19 °C Athens, GR
06/10/2022

Συνοδική Εγκύκλιος για την Εορτή του Ευαγγελισμού & την 200η Επέτειο από την Ελληνική Επανάσταση του 1821

Δημοσιεύθηκε: Σάββατο 27 / 3 / 2021 , 0:14 από news_room

Ἀρχιεπισκοπικὴ καὶ Συνοδική Ἐγκύκλιος γιὰ τὴν Ἑορτὴ τοῦ Εὐαγελισμοῦ καὶ τὴν 200ὴ Ἐπέτειο τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως

25 Μαρτίου 2021

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὴν Ἡγεσία τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,

Ἡ μεγάλη ἑορτὴ τοῦ Εὐαγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἶναι γιὰ τοὺς Ἕλληνες καὶ ἡ μεγάλη ἑορτὴ τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας. Ἰδίως κατὰ τὴ φετινὴ χρονιά, ἡ σάρκωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ στὰ σπλάχνα τῆς Θεοτόκου συμπίπτει μὲ τὸν  ἑορτασμὸ τῆς συμπληρώσεως διακοσίων ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς μεγάλης Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821, γιὰ τὴν ἀποτίναξη τοῦ τεσσάρων αἰώνων ζυγοῦ πρὸς ἀνάκτηση τῆς ἐλευθερίας.

Ὁ χαιρετισμὸς τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριὴλ πρὸς τὴν Παρθένο Μαρία, «Χαῖρε κεχαριτωμένη», γίνεται ἡ ἀπαρχὴ τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς σωτηρίας γιὰ κάθε ἄνθρωπο, ἡ προσωπικὴ πρόσκληση γιὰ ἕνωση μὲ τὸ Θεό. Γιὰ τοὺς ἥρωες τοῦ 1821, ἡ ἡμέρα αὐτὴ σηματοδοτεῖ τὴν ἀπαρχὴ τῆς ἐλευθερίας τοῦ Γένους μας, ἀναδεικνύοντας τὸ δεσμὸ τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους μὲ τὴν ἐκκλησία.

Ἡ Ἑλλάδα, ἐδῶ καὶ χιλιάδες χρόνια, ἔχει εὐλογηθεῖ νὰ εἶναι ἡ ἀστείρευτη πηγὴ καὶ τὸ ἀποθετήριο ἀνεκτίμητων θησαυρῶν τῆς σοφίας καὶ τοῦ πνεύματος, διευρύνοντας τοὺς ὁρίζοντες τοῦ παγκοσμίου πολιτισμοῦ.  Ἡ εὐγενὴς αὐτὴ χώρα ἀποτελεῖ τὴ μήτρα τοῦ Δυτικοῦ Πολιτισμοῦ: ἡ φιλοσοφία, ἡ πολιτική, ἡ λογική, τὸ θέατρο, ἡ μουσική, ὁ ἀθλητισμὸς καὶ ἄλλες μεγάλες ἰδέες καὶ τέχνες τοῦ ἄνθρώπου φέρουν τὴ σφραγίδα τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος. Ἡ γέννηση τῆς δημοκρατίας λαμβάνει χώρα στὴν Ἀθήνα πεντακόσια χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐπαναλαμβάνεται στὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821 καὶ τὴ δημιουργία τοῦ νέου ἑλληνικοῦ κράτους. Αὐτὴ ἡ ἀναγέννηση τοῦ ἔθνους ποὺ γέννησε τὴ δημοκρατία προκαλεῖ παγκόσμια κύματα χαρᾶς καὶ αἰσιοδοξίας, καθὼς συμπίπτει μὲ τὴν ἀπελευθέρωση καὶ ἄλλων ἐθνῶν κατὰ τὴν ἴδια περίοδο.

