36 °C Athens, GR
18/09/2021

Προκήρυξη νέων αδειών οδικής χρήσης αστικών ταξί για μεταφορά εμποδιζομένων ατόμων

Δημοσιεύθηκε: Τρίτη 27 / 4 / 2021 , 0:02 από news_room

Προκήρυξη νέων αδειών οδικής χρήσης αστικών ταξί για μεταφορά εμποδιζομένων ατόμων

Η Αρχή Αδειών ανακοινώνει ότι με βάση το άρθρο 5(3) του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου (Ν. 9/82), ως έχει τροποποιηθεί, δέχεται αιτήσεις για τη χορήγηση νέων αδειών οδικής χρήσης αστικών ταξί για να εξυπηρετεί, αποκλειστικά και μόνο, εμποδιζόμενα άτομα, με ή χωρίς τους συνοδούς τους, ως ακολούθως:

(α) Πέντε οχήματα τα οποία θα εδρεύουν στην αστική περιοχή Λευκωσίας

(β) Δύο οχήματα τα οποία θα εδρεύουν στην αστική περιοχή Αμμοχώστου

(γ) Τρία οχήματα τα οποία θα εδρεύουν στην αστική περιοχή Λάρνακας

(δ) Τέσσερα οχήματα τα οποία θα εδρεύουν στην αστική περιοχή Λεμεσού

(ε)  Δύο οχήματα τα οποία θα εδρεύουν στην αστική περιοχή Πάφου

(ζ)  Ένα όχημα το οποίο θα εδρεύει στην αστική περιοχή Π. Χρυσοχούς

Επιπρόσθετα με τα όσα αναφέρονται ανωτέρω, οι κάτοχοι των ΑΟΧ θα έχουν δικαίωμα να μεταφέρουν, επιπλέον των εμποδιζόμενων ατόμων, και άτομα με εμφανείς κινητικές δυσκολίες, ένεκα τραύματος και/ή ζητήματος υγείας και/ή ηλικίας τα οποία κάνουν χρήση ιατρικού και/ή άλλου βοηθήματος και/ή αντικειμένου δια τις κινητικές τους ανάγκες.

Νοείται ότι η άδεια δεν είναι μετατρέψιμη, δεν είναι μεταφερόμενη (αλλαγή τροχαίας αστικής περιοχής), ούτε θα μεταβιβάζεται και θα έχει ισχύ δέκα (10) έτη.  Θα υπάρχει δικαίωμα ανανέωσης νοουμένου ότι παρουσιαστούν απαραίτητα αποδειχτικά στοιχεία στο Δ.Σ. της Αρχής Αδειών που να αποδεικνύουν ότι η Άδεια Οδικής Χρήσης ήταν ενεργή και εξυπηρετούσε το σκοπό για τον οποίο δόθηκε.  Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της άδειας αποβιώσει η άδεια παύει να ισχύει. 

Έξοδα συμμετοχής €100.

Εξαιτίας των ιδιαίτερων αναγκών των εμποδιζόμενων ατόμων, τα οχήματα που θα αδειοδοτηθούν  θα πρέπει να διαθέτουν τον ακόλουθο εξοπλισμό, ο οποίος θα πρέπει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και ο οποίος θα τυγχάνει της σχετικής εγκρίσεως / επιθεωρήσεως από το εν λόγω Τμήμα:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΑμεΑ

1.    Ελάχιστος αριθμός θέσεων για τροχοκαθίσματα, τουλάχιστο ένα (1).

2.    Ο καθήμενος στο τροχοκάθισμα θα πρέπει να ατενίζει μπροστά ή πίσω σε σχέση με την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
3.    Οι ελάχιστες διαστάσεις του χώρου για κάθε τροχοκάθισμα είναι μήκος 1300mm, πλάτος 750mm, ύψος 1400mm.

4.    Η κλίση του πατώματος του χώρου του τροχοκαθίσματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5ο κατά τον διαμήκη άξονα και τις 3ο κατά τον εγκάρσιο άξονα του οχήματος.

5.    Η εισχώρηση στον χώρο του τροχοκαθίσματος επιτρέπεται

–       από χειρολαβές/κουπαστές νοουμένου ότι δεν επεκτείνονται περισσότερο από 90mm.

