31 °C Athens, GR
07/08/2022

Νέα μέτρα ύψους €106 εκατ. για στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων ανακοίνωσε η Κυβέρνηση

Δημοσιεύθηκε: Πέμπτη 3 / 9 / 2020 , 22:13 από

Με συνολική δαπάνη που θα υπερβεί τα €106 εκατομμύρια, η Κυβέρνηση εξήγγειλε την Πέμπτη νέα μέτρα για στήριξη επιχειρήσεων, εργαζομένων και ανέργων που έχουν επηρεαστεί από τα δεδομένα που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού στην Κύπρο.

Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσαν από κοινού ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης και η Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου ανακοινώθηκαν τα νέα μέτρα που εγκρίθηκαν, ύστερα από πρόταση της Υπουργού Εργασίας από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Μιλώντας στη διάσκεψη η κα. Αιμιλιανίδου είπε ότι η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη, με στόχευση να στηρίξει τις επιχειρήσεις, που πραγματικά με βάση τα δεδομένα της πανδημίας θα συνεχίσουν να έχουν πρόβλημα, αλλά και τους άνεργους, τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους.

Η κα. Αιμιλιανίδου ανακοίνωσε παράταση των Σχεδίων που υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι 31 Οκτωβρίου 2020.

Αυτά είναι το Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων, το Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον Τουρισμό ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων που συνδέονται με Επιχειρήσεις που τελούν υπό Υποχρεωτική Πλήρη Αναστολή, το Ειδικό Σχέδιο για Επιχειρήσεις Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων, το Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης, το Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων και το Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων, για πρόσωπα που δεν είναι εργοδότες και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελμάτων.

Ανάμεσα στις κύριες προϋποθέσεις των ειδικών σχεδίων είναι η μη απόλυση εργαζομένων μέχρι τον Δεκέμβριο 2020.

Παράλληλα η Υπουργός εξήγγειλε την υλοποίηση από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) ειδικών Σχεδίων Κατάρτισης Εργαζομένων ύψους €14 εκατομμυρίων για την περίοδο που αρχίζει μετά το τέλος Οκτωβρίου 2020. Στόχος των σχεδίων είναι 1.000 Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες λόγω της πανδημίας έχουν υποστεί σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών, να καταρτίζουν, κατά μέσο όρο μια βδομάδα του μήνα, τους εργαζόμενούς τους σε θέματα τεχνολογίας, ασφάλειας και υγείας με την καταβολή από το Σχέδιο του κόστους κατάρτισης (€12 ανά ώρα για 200 ώρες σύνολο κατάρτισης). Επίσης εξήγγειλε Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων με επικέντρωση σε Ανέργους του Ξενοδοχειακού Τομέα, ύψους €7 εκατομμυρίων.

Είπε επίσης ότι θα εξαγγελθούν και θα υλοποιηθούν από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σχέδια που αφορούν στην Επιδότηση Μισθολογικού Κόστους για Πρόσληψη Ανέργων για την περίοδο που αρχίζει μετά το τέλος Οκτωβρίου 2020, με την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Τα σχέδια αυτά περιλαμβάνουν Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Ανέργων ύψους €17.000.000, Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργασιακή Αποκατάσταση Αποφυλακισμένων ύψους €4.000.000, Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων ηλικίας από 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (για άμεση πρόσληψη) ύψους €10.000.000 και Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Κατάρτιση Νέων ηλικίας από 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (για κατάρτιση και πρόσληψη) ύψους €4.000.000. Το συνολικό κόστος των σχεδίων ανέρχεται στα €35.000.00.

Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα όπως τροποποιηθούν και εφαρμοστούν για την περίοδο από τον Νοέμβριο 2020 μέχρι τον Μάρτιο 2021, μετά από κοινωνικό διάλογο, τα Ειδικά Σχέδια Πλήρους και Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης που εφαρμόζονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις Ξενοδοχειακές Μονάδες και τις Συνδεόμενες με τον Τουρισμό Επιχειρήσεις.

Επίσης όπως στηριχθούν στοχευμένα ορισμένες επιχειρήσεις και μετά το τέλος Οκτωβρίου 2021 ανάλογα με τα δεδομένα της πανδημίας.

Παράλληλα στην προσπάθεια του Υπουργείου να προστατευθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων από οποιεσδήποτε μονομερείς αποφάσεις, οι οποίες δεν θα ακολουθήσουν τις θεσμοθετημένες διαδικασίες του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων, θεσπίζονται αντικίνητρα προς τις επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα αποκλεισμός από τα Ειδικά Σχέδια ή άλλα μέτρα, τα οποία θα λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η Υπουργός Εργασίας κάλεσε τις επιχειρήσεις να αποτείνονται στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τους εργαζομένους και να αποφύγουν την λήψη μονομερών αποφάσεων, που συνιστούν καταπάτηση των εργασιακών θεσμίων.

Η δαπάνη εφαρμογής των Ειδικών Σχεδίων μέχρι τον Οκτώβριο 2020 ανέρχεται στα €50 εκατομμύρια και των επιπρόσθετων Σχεδίων Κατάρτισης και Πρόσληψης Ανέργων στα €56 εκατομμύρια.

Η Υπουργός ανέφερε ότι η δαπάνη για τα νέα σχέδια θα υπερβεί τα €106 εκατομμύρια είτε από τον Προϋπολογισμό της ΑνΑΔ, είτε από την επέκταση των σχεδίων είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Παράλληλα ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης δήλωσε ότι η Κυβέρνηση αξιοποίησε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία τα οποία προσφέρει στην Κύπρο η ΕΕ όπως το εργαλείο SURE, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει να διασφαλιστεί η βέλτιστη συμμετοχή της Κύπρου στα προγράμματα της ΕΕ και ιδιαίτερα στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε μας :

Σχετικά Άρθρα

Ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου – Συζητήθηκαν οι εξελίξεις σε σχέση με την περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Σάββατο 24 / 7 / 2021 , 17:40 από news_room Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης προήδρευσε χθές, στο Προεδρικό Μέγαρο, σύσκεψης του Εθνικού Συμβουλίου. Μετά τη σύσκεψη, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Μάριος Πελεκάνος ανέγνωσε ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου ως ακολούθως: «Το Εθνικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή του […]

Στη δημοσιότητα η Έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής σε σχέση με το σφαγείο της εταιρείας CYPRA Ltd

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Τρίτη 13 / 7 / 2021 , 23:59 από news_room Δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κ. Γιώργο Σαββίδη, η Έκθεση του Προέδρου και των Μελών της Ερευνητικής Επιτροπής που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 2 του Κεφ. 44 του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου, για τη […]

Pin It on Pinterest