11 °C Athens, GR
25/02/2021

Τελευταια Νέα
Υπουργείο Παιδείας : Διαδικτυακά σεμινάρια με στόχο την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων Β. Κικίλιας: Πίεση στο σύστημα υγείας, με κάλυψη ΜΕΘ covid στην Αττική στο 90% Οικουμενικός Πατριάρχης : Μείνετε άνθρωποι. Κοντά εις τους ανθρώπους. Διάκονοι του Θεού και των ανθρώπων ΥΠΕΣ : Θεσμοθετούμε την τηλεργασία διασφαλίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Έλληνες πολίτες Κοινότητα Μενίκου : Με αγρυπνία θα τιμήσουν την εορτή του Αγίου Εφραίμ του Κατουνακιώτη Ανοιχτή Επιστολή Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Ιερά Μητρόπολις Πάφου : Λειτουργίες & Κηρύγματα 28 Φεβρουαρίου – 5 Μαρτίου 2021 Συναντήσεις Υπουργού Άμυνας Χαράλαμπου Πετρίδη με τους ομολόγους του από Η.Α.Ε, Αίγυπτο & Ιορδανία IAEA: «Βαθιά ανησυχία» για ύπαρξη πυρηνικού υλικού σε αδήλωτη ιρανική τοποθεσία Η νέα Πρέσβειρα της Γαλλίας Salina Grenet – Catalano στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου

Βιογραφία: Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας Ζηλιασκόπουλος PhD

Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας Ζηλιασκόπουλος PhD , Archimandrite Athenagoras Ziliaskopoulos, PhD Biography

Δημοσιεύθηκε: Πέμπτη 4 / 2 / 2021 , 15:38 από news_room

Ὁ Ἀθηναγόρας (κατὰ κόσμον Χρῆστος) Ζηλιασκόπουλος ἐγεννήθη τὸ ἔτος 1970 ἐν Reutlingen Γερμανίας διαμείνας τὰ παιδικά καὶ ἐφηβικὰ αὐτοῦ χρόνια ἐν Γερμανίᾳ καὶ ἐν Ἑλλάδι. Εἰς νεαρὰν ἡλικίαν εἰσῆλθεν εἰς τὸν μοναστικὸν βίον ἀφιερώσας ἑαυτὸν εἰς τὸν Χριστὸν καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν. Διάκονος ἐχειροτονήθη τὸ ἔτος 1997 καὶ Πρεσβύτερος τὸ  ἔτος 1998 ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου. Τὸ ἔτος 1999 ἔλαβε, προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, τὸ ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.

Ἐπὶ εἴκοσι καὶ πλέον ἔτη διεκρίθη διὰ τὰς ποιμαντικὰς αὐτοῦ ἱκανότητας, ὑπηρετήσας διαδοχικῶς ὡς Ἐφημέριος καὶ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος εἰς τὰς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Neuss (Γερμανία), τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Μονάχου (Γερμανία) καὶ Προφήτου Ἠλιοὺ Φραγκφούρτης (Γερμανία), ἔνθα προέστη τῆς ἐκ βάθρων ἀνοικοδομήσεως εὐμεγέθους Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ Ἐνοριακοῦ Κέντρου. Μεταξὺ τῶν ἐτῶν 2004-2017 διετέλεσεν Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τοῦ κρατιδίου Ἕσσης καὶ Ρηνανίας-Παλατινάτου (Γερμανία). Ὑπῆρξεν πανεπιστημιακὸς ἱερεῦς ἐν Φραγκφούρτῃ, ἐντολῇ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως Γερμανίας. Διοργάνωσεν ἐπὶ μίαν τριετίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιαστικὴν Κατασκήνωσιν διὰ μαθητὰς τῆς Πρωτοβάθμιας καὶ τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης. Τὸἔτος 2006, κατόπιν ἰδικῆς του πρωτοβουλίας ἱδρύθη παρεκκλήσιον τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριὴλ ἐν τῷ Διεθνεῖ Ἀερολιμένι Φραγκφούρτης. Προσκαλούμενος ὑπὸ διαφόρων φορέων καὶ ὀργανισμῶν ἐν Γερμανίᾳ, ὡμίλει ἐπὶ θεμάτων Ὀρθοδόξου Θεολογίας, Πνευματικότητος καὶ Λατρευτικῆς Ζωῆς. 