–       Ένα ή περισσότερα ανατρεπόμενα, αναδιπλούμενα ή εύκολα αφαιρούμενα καθίσματα

–       Μηχανισμούς συγκράτησης του τροχοκαθίσματος, κατάλληλες αγκυρώσεις και εξαρτ/τα

6.    Κάθε χώρος για τροχοκάθισμα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σύστημα συγκράτησης τροχοκαθίσματος και σύστημα συγκράτησης του ατόμου που κάθεται στο τροχοκάθισμα το οποίο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές ECWVTAAnnexXIAppendix 3 ή NSSTA, Section 2, Part A or B ή IVA, item 19 ή blVA, section 2, Part A or B, ή

να υπάρχει Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Έγκριση Τύπου για το Όχημα (ECWVTA) ως Wheelchair Accessible Vehicle, (WAV),  με βάση το Πρότυπο PAS 2012-1, όπως αυτό εφαρμόζεται από το 2012 μέχρι τώρα.

7.    Οι μηχανισμοί ανύψωσης και οι ράμπες θα πρέπει να έχουν ελάχιστο ασφαλές όριο φορτίου 300kg.

8.    Να υπάρχει μηχανισμός ασφαλείας που να αποτρέπει την οδήγηση του οχήματος όταν ο μηχανισμός ανύψωσης και οι ράμπες είναι σε θέση λειτουργίας.

9.    Διαστάσεις ράμπας (ενιαίο κομμάτιείναι πλάτος 800mm (ελάχ.και μήκος 1200 (μέγ.)

10. Διαστάσεις ανυψωτικού είναι πλάτος 750mm (ελάχιστοκαι μήκος 1200 (ελάχιστο).

11. Μέγιστες κλίσεις ράμπας για πλάγια είσοδο από πεζοδρόμιο (125) 8ο και έδαφος 17ο .

12. Μέγιστη κλίση ράμπας για οπίσθια είσοδο από έδαφος 8ο .

13. Όλες οι επιφάνειες πάνω από τις οποίες κινείται το τροχοκάθισμα θα πρέπει να είναι αντιολισθητικές.

14. Στους μηχανισμούς ανύψωσης που η διαδρομή του ύψους υπερβαίνει τα 500mmθα πρέπει να υπάρχει κουπαστή. Δεν απαιτείται κουπαστή για ράμπες.

15. Πρέπει να υπάρχουν πλάγια προστατευτικά προς τα πάνω ύψους 25mm στις ράμπες

και τους μηχανισμούς ανύψωσης. Στους μηχανισμούς ανύψωσης πρέπει να υπάρχουν επίσης αυτόματες κατασκευές αποτροπής της κύλισης (εκτός ανυψωτικής πλατφόρμας) ύψους 100mm τουλάχιστο στο κάθε άκρο της πλατφόρμας. Μία λωρίδα πλάτους 45-55mm περιμετρικά της πλατφόρμας με χρώμα αντίθεσης

16. Η λειτουργία εξοπλισμού που δεν είναι χειροκίνητος (Poweroperated) θα πρέπει να είναι δυνατή από χειριστήριο δίπλα από τον ανυψωτικό μηχανισμό ή την ράμπα.

17. Θα πρέπει να υπάρχουν συσκευές που να αποτρέπουν την κίνηση του ανυψωτικού μηχανισμού  ή της ράμπας εάν η κίνηση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.

18. Να υπάρχει πρόνοια για επαναλαμβανόμενη λειτουργία του εξοπλισμού ανύψωσης σε περίπτωση απώλειας ισχύος.

19.  Να υπάρχει τουλάχιστο μία (1) είσοδος και έξοδος στην αριστερή πλευρά ή την πισινή πλευρά του οχήματος με ελάχιστες καθαρές διαστάσεις, πλάτους 800mm και ύψους 1400mm.

20. Πρέπει να είναι δυνατή η κίνηση ενός τροχοκαθίσματος αναφοράς με άτομο πάνω σε αυτό, μέσω της εισόδου του τροχοκαθίσματος στον χώρο του τροχοκαθίσματος εντός του οχήματος (αλλά με το τροχοκάθισμα να κινείται προς τα μπροστά). Καθώς και το αντίστροφο.

