18 °C Athens, GR
24/03/2023

Τελευταια Νέα
Απόψεις: Ρωσίδα κατάσκοπος δήλωνε στο Ληξιαρχείο ότι ήθελε την ίδια ώρα που μητέρες και παιδιά πληρώνουν έως και 8500€ Σε αργία ο κληρικός της Ι.Μ. Ρεθύμνης, Πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Σαρρής Την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό επισκέπτεται ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος Αρχιερατική Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Καίσαρι Κορινθίας Δοξολογία για την Εθνική Επέτειο της Επανάστασης του 1821 στους Αγίους Τόπους Το ενδεχόμενο ανάπτυξης οπλισμένης δύναμης στην Αϊτή συζητούν ΗΠΑ-Καναδάς Περισσότερα από 2.800.000 στρέμματα έκαψαν οι 10 πιο ακραίες πυρκαγιές στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια Επίσκεψη του Δημάρχου του Μεσολογγίου στον Μητροπολίτη Αιτωλίας Δαμασκηνό Πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα με θέμα: «Εκπαίδευση κατά του Ρατσισμού» Μεγάλο αποβατικό σκάφος του ΠΝ των ΗΠΑ συμμετέχει σε γυμνάσια στη Νότια Κορέα Επίσκεψη στο Λίβανο και την Συρία πραγματοποιεί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος – Παρέδωσε ανθρωπιστική βοήθεια Οικουμενικός: Η ουκρανική κρίση πρέπει να ξεπεραστεί με αποφασιστικότητα, δικαιοσύνη και αλληλεγγύη

Την ανάγκη Αμερικανικής παρέμβασης ζήτησε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος από τον Πρόεδρο Μπαϊντεν – Adologala.gr

joe_biden_israel_orthodox_patriach_theofilos_adologala_news_22

Δημοσιεύθηκε: Κυριακή 17 / 7 / 2022 , 1:58 από news_room

Την ανάγκη Αμερικανικής παρέμβασης ζήτησε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος από τον Πρόεδρο Μπαϊντεν – Adologala.gr

Ὁ Πρόεδρος τῶν Η.Π.Α κ. Τζόζεφ Μπάϊντεν εὑρισκόμενος εἰς σύντομον ἐπίσκεψιν εἰς τόν τόπον τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, ἐγένετο δεκτός  ἐν ἀρχῇ εἰς τήν εἴσοδον τοῦ Ναοῦ τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως ὑπό ἐκπροσώπων τῶν Τριῶν Ἐκκλησιῶν,  αἱ ὁποῖαι ἔχουν τήν προσκυνηματικήν εὐθύνην τοῦ Ναοῦ αὐτοῦ καί αἱ ὁποῖαι εἶναι τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἡ Κουστωδία τῆς Ἁγίας Γῆς τῶν Φραγκισκανῶν καί τό Ἀρμενικόν Πατριαρχεῖον.

Ἐν συνεχείᾳ ἀνέμενον τοῦτον εἰς τό ἐσωτερικόν τῆς Βασιλικῆς  ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’, ὁ Κουστωδός τῆς Ἁγίας Γῆς π. Φραγκῖσκος Παττόν καί ὁ Ἀρμένιος Πατριάρχης εἰς Ἱεροσόλυμα Μακαριώτατος Nourhan Manugian καί ἐξενάγησαν αὐτόν καί συνεζήτησαν μετ’ αὐτοῦ, παρουσίᾳ ὡρισμένων Παλαιστινίων ἀξιωματούχων.

