30 °C Athens, GR
17/09/2021

Το Έργο «Πληρώνω Όσο Πετώ» παρουσίασε ο Υπουργός Γεωργίας

Δημοσιεύθηκε: Παρασκευή 2 / 4 / 2021 , 4:34 από news_room

Το Έργο «Πληρώνω Όσο Πετώ» παρουσίασε ο Υπουργός Γεωργίας

Σε προπληρωμένες σακούλες τα απόβλητα

Το Έργο «Πληρώνω Όσο Πετώ» παρουσίασε σε σημερινή συνέντευξη Τύπου στο Προεδρικό Μέγαρο ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη. Πρόκειται για το Πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ, το οποίο εγκαθιδρύει το σύστημα διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων και οργανικών/ βιολογικών αποβλήτων και προβλέπει την εφαρμογή συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ» (ΠΟΠ) με προπληρωμένη σακούλα. Στόχος είναι η μείωση της ταφής των βιοαποικοδομίσιμων υλικών, η αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών και η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε πως για πρώτη φορά οι κύπριοι πολίτες καλούνται να αλλάξουν ριζικά τις συνήθειες τους στον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων. Σύμφωνα με τον κ. Αναστασιάδη, η Στρατηγική αυτή αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τις επιδόσεις της χώρας μας στους τομείς της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης απορριμμάτων. «Την ίδια στιγμή, ενισχύοντας την πράσινη επιχειρηματικότητα και την απασχόληση στους σχετικούς τομείς, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και θα έχουμε  περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας», τόνισε ο κ. Αναστασιάδης.

Παρουσιάζοντας τις πολιτικές που σχεδίασε και άρχισε να εφαρμόζει η Κυβέρνηση, ο Υπουργός αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σε επίπεδο νομοθεσιών και ευρύτερα θεσμικού πλαισίου, τη στήριξη που θα δοθεί στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων αυτών, στις υποδομές που δημιουργούνται για την πιο αποτελεσματική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων, καθώς και στις δράσεις για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Ο κ. Καδής ανέφερε ότι μέσω της νέας, φιλόδοξης πορείας, εγκαταλείπουμε το γραμμικό μοντέλο ανάπτυξης, στο οποίο τα προϊόντα παράγονται, καταναλώνονται και απορρίπτονται. «Υιοθετούμε το κυκλικό μοντέλο»,  ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι το κυκλικό μοντέλο στοχεύει στη διατήρηση της αξίας των προϊόντων και των πρώτων υλών, μέσα από διαδικασίες όπως η επαναχρησιµοποίηση, η επισκευή και η ανακύκλωση». Αναφερόμενος ειδικότερα στο έργο «Πληρώνω Όσο Πετώ», είπε πως η περίοδος εφαρμογής του θα είναι το 2021-2027 σε παγκύπρια βάση, ενώ δικαιούχοι θα είναι οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ) ή Ομάδες ΑΤΑ με πληθυσμό ίσο ή μεγαλύτερο των 2,000 κατοίκων.

Ο κ. Καδής τόνισε πως τα στοιχεία που αφορούν στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αστικών αποβλήτων, όπως επίσης και στην ποσότητα δημοτικών αποβλήτων που καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής, αποδεικνύουν την ανάγκη αλλαγής πορείας. «Αλλάζουμε πορεία και διαμορφώνουμε ένα νέο πλαίσιο διαχείρισης των αποβλήτων στην Κύπρο, που υιοθετεί πλήρως τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Θέτουμε ως στόχο την εφαρμογή της δίκαιης και περιβαλλοντικά ωφέλιμης αρχής «Ο ρυπαίνων πληρώνει», τη χωριστή συλλογή των δημοτικών αποβλήτων, την αύξηση της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης και τη στήριξη των τοπικών αρχών», σημείωσε ο κ. Καδής.

Αναφερόμενους συγκεκριμένα στους στόχους που πρέπει να πετύχει η Κύπρος, εξήγησε πως μέσα από την αύξηση των επιδόσεων μας στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, το ποσοστό των αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής θα πρέπει να μειωθεί από 65 % που ήταν το 2019, σε 10 % το 2035.  Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Καδής τόνισε τον σημαντικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι Τοπικές Αρχές για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί και για να εγκαθιδρύσουν συστήματα διαλογής στην πηγή για διάφορες κατηγορίες δημοτικών αποβλήτων.