21. Εσωτερικά του οχήματος να υπάρχει εύκολα ορατή πινακίδα προς τον οδηγό και το άτομο που χρησιμοποιεί το τροχοκάθισμα, με οδηγία για χρήση των συστημάτων πρόσδεσης τόσο του τροχοκαθίσματος όσο και του ατόμου που κάθεται σε αυτό.

22. Εξωτερικά του οχήματος και δίπλα από κάθε είσοδο για αναπηρικό κάθισμα να υπάρχει πινακίδα τετράγωνου σχήματος (100mm Χ 100mm) με μπλε φόντο και άσπρο χρώμα σχέδιο που να δείχνει αναπηρικό τροχοκάθισμα.

23. Ελάχιστος αριθμός επιβατών (εκτός από τον οδηγό του οχήματος και τον επιβάτη σε τροχοκάθισμα), ΕΝΑΣ (1).

24. Σε περίπτωση που στο αμάξωμα του οχήματος έγιναν διασκευές – μετατροπές (π.χ. χαμήλωσε μέρος του πατώματος για αύξηση του εσωτερικού ύψους χώρου τροχοκαθίσματος) ώστε αυτό να διαμορφωθεί σε όχημα μεταφοράς εμποδιζόμενων ατόμων – ΑΜΕΑ σε τροχοκάθισμα (WheelchairAccessibleVehicleWAV), τότε αυτές θα πρέπει να έχουν Έγκριση Τύπου και να έχουν γίνει από πιστοποιημένο αμαξοποιό/διασκευαστή οχημάτων με βάση το Πρότυπο PAS 2012-1, όπως αυτό εφαρμόζεται από το 2012 μέχρι τώρα.

25. Το όχημα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα ταυτόχρονης μεταφοράς του οδηγού, του ελάχιστου αριθμού επιβατών, του εμποδιζόμενου ατόμου – ΑΜΕΑ με το τροχοκάθισμα του και τις αποσκευές τους, με το συνολικό βάρος φορτίου του οχήματος να είναι τουλάχιστο 500 kg.

26. Το όχημα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα μεταφοράς ελαχίστου βάρους φορτίου 500kg (όπως αυτό περιγράφεται στην πιο πάνω παράγραφο) και χωρίς αυτό να είναι υπέρβαρο είτε από πλευράς μικτού βάρους είτε από πλευράς  αξονικών φορτίων.

27. Για κάθε επιπλέον επιβάτη θα πρέπει να υπολογίζεται επίσης το φορτίο των 100kg.

28. Για κάθε επιπλέον θέση τροχοκαθίσματος θα πρέπει να υπολογίζεται το φορτίο των 200kg καθώς και να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς ενός επιβάτη ως συνοδού τουεμποδιζόμενου ατόμου – ΑΜΕΑ σε τροχοκάθισμα.

29. Για κάθε θέση τροχοκαθίσματος θα πρέπει να υπάρχει δίπλα (στην ίδια σειρά) μία θέση για επιβάτη (συνοδό).

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στα γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών από Δευτέρα 26η Απριλίου 2021 μέχρι και την Παρασκευή 14η Μαΐου 2021.

Αναφορικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν προηγουμένως, το Συμβούλιο της Αρχής Αδειών αποφάσισε να μην ληφθούν υπόψη και όσοι από τους αιτητές αυτούς εξακολουθούν να ενδιαφέρονται πρέπει να υποβάλουν νέες αιτήσεις εντός της πιο πάνω χρονικής περιόδου.

Η Αρχή Αδειών για την επιλογή σε ποιους από τους αιτητές θα χορηγήσει τις εν λόγω άδειες θα λάβει υπόψη, μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω κριτήρια:

1.         Το Ποινικό Μητρώο των αιτητών.

1.1       Ο αιτητής πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου 9/82, ως έχει τροποποιηθεί, όσον αφορά το ποινικό μητρώο αυτού.

1.2       Θα ληφθεί σοβαρά υπόψη αν ο αιτητής ή οι Διευθυντές της εταιρείας έχουν καταδικαστεί κατά τα τελευταία τρία χρόνια σε οποιαδήποτε χρηματική ποινή για οποιοδήποτε πειθαρχικό αδίκημα από το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Αρχής Αδειών.

