37 °C Athens, GR
17/07/2024

Τελευταια Νέα
Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου στο Φανάρι Απόστολος Παύλος και Ευρώπη Οι Άμβωνες των Ναών: Σάλπιγγες πρωτοβουλιών, για την κλιματική κρίση Χειροτονία Πρεσβυτέρου από τον Επίσκοπο Μελιτηνής Μάξιμο στην Νότια Αγγλία Ενθρονίστηκε στο Ντένβερ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ο Μητροπολίτης Κωνσταντίνος Έκθεση ζωγραφικής για τα 85 χρόνια διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας-Μεξικού Απόψεις: Με σύστημα κερδοφορίας μεταναστευτικής βίζας στην ΕΕ θα έρθει ελπίδα σε ξένους που πιθανόν να πνιγούν στα νερά της Μεσογείου Απόψεις: Ρωσίδα κατάσκοπος δήλωνε στο Ληξιαρχείο ότι ήθελε την ίδια ώρα που μητέρες και παιδιά πληρώνουν έως και 8500€ Προφήτης Ηλίας ο δεύτερος Πρόδρομος της παρουσίας Χριστού Ο Γέρων Χαλκηδόνος, εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχη, στους εορτασμούς για την επέτειο του εκχριστιανισμού των Ρως του Κιέβου Πατριαρχική Λειτουργία για την εκατονταετηρίδα της Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων Παρουσίαση της νέας Πλατφόρμας ΕΚΦΡΑCY για την Ενίσχυση της Φωνής των Νέων στη Δημοκρατία Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος άνοιξε το Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Μιλγουόκι των ΗΠΑ Πρώτος εορτασμός της Οσίας Γαβριηλίας της Κωνσταντινουπολίτιδος στη Λέρο Η διαταγή “δόθηκε”: «Σκοτώστε τον Μακάριο» Θυρανοίξια του ανακαινισθέντος Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Πέρθης από τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Η γιορτή της μουσικής και του χορού στη Βόρεια Εύβοια – Εκδηλώσεις με δωρεάν είσοδο Στο 1,49% του ΑΕΠ το ποσοστό δαπανών για Έρευνα & Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Συνάντηση Πατριαρχών και προκαθημένων εκκλησιών στην Αγία Γη για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Συνάντηση Πατριαρχών και προκαθημένων εκκλησιών στην Αγία Γή για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Δημοσιεύθηκε: Πέμπτη 21 / 12 / 2023 , 17:49 από news_room

Οἱ Πατριάρχαι καί οἱ Προκαθήμενοι τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τήν Ἱερουσαλήμ συνῆλθον σήμερον εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων εἰς μίαν σημαντικήν συνάντησιν διά νά ἐπιληφθοῦν ἐπειγόντων ζητημάτων ἀναφορικῶς μέ τόν πόλεμον εἰς τήν Γάζαν καί μέ τήν ἑορταστικήν περίοδον. Ἡ συνέλευσις ἐξεκίνησε δι’ ἐγκαρδίου προσευχῆς, ἡ ὁποία ἐξεδήλωσε τήν πνευματικήν σημασίαν αὐτῆς. Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’, ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας Αὐτοῦ πρός τά σεβαστά μέλη τῆς συνελεύσεως, ἀναγνωρίζων τήν δύναμιν τῶν συλλογικῶν διαβουλεύσεων.

Ἐκ τῶν κεντρικῶν σημείων τῆς συζητήσεως ὑπῆρξεν ἡ σύνθεσις καί ἡ ἔγκρισις ἑνός ἑνιαίου Χριστουγεννιάτικου μηνύματος. Οἱ Ἀρχηγοί τῶν Ἐκκλησιῶν εἰργάσθησαν διά νά διατυπώσουν ἕν μήνυμα ἀντικατοπτρίζον τήν ἐλπίδα, τήν εἰρήνην καί τήν πνευματικήν ἑνότητα, ἐπιδιώκοντες να ἀπευθύνουν μίαν κοινήν φωνήν κατά τήν προσεχῆ περίοδον τῶν Χριστουγέννων.

Οἱ ἡγέται κατέληξαν εἰς τήν κομβικήν ἀπόφασιν νά πραγματοποιήσουν συλλογικήν ἀπό κοινοῦ συνάντησιν μετά τοῦ Προέδρου τοῦ Ἰσραήλ. Στόχος αὐτῶν εἶναι νά ἐπαναλάβουν εἰλικρινῶς τήν ἔκκλησίν των δι’ ἄμεσον κατάπαυσιν τοῦ πυρός εἰς τήν Γάζαν καί νά ὑποστηρίξουν τήν ἀποκατάστασιν τῆς εἰρήνης ἐν μέσῳ τῆς ταραχώδους καταστάσεως.

