15 °C Athens, GR
25/02/2021

Τελευταια Νέα
Οινοποιείο Χατζηδάκη : Vegan – Vegetarian Οίνοι με πιστοποίηση Letrina Συγχαρητήρια επιστολή του Αρχιεπισκόπου προς τον Εθνικό Ευεργέτη κ. Ιάκωβο Τσούνη Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς & Φαλήρου : Ανακοίνωση – Ετήσια επιμνημόσυνη δέηση του Μητροπολίτη πρ. Πειραιώς κυρού Καλλινίκου Υπουργείο Παιδείας : Διαδικτυακά σεμινάρια με στόχο την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων Β. Κικίλιας: Πίεση στο σύστημα υγείας, με κάλυψη ΜΕΘ covid στην Αττική στο 90% Οικουμενικός Πατριάρχης : Μείνετε άνθρωποι. Κοντά εις τους ανθρώπους. Διάκονοι του Θεού και των ανθρώπων ΥΠΕΣ : Θεσμοθετούμε την τηλεργασία διασφαλίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Έλληνες πολίτες Κοινότητα Μενίκου : Με αγρυπνία θα τιμήσουν την εορτή του Αγίου Εφραίμ του Κατουνακιώτη Ανοιχτή Επιστολή Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Ιερά Μητρόπολις Πάφου : Λειτουργίες & Κηρύγματα 28 Φεβρουαρίου – 5 Μαρτίου 2021

ΕΕ : Προσωρινή Πολιτική Συμφωνία για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας

Δημοσιεύθηκε: Παρασκευή 29 / 1 / 2021 , 21:34 από news_room

Οι εκπρόσωποι της πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου κατέληξαν σήμερα σε προσωρινή πολιτική συμφωνία με τους διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μια δέσμη που αποτελείται από:

  • τροποποιήσεις του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) και
  • απόφαση σχετικά με τη μελλοντική στρατηγική καινοτομίας (SIA) του ΕΙΤ.

Οι βασικές τροποποιήσεις του υφιστάμενου κανονισμού του ΕΙΤ αφορούν την οικονομική βιωσιμότητα και το άνοιγμα των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ), ισχυρότερες αρχές για την παρακολούθηση και αξιολόγηση και τον ρόλο των κρατών μελών στη διακυβέρνηση του ΕΙΤ. Πιο συγκεκριμένα, το ΕΙΤ θα δημιουργήσει μηχανισμούς βάσει επιδόσεων για τη χορήγηση χρηματοοικονομικών συνεισφορών στις ΚΓΚ, προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητά τους να προσελκύουν άλλες επενδύσεις και να χρηματοδοτούν τις δραστηριότητές τους ανεξάρτητα από τις συνεισφορές του ΕΙΤ. Η επιβολή αυτών των διατάξεων θα υποστηριχθεί από ισχυρότερες αρχές παρακολούθησης και αξιολόγησης: η συνέχιση των υφιστάμενων ΚΓΚ θα υπόκειται σε ολοκληρωμένη αξιολόγηση, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει την παρακολούθηση της προόδου προς την οικονομική βιωσιμότητα, καθώς και τη διαφάνεια σε νέα μέλη.

Advertising:
ADOLOGALA.GR - Ειδήσεις από την Εκκλησία και τον Κόσμο

Τα βασικά χαρακτηριστικά του συμφωνημένου SIA είναι τα ακόλουθα:

  • Απαιτεί οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας να γίνουν πιο ανοιχτές, χωρίς αποκλεισμούς και διαφανείς.
  • αποσαφηνίζει το πεδίο εφαρμογής του νέου πιλότου που θα υποστηρίξει την ανάπτυξη επιχειρηματικής ικανότητας και ικανότητας καινοτομίας στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ·
  • καθορίζει τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τον προϋπολογισμό για δραστηριότητες στο πλαίσιο του Περιφερειακού Συστήματος Καινοτομίας (RIS), με στόχο τη διεύρυνση των περιφερειακών δραστηριοτήτων του ΕΙΤ σε μέτριες και μετριοπαθείς καινοτόμες χώρες ·
  • προβλέπει ένα απλοποιημένο μοντέλο χρηματοδότησης βάσει των επιδόσεων για τις ΚΓΚ ·
  • εισάγει ένα σύστημα συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγησης των ΚΓΚ, συμπεριλαμβανομένης της στενότερης παρακολούθησης του ανοίγματος τους ·
  • αποσαφηνίζει τις σχέσεις του EIT με τις ΚΓΚ μετά τη λήξη της συμφωνίας-πλαίσιο εταιρικής σχέσης ·
  • προβλέπει μια απλοποιημένη διαδικασία για την έναρξη μιας νέας ΚΓΚ το 2022 ή το 2023 στον τομέα των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων και βιομηχανιών και μιας δεύτερης νέας ΚΓΚ στον τομέα των υδάτων, των θαλάσσιων και θαλάσσιων τομέων και των οικοσυστημάτων το 2026, λαμβάνοντας υπόψη λαμβάνει υπόψη τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού του Horizon Europe.

Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη», το μελλοντικό πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία. Ο προϋπολογισμός του ΕΙΤ για τα έτη 2021-2027 (όπως προβλέπεται στον κανονισμό «Ορίζοντας Ευρώπη») ανέρχεται σε 2,96 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ηγετική αποστολή του ΕΙΤ από το 2008 είναι να συμβάλει στη βιώσιμη ευρωπαϊκή οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα, ενισχύοντας την ικανότητα καινοτομίας των κρατών μελών και της ΕΕ στο σύνολό της, αντιμετωπίζοντας κοινωνικές προκλήσεις μέσω της καινοτομίας που βασίζεται στην καινοτομία μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας ( τρίγωνο της γνώσης) Συγκεντρώνει κορυφαία πανεπιστήμια, ερευνητικά εργαστήρια και εταιρείες για να δημιουργήσουν πανευρωπαϊκές συνεργασίες, τις λεγόμενες Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ), για να βοηθήσουν τους καινοτόμους και επιχειρηματίες σε όλη την Ευρώπη να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε προϊόντα και υπηρεσίες για την αγορά.

Το πρόγραμμα στρατηγικής καινοτομίας (SIA ) συμπληρώνει το νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία του ΕΙΤ για τα έτη 2021 έως 2027. Καθορίζει τους τομείς προτεραιότητας και τη στρατηγική του ΕΙΤ για την περίοδο 2021-2027 καθορίζοντας τους στόχους, τις βασικές δράσεις του ΕΙΤ, Τρόπος λειτουργίας, αναμενόμενα αποτελέσματα και πόροι που απαιτούνται. Η SIA διασφαλίζει επίσης τη συνοχή του EIT με το Horizon Europe, το μελλοντικό πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027 και αναμένεται να ενισχύσει τις συνέργειες με άλλα προγράμματα της ΕΕ.

Επόμενα βήματα

Τα συμφωνηθέντα κείμενα θα υποβληθούν σύντομα στα αρμόδια όργανα του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για πολιτική έγκριση. Μετά από μια τέτοια έγκριση, το Κοινοβούλιο θα προχωρήσει στην έγκριση της θέσης του σε πρώτη ανάγνωση βάσει αυτών των συμφωνηθέντων κειμένων (μετά από νομικό γλωσσικό έλεγχο). Στη συνέχεια, το Συμβούλιο θα εγκρίνει επισήμως τη θέση του Κοινοβουλίου και θα θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί και οι δύο νομικές πράξεις. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση του κανονισμού «Ορίζοντας Ευρώπη».

Ακολουθήστε μας :

Σχετικά Άρθρα

Συγχαρητήριο μήνυμα από τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπινγκ στον νέο Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάϊντεν – Adologala

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Παρασκευή 27 / 11 / 2020 , 0:33 από adologala.gr Ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ έστειλε συγχαρητήριο μήνυμα την Τετάρτη στον Τζο Μπάιντεν για την εκλογή του ως προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζοντας τη σημασία για την Κίνα και τις ΗΠΑ να επικεντρωθούν στη συνεργασία, να διαχειριστούν τις διαφορές […]

Τα Ηνωμένα Έθνη γιορτάζουν τα 75α γενέθλιά τους

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Τρίτη 22 / 9 / 2020 , 14:36 από adologala.gr Τραμπ, Ερντογάν, Σι, Πούτιν, Ροχανί, Μακρόν… Μέσα στην παγκόσμια κρίση που οφείλεται στην πανδημία της Covid-19, οι φωνές τους που αναμένονταν σήμερα κατά την πρώτη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δεν θα ηχήσουν στο μεγάλο συγκρότημα των Ηνωμένων […]

Pin It on Pinterest