2.         Για τα προσόντα των αιτητών και την επάρκεια τους να ασκούν το επάγγελμα του ιδιοκτήτη/οδηγού αστικού ταξί.

2.1       Θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν εάν ο αιτητής έχει ασχοληθεί συστηματικά με την περίθαλψη ή περιποίηση εμποδιζομένων ατόμων και ιδιαίτερα αν ο αιτητής κατέχει συναφή προσόντα γι΄ αυτό.

2.2       Θα ληφθεί επίσης υπόψη αν ο αιτητής είναι οδηγός επιβατικού οχήματος δημόσιας χρήσης, ως αυτό αποδεικνύεται από τις εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

2.3       Η κατοχή από τον αιτητή σχετικού πιστοποιητικού παροχής / γνώσεων Πρώτων Βοηθειών και/ή συναφών γνώσεων θα αποτελέσει πλεονέκτημα.

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1.    Επαρκείς γεωγραφικές γνώσεις και ικανότητα χρησιμοποίησης χαρτών και των ευρετηρίων τους.

2.    Μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση οδικού ατυχήματος ή άλλο παρόμοιο συμβάν (π.χ. πυρκαγιάς).

3.    Γνώση των πειθαρχικών αδικημάτων που αφορούν τους οδηγούς των αστικών ταξί που προβλέπονται στους περί Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Κανονισμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ήδη κάτοχοι επαγγελματικής άδειας κατηγορίας «Τ» και θα πρέπει να προσκομίσουν τα πιο κάτω πιστοποιητικά:

(α)       Πιστοποιητικό από τον Αρχηγό Αστυνομίας όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 2(δ) των Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων Κ.Δ.Π. 445/2001.

(β)       Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης.

(γ)       Φωτοαντίγραφο επαγγελματικής άδειας οδηγού κατηγορίας «Τ».

(δ)       Πιστοποιητικό ή βεβαίωση από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο οποίο να εμφαίνονται οι εισφορές του αιτητή, πότε αυτές έγιναν και για ποιο επάγγελμα καταβάλλονται οι εν λόγω εισφορές.

Νοείται ότι, εάν ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο, τα πιο πάνω πιστοποιητικά τα οποία θα παρουσιαστούν θα πρέπει να αφορούν τον προτιθέμενο οδηγό του οχήματος ενώ παράλληλα θα πρέπει να προσκομιστούν:

(α)      Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας.

(β)      Πιστοποιητικό Μετόχων και Διευθυντών της εταιρείας.

(γ)      Καταστατικό εταιρείας.

Εάν οι αιτήσεις, τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις που απαιτούνται δεν θα υποβληθούν στα χρονικά πλαίσια που έχουν τεθεί, δε θα ληφθούν υπόψη.  Νοείται ότι, εάν η μη υποβολή των εν λόγω πιστοποιητικών διενεργηθεί επαρκώς, το Συμβούλιο δύναται να τα αποδεχτεί εκπρόθεσμα.

Ακολουθήστε μας :

Σχετικά Άρθρα

Τις συνθήκες τραυματισμού 20χρονου οδηγού μοτοσικλέτας σε τροχαία σύγκρουση διερευνά η Αστυνομία – Adologala.gr

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Πέμπτη 15 / 7 / 2021 , 2:37 από news_room Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 20χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαία σύγκρουση που συνέβη προχθές το μεσημέρι, στην Πάφο, διερευνά η Αστυνομία. Η τροχαία σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 2.20 το μεσημέρι της Τρίτης, στη διασταύρωση της λεωφόρου […]

Συντονιστείτε στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση

Από τη «Ρητορική του Μίσους» στη «Μισαλλοδοξία» σε 145 λεπτά

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Πέμπτη 11 / 3 / 2021 , 16:27 από news_room ΑΠΟ ΤΗ «ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΜΙΣΟΥΣ» ΣΤΗ «ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑ» ΣΕ 145 ΛΕΠΤΑ WE STAY CLOSE, NOT CLOSED Συντονιστείτε στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση 14 Μαρτίου 2021 | 20:00 & 21:00 | Onassis Channel στο YouTube Το νέο επεισόδιο της ψηφιακής σειράς […]

Pin It on Pinterest