20 °C Athens, GR
24/03/2023

Τελευταια Νέα
Απόψεις: Ρωσίδα κατάσκοπος δήλωνε στο Ληξιαρχείο ότι ήθελε την ίδια ώρα που μητέρες και παιδιά πληρώνουν έως και 8500€ Σε αργία ο κληρικός της Ι.Μ. Ρεθύμνης, Πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Σαρρής Την Υπουργό Παιδείας δέχθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος Ολοκληρώθηκε η Σύναξη Πνευματικών στη Μητρόπολη Εδέσσης Την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό επισκέπτεται ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος Αρχιερατική Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Καίσαρι Κορινθίας Δοξολογία για την Εθνική Επέτειο της Επανάστασης του 1821 στους Αγίους Τόπους Το ενδεχόμενο ανάπτυξης οπλισμένης δύναμης στην Αϊτή συζητούν ΗΠΑ-Καναδάς Περισσότερα από 2.800.000 στρέμματα έκαψαν οι 10 πιο ακραίες πυρκαγιές στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια Επίσκεψη του Δημάρχου του Μεσολογγίου στον Μητροπολίτη Αιτωλίας Δαμασκηνό Πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα με θέμα: «Εκπαίδευση κατά του Ρατσισμού» Μεγάλο αποβατικό σκάφος του ΠΝ των ΗΠΑ συμμετέχει σε γυμνάσια στη Νότια Κορέα

ΕΕ : Προσωρινή Πολιτική Συμφωνία για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας

Δημοσιεύθηκε: Παρασκευή 29 / 1 / 2021 , 21:34 από news_room

Οι εκπρόσωποι της πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου κατέληξαν σήμερα σε προσωρινή πολιτική συμφωνία με τους διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μια δέσμη που αποτελείται από:

  • τροποποιήσεις του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) και
  • απόφαση σχετικά με τη μελλοντική στρατηγική καινοτομίας (SIA) του ΕΙΤ.

Οι βασικές τροποποιήσεις του υφιστάμενου κανονισμού του ΕΙΤ αφορούν την οικονομική βιωσιμότητα και το άνοιγμα των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ), ισχυρότερες αρχές για την παρακολούθηση και αξιολόγηση και τον ρόλο των κρατών μελών στη διακυβέρνηση του ΕΙΤ. Πιο συγκεκριμένα, το ΕΙΤ θα δημιουργήσει μηχανισμούς βάσει επιδόσεων για τη χορήγηση χρηματοοικονομικών συνεισφορών στις ΚΓΚ, προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητά τους να προσελκύουν άλλες επενδύσεις και να χρηματοδοτούν τις δραστηριότητές τους ανεξάρτητα από τις συνεισφορές του ΕΙΤ. Η επιβολή αυτών των διατάξεων θα υποστηριχθεί από ισχυρότερες αρχές παρακολούθησης και αξιολόγησης: η συνέχιση των υφιστάμενων ΚΓΚ θα υπόκειται σε ολοκληρωμένη αξιολόγηση, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει την παρακολούθηση της προόδου προς την οικονομική βιωσιμότητα, καθώς και τη διαφάνεια σε νέα μέλη.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του συμφωνημένου SIA είναι τα ακόλουθα:

  • Απαιτεί οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας να γίνουν πιο ανοιχτές, χωρίς αποκλεισμούς και διαφανείς.
  • αποσαφηνίζει το πεδίο εφαρμογής του νέου πιλότου που θα υποστηρίξει την ανάπτυξη επιχειρηματικής ικανότητας και ικανότητας καινοτομίας στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ·
  • καθορίζει τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τον προϋπολογισμό για δραστηριότητες στο πλαίσιο του Περιφερειακού Συστήματος Καινοτομίας (RIS), με στόχο τη διεύρυνση των περιφερειακών δραστηριοτήτων του ΕΙΤ σε μέτριες και μετριοπαθείς καινοτόμες χώρες ·
  • προβλέπει ένα απλοποιημένο μοντέλο χρηματοδότησης βάσει των επιδόσεων για τις ΚΓΚ ·
  • εισάγει ένα σύστημα συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγησης των ΚΓΚ, συμπεριλαμβανομένης της στενότερης παρακολούθησης του ανοίγματος τους ·
  • αποσαφηνίζει τις σχέσεις του EIT με τις ΚΓΚ μετά τη λήξη της συμφωνίας-πλαίσιο εταιρικής σχέσης ·
  • προβλέπει μια απλοποιημένη διαδικασία για την έναρξη μιας νέας ΚΓΚ το 2022 ή το 2023 στον τομέα των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων και βιομηχανιών και μιας δεύτερης νέας ΚΓΚ στον τομέα των υδάτων, των θαλάσσιων και θαλάσσιων τομέων και των οικοσυστημάτων το 2026, λαμβάνοντας υπόψη λαμβάνει υπόψη τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού του Horizon Europe.

Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη», το μελλοντικό πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία. Ο προϋπολογισμός του ΕΙΤ για τα έτη 2021-2027 (όπως προβλέπεται στον κανονισμό «Ορίζοντας Ευρώπη») ανέρχεται σε 2,96 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ηγετική αποστολή του ΕΙΤ από το 2008 είναι να συμβάλει στη βιώσιμη ευρωπαϊκή οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα, ενισχύοντας την ικανότητα καινοτομίας των κρατών μελών και της ΕΕ στο σύνολό της, αντιμετωπίζοντας κοινωνικές προκλήσεις μέσω της καινοτομίας που βασίζεται στην καινοτομία μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας ( τρίγωνο της γνώσης) Συγκεντρώνει κορυφαία πανεπιστήμια, ερευνητικά εργαστήρια και εταιρείες για να δημιουργήσουν πανευρωπαϊκές συνεργασίες, τις λεγόμενες Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ), για να βοηθήσουν τους καινοτόμους και επιχειρηματίες σε όλη την Ευρώπη να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε προϊόντα και υπηρεσίες για την αγορά.

Το πρόγραμμα στρατηγικής καινοτομίας (SIA ) συμπληρώνει το νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία του ΕΙΤ για τα έτη 2021 έως 2027. Καθορίζει τους τομείς προτεραιότητας και τη στρατηγική του ΕΙΤ για την περίοδο 2021-2027 καθορίζοντας τους στόχους, τις βασικές δράσεις του ΕΙΤ, Τρόπος λειτουργίας, αναμενόμενα αποτελέσματα και πόροι που απαιτούνται. Η SIA διασφαλίζει επίσης τη συνοχή του EIT με το Horizon Europe, το μελλοντικό πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027 και αναμένεται να ενισχύσει τις συνέργειες με άλλα προγράμματα της ΕΕ.

Επόμενα βήματα

Τα συμφωνηθέντα κείμενα θα υποβληθούν σύντομα στα αρμόδια όργανα του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για πολιτική έγκριση. Μετά από μια τέτοια έγκριση, το Κοινοβούλιο θα προχωρήσει στην έγκριση της θέσης του σε πρώτη ανάγνωση βάσει αυτών των συμφωνηθέντων κειμένων (μετά από νομικό γλωσσικό έλεγχο). Στη συνέχεια, το Συμβούλιο θα εγκρίνει επισήμως τη θέση του Κοινοβουλίου και θα θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί και οι δύο νομικές πράξεις. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση του κανονισμού «Ορίζοντας Ευρώπη».

Ακολουθήστε μας :

Σχετικά Άρθρα

Τα τελευταία 7 χρόνια θα καταγραφούν ως τα θερμότερα - Ο πλανήτης οδεύει προς ένα «αχαρτογράφητο έδαφος»

Τα τελευταία 7 χρόνια θα καταγραφούν ως τα θερμότερα – Ο πλανήτης οδεύει προς ένα «αχαρτογράφητο έδαφος»

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Τα τελευταία 7 χρόνια θα καταγραφούν ως τα θερμότερα – Ο πλανήτης οδεύει προς ένα «αχαρτογράφητο έδαφος» Τα χρόνια από το 2015 ως το 2021 θα καταγραφούν ως τα επτά θερμότερα χρόνια που έχουν καταγραφεί από τότε που ξεκίνησαν να υπάρχουν αρχεία, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας (WMO) και προειδοποίησε […]

Το Facebook ανέστειλε τους λογαριασμούς του Τραμπ για δύο χρόνια

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Σάββατο 5 / 6 / 2021 , 7:51 από news_room To Facebook ανακοίνωσε σήμερα ότι αναστέλλει τους λογαριασμούς του Ντόναλντ Τραμπ τουλάχιστον έως τον Ιανουάριο του 2023 κι ότι στις πολιτικές προσωπικότητες θα επιβάλλονται κυρώσεις, όπως στους άλλους χρήστες, όταν παραβιάζουν τους κανονισμούς του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως στην […]

Pin It on Pinterest