25 °C Athens, GR
18/06/2021

Ιερός Ναός Παναγίας Πεταλιδιώτισσας – Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας

Δημοσιεύθηκε: Παρασκευή 5 / 3 / 2021 , 12:56 από news_room

Γνωρίζοντας τον πλούτο των ιερών ναών της Ελλάδος σας παρουσιάζουμε την θαυματουργή ιερά εικόνα με το Ιστορικό της,  του ομώνυμου ιερού ναού που τιμάται στην χάρη της Παναγίας ήτοι της υπερευλογημένης θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας της επονομαζομένης Πεταλιδιώτισσης. Το Πεταλίδι και τον Ιερό Ναό της Παναγίας αξίζει να επισκεφθεί κανείς αφού δεν θα απολαύει μόνο της χάρης της περιοχής που είναι παραθαλάσσια αλλά θα λάβει και την ευλογία της Παναγίας όπου στον Ιερό Ναό φυλάσσεται το Ιερό και Σεβάσμιο Εικόνισμα της.

Ιστορικό του Ιερού Ναού : 

Μεγάλη εὐλογία λαμβάνει ὁ εὐλαβὴς προσκυνητὴς, ὅταν φθάσει στὸν Θεομητορικὸ Ἱερὸ Ναὸ τῆς Παναγίας τῆς Πεταλιδιωτίσσης καὶ προσκυνήσει στὸν θρόνο της, τὴν ἱερὰ καὶ χαριτόβρυτη Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. Τὸ Πεταλίδι εἶναι μία μικρὴ κωμόπολη στά δυτικά τοῦ Μεσσηνιακου κόλπου, ἡ ὁποία σοῦ δίνει τή δυνατότητα νὰ ταξιδεύεις μὲ τὴ σκέψη καὶ τὴ ματιά σου καὶ συγχρόνως σοῦ προσφέρει ἕνα ὄμορφο φυσικὸ περιβάλλον.
Η ἱστορία τοῦ τόπου ἀνάγεται στὴν ὁμηρικὴ ἐποχή, καθώς βρίσκεται κτισμένη ἐπάνω στά ἐρείπια τῆς ὁμηρικῆς Αἰπείας καὶ τῆς ἀρχαίας Κορώνης.
Στήν περιοχή τοῦ Πεταλιδίου, μετὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἐγκαθίστανται Μανιάτες καὶ ἀπὸ τὸ 1833 οἱ νέοι αὐτοί κάτοικοι ἄρχισαν νὰ κτίζουν τὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Παναγίας καὶ τὶς πρῶτες κατοικίες τους. Ὁ Ναὸς περατώθηκε καὶ ἐγκαινιάσθηκε, τὸ ἔτος 1835, ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο Μεσσήνης Ἰωσήφ. Τὸν λαμπρὸ αὐτὸ Ἱερὸ Ναὸ κοσμοῦν σήμερα τρία ἱερὰ κειμήλια: α) ἡ χαριτόβρυτος Εἰκών τῆς Παναγίας τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, ἡ ἐπονομαζομένη Πεταλιδιώτισσα, β) ἕνα Ἱερὸ Ἀντιμήνσιο τό ὁποῖο χρονολογεῖται ἀπό τὸ ἒτος 1837 καὶ γ) τεμάχιο Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, τὸ ὁποῖο προσέφερεν ὡς εὐλογία, ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Αἰμυαλῶν τὸ ἒτος 2015. Ἰδιαίτερη, ὃμως, τιμὴ ἀποδίδουν οἱ εὐλαβεῖς πιστοὶ στὴν Εἰκόνα τῆς Θεοτόκου τῆς Πεταλιδιωτίσσης.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

Ιστορικό της Ιεράς Εικόνας: 