Στρέφουμε τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μας στοὺς μεγάλους ἥρωες τοῦ ἔπους τοῦ 1821, μὲ συγκίνηση καὶ πολλές εὐχαριστίες, ἀναγνωρίζοντας τὶς θυσίες καὶ τοὺς ἀγῶνες τῆς ἀναγέννησης τοῦ Γένους μας, ἐπ᾽ ὀνόματι τῶν ἁπανταχοῦ ἑλλήνων. Προσκυνώντας τὴ θαυματουργὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας μας, κλίνουμε γόνυ καρδίας τιμώντας τοὺς πνευματικοὺς καὶ ἐθνικοὺς προπάτορές μας.  Οἱ ἀθάνατοι μάρτυρες τοῦ 1821 εἶχαν καταλάβει πολὺ καλὰ τὸ σύνθημα τῶν προγόνων τους, τῶν ἡρώων τῆς ναυμαχίας τῆς Σαλαμῖνας, 2300 χρόνια πρίν, «Νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών» (Αἰσχῦλος, Πέρσαι, στ. 405). Ἡ 25η Μαρτίου λοιπόν, δὲν εἶναι μόνον ἡ ἐπέτειος τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας. Ἡ σημερινὴ ἡμέρα ἀποτελεῖ τὸ σύμβολο τῆς ἀθανασίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους καὶ ἕναν ἀκόμη λαμπρὸ ἀστέρα στὸν ἀστερισμὸ τῆς ἔνδοξης ἱστορίας τῆς φυλῆς μας.

Ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,

Μὲ μεγάλη εὐγνωμοσύνη στὴν Ὑπέρμαχο Στρατηγὸ τοῦ Γένους καὶ τῆς Ἐκκλησίας μας ἀναπέμπουμε σήμερα εἰδικὴ προσευχὴ καὶ  Δοξολογία, σὲ ὅλους τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Ἱερᾶς μας Ἀρχιεπισκοπῆς, ἡ ὁποία συνετέθη εἰδικὰ γιὰ τὴν ἐπέτειο τῶν διακοσίων ἐτῶν, εὐχαριστώντας τὸ Θεὸ γιὰ τὰ πλούσια ἐλέη ποὺ ἄφθονα μᾶς χαρίζει. Πλέκουμε στεφάνι ἀπὸ τὰ μυριόπλεκτα ἄνθη τῆς ἐλευθερίας καὶ στεφανώνουμε μὲ αὐτὸ νοερὰ τὴ μνήμη τῶν ἀγωνιστῶν προγόνων μας, ὑποσχόμενοι ὅτι θὰ παραμείνουμε ἀντάξιοι τῆς ἐλευθερίας ποὺ μᾶς χάρισαν δίνοντας τὴ ζωή τους καὶ δοξολογώντας τὸ Θεὸ γιὰ τὸ μέγα καὶ πλούσιο ἔλεος του.  

Ζήτω ἡ Ἑλλάς. Ζήτω τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος.

Μετὰ πατρικῆς ἀγάπης ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

† ὁ Βοστώνης Μεθόδιος

† ὁ Ντένβερ Ἠσαΐας 

† ὁ Ἀτλάντας Ἀλέξιος

† ὁ Ντητρόϊτ Νικόλαος

† ὁ Πιττσβούργου Σάββας 

† ὁ Ἁγίου Φραγκίσκου Γεράσιμος 

† ὁ Σικάγου Ναθαναήλ 

Ακολουθήστε μας :

Σχετικά Άρθρα

Ο Αρχιμανδρίτης Αμφιλόχιος Ρουσάκης εξελέγη Μητροπολίτης Θήρας, Αμοργού & Νήσων

Ο Αρχιμανδρίτης Αμφιλόχιος Ρουσάκης εξελέγη Μητροπολίτης Θήρας, Αμοργού & Νήσων

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Παρασκευή 8 / 10 / 2021 , 16:39 από news_room Ο Αρχιμανδρίτης Αμφιλόχιος Ρουσάκης εξελέγη Μητροπολίτης Θήρας, Αμοργού & Νήσων Κατά τις σημερινές εκλογές που διεξήχθησαν για την πλήρωση κενών θέσεων ιερών μητροπόλεων και συγκεκριμένα μετά την καταμέτρηση των ψήφων και εφόσον είχαν προηγηθεί οι εκλογές των μητροπολιτών Περιστερίου, […]

Τη Ρόδο και το Καστελόριζο επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας – Adologala.gr

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Τετάρτη 4 / 8 / 2021 , 23:39 από news_room Τη Ρόδο και το Καστελόριζο επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας – Adologala.gr Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής βρέθηκε στη Ρόδο και το Καστελόριζο, την Κυριακή 1 και τη Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021. Υφυπουργός μετέβη στην 95 Ανώτερη Διοίκηση […]

Pin It on Pinterest