Ἀναγνωρίζοντες τήν ζοφεράν πραγματικότητα τῶν κλιμακουμένων ἀπωλειῶν ἀμάχων εἰς τήν Γάζαν, οἱ Ἀρχηγοί τῶν Ἐκκλησιῶν κατέληξαν εἰς συναίνεσιν διά τήν διατήρησιν τῆς παραδόσεως τῶν ἐποχιακῶν ἑορτίων ἐπισκέψεων εἰς περιωρισμένην κλίμακα. Ἡ προσαρμογή αὐτή δηλώνει τήν στᾶσιν τῶν Ἐκκλησιῶν νά μετριάσουν τάς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις, εἰς καιρόν θρήνου διά τάς βαθείας ἀπωλείας, τάς ὁποίας ὑπέστησαν εἰς τοιαύτας δυσκόλους στιγμάς.

Ὁ ἑορτασμός τῶν Χριστουγέννων εἰς τήν Βηθλεέμ καί αἱ τυπικαί ἀκολουθίαι – πρόοδοι τῶν Προκαθημένων τῶν Ἐκκλησιῶν μετά τοῦ ἐκκλησιάσματος τῶν πιστῶν εἰς τόν Ναόν τῆς Γεννήσεως, συνεζητήθησαν μετά μεγίστης εὐλαβείας.

Καίριον ἦτο τό αἴτημα πρός τήν Ἰσραηλινήν Κυβέρνησιν νά ἐπιτρέψῃ τήν εἴσοδον τῶν Προκαθημένων τῶν Ἐκκλησιῶν, Ἱερέων καί λαϊκῶν διά τοῦ σημείου ἐλέγχου τοῦ τάφου τῆς Ραχήλ. Οἱ Ἀρχηγοί ἐπανέλαβον τήν δέσμευσιν αὐτῶν νά ἑορτάσουν τήν ἑορτήν ταύτην μέ σεμνότητα, ἐπιδεικνύοντες ἀλληλεγγύην πρός τούς πληγέντας ἐξ αἰτίας τῶν καταστροφῶν τοῦ πολέμου.

Ἡ συνάντησις αὕτη τῶν Πνευματικῶν Ἡγετῶν ὑπῆρξε σημαντική ὄχι μόνον διότι ἔδωσεν ἔμφασιν εἰς τήν πνευματικήν σημασίαν τῆς ἑορταστικῆς περιόδου, ἀλλ’ ἐπίσης, διότι ἐδήλωσεν βαθεῖαν δέσμευσιν διά τήν ὑπεράσπισιν τῆς εἰρήνης, δίδουσα ἔμφασιν εἰς τήν σοβαρότητα τῆς ἀνθρωπιστικῆς κρίσεως ἡ ὁποία ἐκτυλίσσεται εἰς τήν Γάζαν.

Ανακοίνωση

Οἱ Πατριάρχαι καί οἱ Προκαθήμενοι τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς Ἱεροσόλυμα συνηντήθησαν μετ’ ἐξοχωτάτων Πρέσβεων, Γενικῶν Προξένων καί Ἐκπροσώπων Διπλωματικῶν Ἀποστολῶν, διά νά συσκεφθοῦν διά τάς προκλήσεις, αἱ ὁποῖαι παρουσιάζονται εἰς τούς Ἁγίους Τόπους, ἰδιαιτέρως ἐν ὄψει τῆς περιόδου τῶν Χριστουγέννων.

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ ἤρχισε τήν συνεδρίασιν μεταφέρων μήνυμα ἐλπίδος, ἐπικαλούμενος τούς λόγους τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν». Ὁ Μακαριώτατος προέτρεψε διά κατάπαυσιν τοῦ πυρός εἰς τήν Γάζαν, τονίζων τήν ἀνάγκην προστασίας τῶν θεσμῶν κοινωφελοῦς ἐργασίας.

Ἐκφράζων ἀνησυχίας διά τάς προκλήσεις τάς ὁποίας ἀντιμετωπίζουν οἱ Χριστιανοί εἰς τούς Ἁγίους Τόπους, συμπεριλαμβανομένων τῶν συστηματικῶν ἐπιθέσεων ὑπό ριζοσπαστικῶν Ἰσραηλινῶν ὁμάδων, ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἐζήτησε νά διατηρηθῇ ὁ πολυπολιτισμικός, πολυεθνικός καί πολυθρησκευτικός ἱστός τῆς Ἱερουσαλήμ καί ἐτόνισε τήν σημασίαν τῆς σταθερότητος καί τῆς ἀσφαλοῦς Χριστιανικῆς συνοικήσεως διά τήν ἐν εὐημερίᾳ συνύπαρξιν ὅλων τῶν κατοίκων. Ὁ Πατριάρχης μετέφερε τάς εὐχάς Αὐτοῦ δι’ ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης συντόμως καί διά μίαν ἐλπιδοφόρον περίοδον Χριστουγέννων.