Ἡ εἰκών τῆς Παναγίας ἐφιλοτεχνήθη μὲ θαυμαστὸ τρόπο, ἀπὸ τὸν Ἰωάννη Π. Μαυρομιχάλη κατὰ τὸ ἔτος 1841 καὶ συντηρήθη ἀπὸ ἀρχαιολόγους συντηρητὲς τὸν Ἰούλιο τοῦ ἒτους 2013.
Μαρτυρεῖται ὅτι ἡ αἰτία τῆς δωρεᾶς καὶ τῆς εἰκονογραφήσεώς της, σύμφωνα μὲ τὴ παράδοση, εἶναι ἡ παρακάτω: Ὁ Νικόλαος Μουστάκης, κατάγόμενος ἀπὸ τὴ νῆσο Χίο, ἔπλεε μέσα στὸν Μεσσηνιακὸ κόλπο μὲ τὸ πλοιάριό του, τὸ ὁποῖον ἦταν φορτωμένο μὲ ἐμπορεύματα. Ξαφνικά, στὰ ἤρεμα καὶ γαλήνια νερὰ τῆς θάλασσας, ξέσπασε τρομερὴ θαλασσοταραχὴ καὶ κινδύνευσε τὸ πλοιάριο νὰ βυθισθεῖ καὶ ὁ καπετὰν Νικόλας τρομαγμένος ἀφήνει τὸ τιμόνι καὶ γονατιστὸς προσεύχεται στὴν Παναγία λέγοντας: «Σῶσε τὸ πλοῖο μου καὶ διαφύλαξε τὸ πλήρωμά μου καὶ θὰ Σοῦ προσφέρω ὅ,τι μοῦ ζητήσεις». Αὐτὰ εἶπε μὲ δάκρυα στὰ μάτια, καὶ ὢ! τοῦ θαύματος, δύναμη ἐξ οὐρανοῦ ὁδήγησε στὶς ὄχθες τοῦ Πεταλιδίου τὸ πλοιάριο, μὲ τὸν καπετάνιο καὶ τοὺς ναῦτες σώους καὶ ἀβλαβεῖς. Ὁ Νικόλας ἔπεσε στὰγόνατα καὶ ἐδοξολογοῦσε τὴν Παναγία, γιατὶ μὲ τὴ βοήθειά της διασώθηκαν. Ἔμειναν στὴν κωμόπολη πέντε ἡμερόνυκτα. Τὴν τρίτη βραδιὰ, ὁ
καπετὰν Νικόλας, τὴν ὥρα τοῦ ὕπνου του, βλέπει σὲ ὄνειρο τὴν Παναγία ἀπαστράπτουσα, καθήμενη μέσα σὲ μία κολυμβήθρα, ἡ ὁποία ἐξεχείλιζε
ἀπὸ ἄφθονο νερό. Κρατοῦσε στὴν ἀγκαλιὰ Της τὸν Χριστὸ καὶ ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ στέκονταν δύο ἄγγελοι. Τότε, ἀκούγεται ἡ Παναγία μὲ αὐστηρὴ φωνὴ νὰ λέει: «Γιατὶ Νικόλαε παραμέλησες τὴν ὑπόσχεση ποὺ μοῦ ἔταξες;». Τρομαγμένος τότε ὁ καπετάνιος ἀπολογεῖται στὴ Μητέρα τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς λέγει: «Εὐλογημένο τὸ ὄνομά σου! Πρόσταξε τὶ θέλεις νὰ σοῦ φέρω!». Μὲ πραεῖα, τότε, καὶ γαλήνια φωνὴ ἡ Μεγαλόχαρη τὸν προστάζει: «Φτιάξε τὴν εἰκόνα μου, ὅπως σοῦ φανεροῦμαι ἔμπροσθέν σου, καὶ προσέφερέ την χάρισμα στὸν Ναό ποῦ φτιάχνουν στὸ ὄνομά μου καὶ ἐγὼ θὰ εὐλογήσω αὐτὴν νὰ ἔχει τὴν χάρη μου». Αὐτὰ εἶπε ἡ Μεγαλόχαρη, καὶ χάθηκε ἀπὸ τὸ ὅραμα, τό ὁποῖον ἔβλεπε ὁ καπετὰν Νικόλας. Ἀμέσως, ἐξύπνησε συγκλονισμένος καί
μὲ δάκρυα στὰ μάτια, ἔπεσε στὸ ἔδαφος καὶ ἐζητοῦσε συγχώρεση ἀπὸ τὴν Παναγία, γιατὶ παραμέλησε τὸ τάμα του. Ἀφοῦ ἐξημέρωσε, ἀμέσως ἐνημέρωσε τοὺς κατοίκους καὶ ἐζήτησε νὰ τοῦ ἀναφέρουν ἂν γνωρίζουν κάποιον ἁγιογράφο. Αὐτοὶ τοῦ συνέστησαν τὸν υἱόν ἑνὸς ἱερέως, ὁ ὁποῖος ὠνομαζόταν Ἰωάννης Μαυρομιχάλης καὶ εἶχε χάρισμα στὴν ἱερή τέχνη τῆς εἰκονογραφίας.

Το Ιερό Εικόνισμα της Παναγίας Πεταλιδώτισσας
Άποψη από την Ιερά Λιτάνευση της Εικόνας

Ὁ καπετὰν Νικόλας τόν ἐπεσκέφθη καὶ, ἀφοῦ τοῦ ἐξιστόρησε τό θαυμαστό γεγονός τῆς διασώσεώς του ἀπὸ τὴν Παναγία, τοῦ παρήγγειλε νὰ φτιάξει μιὰ λαμπρά εἰκόνα τῆς Θεοτόκου, συμφώνως
μέ τίς ὁδηγίες τῆς Παναγίας στό ὅραμά του. Ἓδωσε χρήματα στὸν ἁγιογράφο καὶ τὴν ἑπόμενη ἡμέρα ἀναχώρησε γιὰ τὴν πατρίδα του. Μὲ προσευχὴ καὶ νηστεία,ὃπως εἶναι τό ἒθος, ὁ ἁγιογράφος
ὁλοκλήρωσε τὴν ἁγιογράφηση τῆς χαριτοβρύτου εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Πεταλιδιωτίσσης. Κατόπιν, μὲ τὴν προβλεπόμενη τάξη, οἱ πιστοὶ τὴν ἐνθρόνισαν στὸ τέμπλο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
Ταυτόχρονως μὲ τὴν τοποθέτηση, ἄρχισε νὰ ποιεῖ τὰ θαυμάσιὰ Της πρὸς τὸν πιστὸ λαὸ τῆς περιοχῆς. Ἀπὸ τότε καὶ μέχρι σήμερα ἡ χάρις καὶ τὰ θαύματα τῆς Παναγίας τῆς Πεταλιδιωτίσσης εἶναι παρὰ πολλὰ καὶ μὲ ταπεινὸ τρόπο ἐκδηλώνονται καὶ μαρτυροῦνται ἀπὸ πιστούς.


