17 °C Athens, GR
26/09/2022

Ομιλία Υπουργού Εσωτερικών Νίκου Νουρή για την αναθεώρηση των πολιτικών για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων

Δημοσιεύθηκε: Τετάρτη 19 / 5 / 2021 , 13:14 από news_room

Ομιλία Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στη Συνέντευξη Τύπου για την αναθεώρηση πολιτικών με στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών της Κυβέρνησης για προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων για δραστηριοποίησή τους στην Κύπρο

Η προσπάθεια της Κυβέρνησης για την Κύπρο του αύριο όπως εκφράστηκε και από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για δημιουργία δυναμικής, αλλά και βελτίωσης του οικονομικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος, είναι συστηματική και αδιάλειπτη. Το νέο οικονομικό περιβάλλον που δημιούργησε η πανδημία, καθιστά αδήριτη ανάγκη την υιοθέτηση πολιτικών και διαδικασιών που να ευνοούν την ανάκαμψη. Ο κορωνοϊός COVID-19 υποχρεώνει την προσαρμογή σε νέα δεδομένα και η κυβέρνηση, αντιδρά άμεσα.

Προχωρούμε με την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των πολιτικών μας, στοχεύοντας στην προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο αφού θεωρούμε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα είναι καταλυτική για τη δημιουργία αναπτυξιακής δυναμικής και συνθηκών μακροχρόνιας ενίσχυσης της οικονομικής ευημερίας στον τόπο μας.

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, προχωρήσαμε στην τροποποίηση της πολιτικής έκδοσης αδειών διαμονής με στόχο την παροχή διευκολύνσεων για την μεταφορά ανθρώπινου δυναμικού από επιχειρήσεις τρίτων χωρών μέσα από ένα Μηχανισμό Ταχείας Δραστηριοποίησης (ΜΤΔ). Μέσα από αυτή την νέα αναθεωρημένη πολιτική δίνεται η διευκόλυνση για έκδοση σε διάστημα δυο περίπου μηνών, άδειας παραμονής του εργατικού δυναμικού των εταιρειών που εντάσσονται στον Μηχανισμό.

O Μηχανισμός αυτός έτυχε ήδη της έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου και  από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, που  παρουσίασε η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κα Πηλίδου, διαφαίνεται ότι συμβάλλει σημαντικά στην προσπάθεια ταχείας και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των αιτημάτων που υποβάλλονται για την έκδοση και ανανέωση αδειών διαμονής αλλά και απασχόλησης του προσωπικού που προέρχεται από τρίτες χώρες και εργοδοτείται από εταιρείες ξένων συμφερόντων εγγεγραμμένων στη Δημοκρατία.

Η νέα πολιτική επιτρέπει επίσης:

(α) την απασχόληση σε εταιρεία ξένων συμφερόντων πέντε (5) ανώτερων διευθυντών, δέκα (10) μεσοδιευθυντικών στελεχών και μιας νέας κατηγορίας Εξειδικευμένου Προσωπικού ανάλογα με τον κύκλο εργασιών της εταιρείας, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Τμήματος Εργασίας.

Για τους εργαζόμενους σε εταιρείες ξένων συμφερόντων καταργείται η υποχρέωση για μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια διαμονής στη Δημοκρατία, όπως συμβαίνει σε άλλες κατηγορίες διαμονής, ώστε να διευκολυνθεί η οικογενειακή επανένωση των εργαζομένων. Από τον Οκτώβριο που έχει τεθεί σε εφαρμογή αυτή η αναθεώρηση, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών έχει εκδώσει μέσα στα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα πέραν των 170 τέτοιων αδειών προσωρινής διαμονής και απασχόλησης.

Στα θετικά καταγράφεται η αύξηση κατά 10% στις υποβληθείσες αιτήσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ υπάρχουν ασφαλείς ενδείξεις για υποβολή άλλων 150 αιτήσεων από εταιρείες τις προσεχείς βδομάδες, που εκτιμούμε ότι εν πολλοίς οφείλεται στη δημιουργία της νέας κατηγορίας για εξειδικευμένο προσωπικό, γεγονός που φαίνεται να λειτούργησε θετικά στη μεταφορά της έδρας των εταιρειών στην Κύπρο.

(β) Πρόσφατα αναθεωρήσαμε και την διαδικασία ταχείας χορήγησης άδειας μόνιμης διαμονής στη Δημοκρατίας σε εκείνους τους υπηκόους τρίτων χωρών που επιθυμούν να επενδύσουν στην Κύπρο.

Σημαντικό στοιχείο της νέας πολιτικής, είναι και η διεύρυνση των επενδυτικών κριτηρίων, τα οποία επιτρέπουν πλέον, η επένδυση ύψους τουλάχιστον 300,000 ευρώ να μην περιορίζεται μόνο σε κατοικία, αλλά να επεκτείνεται και σε άλλους τομείς της οικονομίας, πέραν του κατασκευαστικού.

  • Πιο συγκεκριμένα, εκτός από επένδυση σε κατοικίες, επιτρέπεται η επένδυση σε γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία ή παρόμοιας φύσης αναπτύξεις.
  • Επιτρέπεται ακόμα η επένδυση σε μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία εδρεύει και δραστηριοποιείται στην χώρα μας και έχει αποδεδειγμένα φυσική παρουσία και απασχολεί τουλάχιστον πέντε (5) άτομα.
  • Επιτρέπεται ακόμα η επένδυση σε μερίδια Κυπριακού Επενδυτικού Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων με σκοπό τις επενδύσεις στην Κύπρο.

