28 °C Athens, GR
12/08/2022

Μητροπολίτης Περιστερίου Κλήμης : Ποιμαντορική Εγκύκλιος Χριστουγέννων 2020

Δημοσιεύθηκε: Παρασκευή 25 / 12 / 2020 , 7:42 από news_room

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2020

ΚΛΗΜΗΣ ὁ Α

Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης

τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Περιστερίου.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί παιδιά μου,

Ζοῦμε τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ σά γεγονός. Γιά μιά ἀκόμα φορά οἱ καρδιές μας ἀπολαμβάνουν τό βαθύ μυστήριο τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως ὅτι “Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί”. (Α΄ Τιμ. Γ΄,16). Ὁ Θεός πῆρε σάρκα ἀνθρώπινη καί φανερώθηκε στή γῆ μας. “Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστί Χριστός Κύριος”. (Λουκ. Β΄,11). Δέν μᾶς εἶναι εὔκολο νά καταμετρήσουμε τίς διαστάσεις αὐτοῦ τοῦ γεγονότος, πού πραγματοποιήθηκε στή πόλη τοῦ Δαυίδ, στή μικρή Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας. Εἶναι βαθύ τό μυστήριο καί ἀπροσπέλαστο γιά τόν ἀνθρώπινο στοχασμό μας. Τό βιώνουμε μόνο σάν φανέρωση, σάν ἀποκάλυψη καί σάν ἐμπειρία μέσα στήν Ἐκκλησία μας. Ἀλήθεια, ἄν γιά τόν ἄνθρωπο κάθε ἐποχῆς ἦταν δύσκολο νά προσεγγίσει τό μυστήριο τῆς Θείας Ἐπιφανείας τοῦ Χριστοῦ, γιά τόν σύγχρονο ἄνθρωπο, πού συνεχῶς κινεῖται καί ζεῖ μέσα στή σύγχυση τῶν ποικίλων ρευμάτων τῆς ἐποχῆς μας μέ τά τόσα προβλήματα, τό θέμα αὐτό γίνεται πιό δύσκολο. Γιατί μπορεῖ ἑκατομμύρια σύγχρονοι ἄνθρωποι νά προσφέρουν τή “λατρεία τῶν χειλέων”, στόν γεννηθέντα Σωτῆρα τοῦ Κόσμου, τό μυστήριο ὅμως τῆς ἐνανθρωπήσεως ἐξακολουθεῖ νά παραμένει ἀπόμακρο γιά τήν προσωπική μας ζωή καί πορεία.