Ἡ Παναγία ἡ Πεταλιδιώτισσα, ἀνεδείχθη προστάτις τῶν ἐγκυμονουσῶν γυναικῶν, τῶν νηπίων, τῶν γονέων, τῶν μὴ ἐχόντων τέκνα, τῶν ταλαιπωρουμένων ἀπὸ διάφορες ἀσθένειες ψυχῆς καὶ σώματος. Ἡ προσκύνηση τῆς χαριτοβρύτου εἰκόνος τῆς Παναγίας ἁγιάζει τὸν προσκυνοῦντα Αὐτήν μὲ εὐλάβεια, λύει τὰ δεινά, θεραπεύει τὰ πάθη καὶ χαρίζει στὶς ψυχὲς πλούσια τὴ χάρη Της.
Οἱ κάτοικοι τοῦ Πεταλιδίου πανηγυρίζουν καί τιμοῦν τὴν Ἱερὰ Εἰκόνα τῆς Θεοτόκου τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς τὴν Παρασκευὴ τῆς Διακαινησίμου Ἑβδομάδος καὶ μὲ ἰδιαίτερη εὐλάβεια καὶ λαμπρότητα λιτανεύουν τὸ θαυματουργὸ εἰκόνισμά Της πρός εὐλογία καὶ ἁγιασμὸ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ τόπου.

Τὸ Πεταλίδι ἐκτός τῆς δεσπόζουσας θέσεώς του στον Μεσσηνιακό κόλπο καί τὴν τουριστικὴ του φήμη, εἶναι, ἐπίσης, γνωστὸ καὶ γιὰ τὴν ξεχωριστὴ καὶ μοναδικὴ Κυρὰτου, τὴν Παναγία τὴν Πεταλιδιώτισσα, ἡ ὁποία ἀναμένει ὑπομονετικά τὸν καθένα μας, στέκεται πάντα ἐκεῖ στὸ θρονὶ Της ἀπὸ τὸ 1841, συνεχίζει νὰ ἀγκαλιάζει τοὺς κατοίκους ὅλης τῆς Μεσσηνίας, ἀλλὰ καὶ χωρὶς ὅρια ἀγκαλιάζει καὶ εὐλογεῖ ὅλα τὰ παιδιὰ Της σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τοῦ κόσμου, τὰ ὁποῖα καταθέτουν τὸ τάμα τῆς καρδίας τους, τὸν πόνο τους καί τίς εὐχαριστίες τους, γιὰ νὰ
συνεχίζουν τὸν ἀγῶνα τους μέσα στό πέλαγος τῆς ζωῆς καὶ Ἐκείνη στέκει ἀρωγός, Μητέρα μὲ ἀνοικτὴ τὴν ἀγκαλιὰ Της καὶ πρεσβεύει, ὥστε ὁ Υἱὸς Της, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, νὰ σώζει ὅλους τοὺς ανθρώπους τώρα καὶ πάντοτε στούς ἀτελευτήτους αἰῶνας.

Το Πεταλίδι – Άποψη από ψηλά!

Ο Ιερός Ναός ανήκει διοικητικά στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας.

Τηλέφωνο Ιερού Ναού : 27220-31272

Απόσταση από την Αθήνα περίπου 230χλμ 

 

Ακολουθήστε μας :

Σχετικά Άρθρα

Διεθνής διαγωνισμός φωτογραφίας «Χρώματα της Ορθοδοξίας»από την Εκκλησία της Φιλανδίας

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Παρασκευή 9 / 10 / 2020 , 17:08 από adologala.gr Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Φινλανδίας, το OrthPhoto.net και το Τμήμα Εκδόσεων της Πολωνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται για να παρουσιάσει την ποικιλομορφία και την ομορφιά της Ορθοδοξίας στη Φινλανδία. Μέσω αυτού του διαγωνισμού, ο […]

Νέος Ιεροδιάκονος στην Ι.Μ. Πειραιώς & Φαλήρου ο π. Ιάκωβος Γκιάτας

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Τρίτη 13 / 4 / 2021 , 20:37 από news_room ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Καραβά Ιερούργησε σήμερα Κυριακή Δ’ Νηστειών (11/04/2021) ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.Σεραφείμ, ο οποίος τέλεσε και την εις Διάκονον Χειροτονία του μοναχού π.Ιακώβου Γκιάτα. Κατά τη […]

Pin It on Pinterest