Εἰς τήν συγκέντρωσιν ἔλαβον χώραν συζητήσεις διά τάς δυσκόλους περιστάσεις εἰς τήν Γάζαν καί τήν Βηθλεέμ. Ὁ Λατῖνος Πατριάρχης εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, Καρδινάλιος Pierbattista Pizzaballa, ἐμοιράσθη τά αἰσθήματα αὐτοῦ μετά τῶν ἄλλων ἐκπροσώπων τῶν Ἐκκλησιῶν διά τάς δυσκόλους συνθήκας τοῦ ποιμνίου αὐτοῦ καί ὅλων τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν Γάζαν, τονίζων τήν σημασίαν τῆς ὑποστηρίξεως ὅσων ἐπιλέγουν νά παραμείνουν εἰς τήν πολιορκουμένην Λωρίδα. Ὁ Κουστωδός τῶν Ἁγίων Τόπων, π. Francesco Patton, ἐτόνισε τάς ἐπιπτώσεις τοῦ στρατιωτικοῦ ἀποκλεισμοῦ τοῦ Ἰσραήλ καί τῶν ἐξ αἰτίας τούτου οἰκονομικῶν δυσκολιῶν εἰς τήν Βηθλεέμ, ὑπογραμμίζων τόν ἀνέκαθεν σύνδεσμον ἐπικοινωνίας μεταξύ Ἱερουσαλήμ καί Βηθλεέμ.

Ἄλλοι Χριστιανοί πνευματικοί Ἡγέται μετέφεραν μηνύματα εἰρήνης καί ἠσχολήθησαν ἐπίσης μέ τάς πιέσεις, τάς ὁποίας τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ προσπαθῇ νά ἐπιβάλῃ εἰς τά Χριστιανικά Κοινοτικά σχολεῖα, μέ τήν ἀπειλήν νά διακόψῃ τήν οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν πρός αὐτά, ἐφ ὅσον δέν ἀλλάξουν τά Παλαιστινιακά σχολικά ἐγχειρίδια διδασκαλίας. Τό θέμα τοῦτο ἤγειρεν εὐθέως ὁ Ἀγγλικανός Ἀρχιεπίσκοπος εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, Husam Naom.

Ὑπεγραμμίσθη ἐπίσης τό ζήτημα τῶν παρανόμων Ἰσραηλινῶν δημοτικῶν φόρων ἐπί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας καί ἡ ἀνάγκη διά διεθνῆ ὑποστήριξιν διά τάς προκλήσεις, τάς ὁποίας ἀντιμετωπίζουν οἱ Χριστιανοί τῶν Ἁγίων Τόπων.

Ἀπαντῶντες πρός τούς Ἀρχηγούς τῶν Ἐκκλησιῶν, οἱ διπλωματικοί ἐκπρόσωποι Ἰορδανίας, Αἰγύπτου καί Γαλλίας ἐξέφρασαν τήν δέσμευσιν αὐτῶν νά βοηθήσουν ὅσον καθίσταται δυνατόν τάς Ἐκκλησίας εἰς τήν ὑπέρβασιν τῶν δυσκολιῶν τούτων.

Ἡ συνάντησις ἐπεσφραγίσθη μέ τήν ἐπείγουσαν ἔκκλησιν διά κατάπαυσιν τοῦ πυρός, προκειμένου νά διασφαλισθῇ ἡ εἰρηνική ἑορτή τῶν Χριστουγέννων καί μέ τήν σημασίαν τῆς διπλωματικῆς συνεργασίας διά τήν ἀντιμετώπισιν τῶν συνεχιζομένων προκλήσεων εἰς τούς Ἁγίους Τόπους.

Σχετικά Άρθρα

Η αυλαία του EURO 2020 άνοιξε

Δημοσιεύθηκε: Σάββατο 12 / 6 / 2021 , 2:54 από news_room Η αυλαία του EURO 2020 άνοιξε με μια πολύχρωμη παράσταση πυροτεχνημάτων και χορογραφιών γεμάτες μπαλόνια, τα οποία αντιπροσώπευαν τις 24 ομάδες της διοργάνωσης, στο… αραιοκατοικημένο «Olimpico» της Ρώμης. Μόνο 16.000 θεατές (περίπου το 25% της χωρητικότητας του σταδίου) έγιναν δεκτοί στον εναρκτήριο αγώνα μεταξύ […]

Ομιλία της ΥΠΕΣ Νίκης Κεραμέως στην Ολομέλεια της Βουλής για τη ψήφο των Αποδήμων

Ομιλία ΥΠΕΣ Νίκης Κεραμέως στην Ολομέλεια της Βουλής για την ψήφο των ομογενών

Δημοσιεύθηκε: Τρίτη 25 / 7 / 2023 , 16:28 από news_room ΥΠΕΣ Νίκη Κεραμέως στην Ολομέλεια της Βουλής: «Σας καλώ, στην επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, να διευκολύνουμε την άσκηση του πιο βασικού δημοκρατικού δικαιώματος για κάθε πολίτη. Του δικαιώματος της ψήφου.». Τα πέντε σημαντικότερα επιχειρήματα που καθιστούν εθνικής σημασίας την ψήφιση του σχεδίου νόμου […]