Καί ὅμως, “ὅτε ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός τόν Υἱόν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπό νόμον, ἵνα τούς ὑπό νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τήν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν”. (Γαλάτ. Δ΄, 4-5). Ὁ ἀπρόσιτος Θεός τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης γίνεται προσιτός. Τό χάσμα πού χώριζε τόν Θεό ἀπό τόν ἄνθρωπο γεφυρώνεται. Ὁ Λόγος, “ὁ ὤν εἰς τόν κόλπον τοῦ Πατρός” (Ἰωαν. α΄,18), σαρκώνεται. Ἑνώνεται μέ τή φύση μας. Ντύνεται τήν ἀδυναμία μας. Γίνεται τέλειος ἄνθρωπος χωρίς νά πάψει νά εἶναι τέλειος Θεός. Δέν ἔρχεται ὁ Κύριος στόν κόσμο μας, γιά νά κάνει μιά ἡγεμονική ἐμφάνιση, σάν αὐτές, πού κάνουν οἱ ἄρχοντες τοῦ κόσμου τούτου. Ἔρχεται ἁπλά καί ταπεινά καί συναναστρέφεται μέ τόν πεπτωκότα ἄνθρωπο. Μ΄ αὐτόν τόν ἄνθρωπο, πού στερήθηκε τήν ἀγαπητική κοινωνία τοῦ Παραδείσου. Ὁ ἄναρχος Θεός Πατέρας, ἔρχεται ἁπλά καί ταπεινά καί ἐνσαρκώνεται στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιά νά ἀποκαλύψει τόν Ἑαυτό Του καί τό θέλημά Του στούς ἀνθρώπους. Μέ ἄλλα λόγια ἡ γέννηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ κάνει δυνατή τή δημιουργία μιᾶς νέας πραγματικότητας Θεοῦ καί ἀνθρώπου, πού κύριο χαρακτηριστικό της δέν εἶναι ἡ βιολογική, ἀλλά ἡ πνευματική συγγένεια. Αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά γίνουμε ἐμεῖς, υἱοί τοῦ Θεοῦ κατά χάρη. Σημαίνει ὅτι καταστράφηκε κάθε τί πού χώριζε τήν κοινωνία ἀγάπης Θεοῦ καί ἀνθρώπου. Σημαίνει ὅτι ἐγκαινιάσθηκε ἡ ζωντανή πραγματικότητα τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἑπομένως, ὅταν κάθε χρόνο γιορτάζουμε “τήν τοῦ Χριστοῦ γέννησιν”, εἶναι σάν νά γιορτάζουμε τή δική μας πνευματική γέννηση. Γιατί ὁ Θεός πού στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ ἔγινε ἄνθρωπος, προσλαμβάνει ὁλόκληρη τήν ὕπαρξή μας καί καθαγιάζει – σώζει ὄχι τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς χωριστά, ἀλλά καί τίς σχέσεις μας μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους, τήν ἀνθρωπότητα στό σύνολό της. Τέτοια βιώματα πρέπει ἀδελφοί μου νά γεννοῦν μέσα μας τά Ἅγια Χριστούγεννα. Μέ τέτοια βιώματα πρέπει νά μετέχουμε στό Μυστήριο τῆς Γεννήσεως καί νά προσεγγίζουμε ταπεινά τόν ἐν φάτνῃ σπαργανωμένον Ἰησοῦν. Νά αἰσθανθοῦμε τόν σαρκωμένο Λόγο στίς καρδιές μας ὡς “Ἐμμανουήλ” πού σημαίνει “μεθ΄ ἡμῶν ὁ Θεός” (Ματθ. στ΄, 23). Ὁ Θεός εἶναι μαζί μας καί θά μείνει μαζί μας στήν αἰωνιότητα ἀρκεῖ ἐμεῖς, οἱ σύγχρονοι ἀναζητητές τῆς ἀγάπης, τῆς χαρᾶς, τῆς εἰρήνης καί τῆς ἐλπίδας νά μήν χάσουμε τόν προσανατολισμό μας τοῦτες τίς ἅγιες μέρες, πού οἱ περισσότεροι θά ψελλίσουν μερικά τετριμμένα ἀπρόσωπα λόγια (γιά χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές κ.ο.κ.), ἀλλά ν΄ ἀφήσουμε τούς ἑαυτούς μας, ἐλεύθερους ἀπό κάθε αὐτοεγκλωβισμό, νά γευτοῦν τό μυστήριο καί νά φωτισθοῦν ἀπό τόν ἀνατείλαντα νοητό ἥλιο τῆς Δικαιοσύνης, πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τό ἀνθρώπινο πρόσωπο στήν ἀρχετυπική του μορφή.

Εὐλογημένον τό Ἅγιον Δωδεκαήμερον!

Εὐχέτης πρός τόν ἐκ Παρθένου Νηπιάσαντα Κύριον

ὁ Μητροπολίτης Σας

Ακολουθήστε μας :

Σχετικά Άρθρα

Υποδοχή του Πάπα Φραγκίσκου στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου - Adologala.gr

Υποδοχή του Πάπα Φραγκίσκου στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου – Adologala.gr

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Παρασκευή 3 / 12 / 2021 , 23:08 από news_room Υποδοχή του Πάπα Φραγκίσκου στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου – Adologala.gr Στις 8.30 π.μ. τής Παρασκευής 3 Δεκεμβρίου, αφίχθηκε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου ο πάπας Φραγκίσκος, ο 266ος Πάπας τής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Τον πάπα Φραγκίσκο υποδέχθηκε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου […]

O Πρόεδρος Αναστασιάδης συγχαίρει τη νέα Κυβέρνηση στο Ισραήλ

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Τρίτη 15 / 6 / 2021 , 0:59 από news_room Τα συγχαρητήριά του προς τον νέο Πρωθυπουργό και αναπληρωτή Πρωθυπουργό του Ισραήλ για τον σχηματισμό Κυβέρνησης εκφράζει ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter. O Πρόεδρος έγραψε: “Τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Πρωθυπουργό Νεφτάλι […]

Pin It on Pinterest