Σχετικά Άρθρα

Τον Υπουργό Γεωργίας, Κώστα Καδή δέχθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Πέμπτη 23 / 9 / 2021 , 14:15 από news_room Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Κύπρου με τον Υπουργό Γεωργίας – 130 χιλιάδες ευρώ από έρανο που διενήργησε η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου για στήριξη των πυρόπληκτων των ορεινών περιοχών Λεμεσού και Λάρνακας Συνάντηση με την Α.Μ. Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο Β΄ […]

Αύριο η Εκλογή Νέου Πατριάρχη Σερβίας – Οι πιθανοί υποψήφιοι για τον Πατριαρχικό Θρόνο

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Τετάρτη 17 / 2 / 2021 , 8:30 από news_room Σε λίγες ώρες αναμένεται να ξεκινήσει η εκλογή του 46ου Πατριάρχη Σερβίας. Ουσιαστικά στις 18 Φεβρουαρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί η Συνέλευση των Επισκόπων, το ανώτατο σώμα της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι επίσκοποι θα ψηφίσουν πρώτα μεταξύ τους για τρεις […]

Pin It on Pinterest