Σημειώνεται τέλος, ότι ο κάθε αιτητής πρέπει να πληροί ένα από τα προαναφερθέντα επενδυτικά κριτήρια, αλλά και συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια όπως αυτά ορίζονται στο νομικό πλαίσιο. Τα   κριτήρια αυτά είναι απλά και ξεκάθαρα, προκειμένου να βοηθηθούν οι ενδιαφερόμενοι στην επίσπευση των διαδικασιών. Την ίδια ώρα έχουν συμπεριληφθεί στο σχέδιο ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να διασφαλιστεί το καλώς νοούμενο δημόσιο συμφέρον της χώρας.

Αγαπητοί,

Με τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών της πολιτικής έκδοσης αδειών προσωρινής διαμονής με στόχο τη μεταφορά ανθρώπινου δυναμικού από επιχειρήσεις τρίτων χωρών, αλλά και της διαδικασίας ταχείας χορήγησης άδειας μετανάστευσης, αφήνουμε πίσω τις γραφειοκρατικές διαδικασίες του παρελθόντος διευκολύνοντας τους αιτητές. Τα δύο Υπουργεία, σε απόλυτο συγχρονισμό, μαζί και ταυτόχρονα, διαμορφώνουμε μια νέα τάξη πραγμάτων για την διευκόλυνση, την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων.

Οφέλη

  • Θεωρούμε ότι οι πιο πάνω μεταρρυθμίσεις θα συμβάλουν άμεσα στην αύξηση της ρευστότητας και στη δημιουργία μιας μεγαλύτερης δεξαμενής εισροής νέων κεφαλαίων από το εξωτερικό στα ταμεία του κράτους.
  • Επίσης, δημιουργούνται επιπρόσθετες θέσεις εργασίας, ενώ ταυτόχρονα ο μηχανισμός υποβοηθά την επαναδραστηριοποίηση υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης, στη βάση των αναγκών των τοπικών υπηρεσιών, όπως οι λογιστές, οι δικηγόροι, οι κτηματομεσίτες, οι τράπεζες κ.ά.
  • Πρόσθετα δίδεται η ευκαιρία σε άτομα υψηλής εξειδίκευσης που απασχολούνται σε τέτοιες εταιρίες, να εγκατασταθούν με τις οικογένειες τους στην Κύπρο συνεισφέροντας στην οικονομία μέσω της κατανάλωσης.
  • Τέλος, δίνεται η ευκαιρία, μέσω της αξιοποίησης ξένου εργατικού δυναμικού, να αποκτηθεί νέα τεχνογνωσία και καλές πρακτικές.

Κυρίες και κύριοι,

Σε μια κρίσιμη χρονικά στιγμή και κάτω από τις ιδιάζουσες συνθήκες που η πανδημία δημιούργησε, η προσέλκυση ξένων εταιρειών για δραστηριοποίηση τους στην Κύπρο αποτελεί σημαντικό πυλώνα για την ανάπτυξη της οικονομίας μας.

Η δυναμική που διαφαίνεται ότι ήδη δημιουργεί η νέα πολιτική των δυο Υπουργείων για ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών προσωρινής διαμονής, αλλά και της ταχείας διαδικασίας χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης και μόνιμης διαμονής,  διαμορφώνουν μια νέα τάξη πραγμάτων στην προσπάθεια της Κυβέρνησης για περαιτέρω ώθηση της οικονομικής δραστηριότητας, δημιουργώντας προοπτικές για γρήγορη επιστροφή στην ανάπτυξη.

Είμαστε βέβαιοι ότι με αυτές και άλλες ανάλογες πρωτοβουλίες και μεταρρυθμίσεις θα επαναφέρουμε τη χώρα γρήγορα σε τροχιά πλήρους ανάκαμψης ξεπερνώντας και αυτό το εμπόδιο που η πανδημία δημιούργησε.

 

Ακολουθήστε μας :

Σχετικά Άρθρα

Σημεία μαζικών δειγματοληψιών από τις ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ (13/11)

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Παρασκευή 12 / 11 / 2021 , 22:34 από news_room Σημεία μαζικών δειγματοληψιών από τις ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ (13/11) Δ.  Γλυφάδας, Εκκλησία Αγίου Τρυφώνος, Άνω Γλυφάδα, 09:00-15:00 Δ. Πετρούπολης, Πλατεία Ηρώ, 09:00-15:00 Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη) 09:00-17:00 Αρκαδία, Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Τρίπολη, 9:00-14:00 Αρκαδία, […]

Ένωση Δικαστών : Xαιρετισμό στην έναρξη του συνεδρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα απηύθυνε η ΠτΔ, Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Ένωση Δικαστών : Xαιρετισμό στην έναρξη του συνεδρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα απηύθυνε η ΠτΔ, Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Σάββατο 30 / 10 / 2021 , 1:57 από news_room Ένωση Δικαστών : Xαιρετισμό στην έναρξη του συνεδρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα απηύθυνε η ΠτΔ, Κατερίνα Σακελλαροπούλου Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου απηύθυνε χαιρετισμό στην έναρξη του συνεδρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που διοργανώνει η Ένωση Δικαστών και […]

Pin It on Pinterest