Advertising:
ADOLOGALA.GR - Ειδήσεις από την Εκκλησία και τον Κόσμο

Διαβάστε επίσης:

Συμμετεῖχεν ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας εἰς τοπικὰ καὶ ὁμοσπονδιακὰ οἰκουμενικὰ συμβούλια καὶ εἰς διαχριστιανικοὺς καὶ διαθρησκειακοὺς διαλόγους. Κατὰ τὰ ἔτη 2008-2012 ἦτο ἀντιπρόεδρος τοῦ Συμβουλίου Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν Φραγκφούρτης (ACK-Frankfurt) καὶ ἀπὸ τοῦ ἔτους 2009 πρόεδρος τοῦ νεοϊδρυθέντος, τότε, Συμβουλίου τῶν Θρησκειῶν Φραγκφούρτης (Rat der Religionen Frankfurt). Διετέλεσε μέλος τοῦ προεδρείου τοῦ Διεθνοῦς Συνδέσμου Ξενογλώσσων Χριστιανικῶν Κοινοτήτων Φραγκφούρτης (Internationaler Konventchristlicher Gemeinden anderer Muttersprache) καὶ ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας εἰς τὴν Οἰκουμενικὴν Ὁμάδα Προετοιμασίας τῶν Διαπολιτιστικῶν Ἑβδομάδων (Ökumenischer Vorbereitungsausschuss für dieInterkulturellen Wochen).

Διετέλεσε μέλος τῶν ἀντιπροσωπειῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τὸν θεολογικὸν διάλογον τῶν Ὀρθοδόξων μετὰ τῶν Προτεσταντικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Leuenberger Konkordie (GEKE) καὶ εἰς τὴν 3ην Εὐρωπαϊκὴν Οἰκουμενικὴν Συνέλευσιν ἐν Sibiu τῆς Ρουμανίας (2007).

Τὸ ἒτος 2017, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Καναδᾶ κ. Σωτηρίου, μεταβείς εἰς Καναδᾶ, ὅπου εἰργάσθη ὡς Κοσμήτωρ τῆς Πατριαρχικῆς Ὀρθοδόξου Θεολογικῆς Ἀκαδημίας Τορόντο καὶ ὡς Διευθυντὴς τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Καναδᾶ. Διηκόνησεν ἐντατικῶς τὸ Ἱερὸν Μυστήριον τῆς Ἐξομολογήσεως καὶ ὡμίλει τακτικῶς ἐπὶ πνευματικῶν θεμάτων. 

 Τὸ ἔτος 2019 προσεκλήθη ὑπὸ τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου, ἳνα προσφέρει τὰς ὑπηρεσίας του εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Κολλέγιον καὶ τὴν Ἱερὰν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Σπουδαί:

Ἐφοίτησεν εἰς τὸ Τμῆμα Γερμανικῆς Γλώσσης καὶ Φιλολογίας, τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀποφοιτήσας ἐν ἔτει 1992, καὶ εἰς τὸ Τμῆμα Ποιμαντικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ αὐτοῦ Πανεπιστημίου, ἐξ οὗ ἀπεφοίτησε τὸ ἔτος 2001. Τὸ ἔτος 2006 ὡλοκλήρωσε τὰς μεταπτυχιακὰς αὐτοῦ σπουδὰς εἰς τὸν τομέα τῆς δογματικῆς Θεολογίας καὶ τὸ ἔτος 2012 ἀνηγορεύθη διδάκτωρ τῆς Θεολογίας μὲ τὸν βαθμὸν «ἄριστα» εἰς τὴν αὐτὴν Σχολὴν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καθ᾽ ὅλην τὴν παραμονήν του ἐν Γερμανίᾳ διήκουσε πανεπιστημιακὰς παραδόσεις μαθημάτων εἰς τὰ Παιδαγωγικά, τὴν Γερμανικὴν Λογοτεχνίαν, Ρωμαιοκαθολικὴν καὶ Προτεσταντικὴν Θεολογίαν, τὸν Ἰουδαϊσμόν, τὴν Ἰσλαμικὴν Θεολογίαν καὶ εἰς τὴν Συγκριτικὴν Θρησκειολογίαν. Ὁμιλεῖ πέραν τῆς ἑλληνικῆς, τὴν γερμανικὴν καὶ ἀγγλικήν, ἔχει βασικὰς γνώσεις τῆς τουρκικῆς καὶ στοιχειώδεις γνώσεις τῆς λατινικῆς, τῆς γαλλικῆς καὶ τῶν κλασσικῶν ἀραβικῶν.

Ο π.Αθηναγόρας θα διατελεί νέος Αρχιγραμματέας της Επαρχιακής Συνόδου 

Ακολουθήστε μας :

Σχετικά Άρθρα

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Εκκλησίας της Ελλάδος και του Δ.Ε.Π.ΑΝ.

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Τρίτη 13 / 10 / 2020 , 14:13 από adologala.gr Ρεπορτάζ για το Ραδιόφωνο της Εκκλησίας: Μάκης Αδαμόπουλος – Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Εκκλησίας και ΔΕΠΑΝ υπογράφηκε σήμερα το πρωί από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη […]

Ξεκίνησαν οι ενέργειες για την κατασκευή του νέου Δικαστικού Σωφρονιστικού Συγκροτήματος στον Ασπρόπυργο

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Πέμπτη 19 / 11 / 2020 , 18:56 από adologala.gr Με την κατεδάφιση κτηρίων στην παλαιά βάση του ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο, ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή νέου Καταστήματος Κράτησης που θα αντικαταστήσει το Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού. Το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου στο χώρο που εντός του 2022 […]

Pin It on Pinterest