Σημαντικά έργα στήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης

Ο αρμόδιος Υπουργός αναφέρθηκε στα ακόλουθα τέσσερα σημαντικά έργα στήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης:

  • Πρόγραμμα μείωσης δημοτικών στερεών αποβλήτων παραλιακών ξενοδοχειακών μονάδων και συναφών χωρών μαζικής παραγωγής αποβλήτων στους Δήμους Λάρνακας, Αγίας Ναπας και Παραλιμνίου (7.5 εκατ. Ευρώ, 2015-2019).
  • Πρόγραμμα μείωσης δημοτικών στερεών αποβλήτων παραλιακών ξενοδοχειακών μονάδων και συναφών χώρων μαζικής παραγωγής αποβλήτων στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου  (7 εκατ. Ευρώ, 2021 -2027).
  • Εγκαθίδρυση Συστήματος Χωριστής Συλλογής στην πηγή Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων και Εφαρμογή Συστήματος «Πληρώνω όσο Πετάω (ΠΟΠ) σε τοπικές αρχές (25 εκατ. Ευρώ, 2021-2027).
  • Πρόγραμμα πρόληψης, χωριστής συλλογής και αξιοποίησης δημοτικών αποβλήτων ορεινής / ημιορεινής Κύπρου (1.5 εκατ. Ευρώ, 2021-2027).

Παράδειγμα η Αγλαντζιά

Ο κ. Καδής έκανε αναφορά και στο παράδειγμα της Αγλαντζιάς λέγοντας πως η συμμετοχή των πολιτών κατά την πιλοτική περίοδο εφαρμογής του έργου, έφθασε το 99,3%, ενώ τα σκύβαλα που μεταφέρονταν στο ΧΥΤΥ Κόσιης μειώθηκαν, σε σχέση με την ανάλογη περσινή περίοδο, κατά 39% (561 τόνους).

«Πλέον ο μέσος  Δημότης του Δήμου Αγλαντζιάς παράγει 251 κιλά ετησίως σε σύγκριση με έναν μέσο Κύπριο πολίτη όπου παράγει 570 κιλά ετησίως (56% λιγότερα) ενώ η ανακύκλωση στον Δήμο αυξήθηκε κατά 27%», είπε ο κ. Καδής.  Ανακοίνωσε παραλληλα τη δημιουργία θεσμικού οργάνου, το οποίο θα καθοδηγεί και θα στηρίζει τεχνικά και οικονομικά την υλοποίηση της πολιτικής διαχείρισης των αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση ο Κ. Καδής ανέφερε ότι οι πολιτικές που παρουσιάστηκαν σηματοδοτούν μια νέα πορεία προς την πράσινη ανάπτυξη και την αειφορία. Έχουμε μία μοναδική ευκαιρία, τόνισε, να αλλάξουμε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε το περιβάλλον και τους φυσικούς μας πόρους  και να παραδώσουμε στις μελλοντικές γενιές μια πιο αειφόρο, καθαρή και πράσινη Κύπρο.

Για την παρουσίαση του Υπουργού πατήστε εδώ.

Ακολουθήστε μας :

Σχετικά Άρθρα

Ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στον Μητροπολίτη Μάνης

Ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Ελλάδα π. Ραφαήλ Γρίβας στον Μητροπολίτη Μάνης

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Πέμπτη 24 / 6 / 2021 , 0:03 από news_room Τον Έξαρχο του Παναγίου Τάφου στην Ελλάδα πανοσιολ. αρχιμ. π. Ραφαήλ Γρίβα δέχθηκε σήμερα, Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021, στο Επισκοπείο Μάνης ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος Γ’. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τα Μετόχια […]

Αφγανιστάν: Σφοδρές συγκρούσεις μαίνονται στο κέντρο της Κουντούζ

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Δευτέρα 9 / 8 / 2021 , 2:17 από news_room Αφγανιστάν: Σφοδρές συγκρούσεις μαίνονται στο κέντρο της Κουντούζ Σφοδρές μάχες μαίνονταν σήμερα νωρίς το πρωί στην πρωτεύουσα της επαρχίας Κουντούζ στο βόρειο Αφγανιστάν μεταξύ των Ταλιμπάν και του αφγανικού στρατού. “ Βίαιες συγκρούσεις μαίνονται στους δρόμους σε πολλές συνοικίες […]

Pin It on Pinterest