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Θεόφιλος Γ’ ἐτόνισε τήν ἀνάγκην δι’ ἐνεργόν Ἀμερικανικήν παρέμβασιν διά τήν προστασίαν τῆς Χριστιανικῆς κληρονομίας καί παρουσίας εἰς τούς Ἁγίους Τόπους, ἰδιαιτέρως δέ εἰς τήν πόλιν τῆς Ἱερουσαλήμ, ἡ ὁποία εἶναι μάρτυς ἄνευ προηγουμένου ἐπιθέσεων ὑπό Ἰσραηλινῶν ἐξτρεμιστικῶν ὁμάδων, αἱ ὁποῖαι διαπράττουν τά ἀδικήματά των ἀνευθύνως, μέ σκοπόν νά δημιουργήσουν ἕνα περιβάλλον, τό ὁποῖον ἀπωθεῖ τούς Χριστιανούς ἀπό τήν ἰδίαν αὐτῶν πόλιν Ἱερουσαλήμ. Ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισεν ἐπίσης τάς ἐπιθέσεις εἰς Ἐκκλησίας, κληρικούς καί πιστούς Χριστιανούς ὑπό μελῶν τῶν ὁμάδων τούτων καί τάς προσπαθείας αὐτῶν νά  οἰκειοποιηθοῦν τάς περιουσίας  εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαβίδ εἰς μίαν ὑπόθεσιν,  ἡ ὁποία ἔχει παρουσιάσει τήν φρίκην καί τήν ἀσχήμιαν τῆς μάχης, τήν ὁποίαν διεξήγαγον αἱ ἐν λόγῳ ὁμάδες ἐναντίον τῆς αὐθεντικῆς Χριστιανικῆς παρουσίας εἰς τήν Ἱερουσαλήμ. Ὁ Μακαριώτατος ἐπίσης ὡμίλησεν διά τόν περιορισμόν τῆς ἐλευθερίας τῆς λατρείας εἰς βάρος Μουσουλμάνων καί Χριστιανῶν, ὁ ὁποῖος ἐμποδίζει τούς πιστούς νά προσεγγίσουν ἐλευθέρως εἰς τούς τόπους λατρείας των καί ἀνεφέρθη εἰς τό  παράδειγμα τῶν ἐνεργειῶν τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας ἐφέτος τό Μέγα Σάββατον, κατά τό ὁποῖον ἠμπόδισαν τούς πιστούς νά φθάσουν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί τόν Πανάγιον Τάφον.

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἀνεφέρθη ἐπίσης εἰς τούς κινδύνους τῆς Χριστιανικῆς μεταναστεύσεως, εἰδικῶς τῆς ἀπομακρύνσεως ἀπό τήν πόλιν τῆς Ἱερουσαλήμ, καί ὅτι ἡ διατήρησις τῆς Χριστιανικῆς παρουσίας ἀποτελεῖ σημαντικόν ἀνθρωπιστικόν καί πολιτισμικόν μήνυμα, προσθέτων δέ ὅτι ἡ προστασία τοῦ «Status Quo» εἶναι προτεραιότης διά ὅλας τάς Ἐκκλησίας, ὡς συμβαίνει μέ τήν διατήρησιν τῆς Χασημιτικῆς κηδεμονίας ἐπί τῶν Ἰσλαμικῶν καί Χριστιανικῶν Προσκυνημάτων  εἰς τούς Ἁγίους Τόπους.

Ὁ Μακαριώτατος ὡσαύτως ἀνεφέρθη εἰς τάς προκλήσεις πού ἀντιμετωπίζουν οἱ Χριστιανοί καί  εἰς τόν βαθμόν τῆς ἐντάσεως εἰς τόν ὁποῖον ἔχουν φθάσει τά πράγματα, ἰδίᾳ εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, ὅπου Ἱεροί Ναοί δέχονται ἐπιθέσεις, προσβάλλονται οἱ Χριστιανοί κληρικοί καί ἐμποδίζεται ἡ πρόσβασις τῶν πιστῶν εἰς χώρους λατρείας·  καί διά τάς προσπαθείας κατασχέσεων Χριστιανικῶν ἀκινήτων εἰς τήν κυρίαν εἴσοδον τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί εἰς τήν ἱστορικήν διαδρομήν τῶν Χριστιανῶν προσκυνητῶν ἀπό τήν Πύλην τοῦ Δαβίδ καί ἀπό τήν Νέαν Πύλην πρός τό ἐσωτερικόν τῆς Παλαιᾶς Πόλεως.

Εἰς τό πρόγραμμα τῶν ἐπισήμων ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ ἐπισκέψει τοῦ Προέδρου  Μπάϊντεν, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ.  Θεόφιλος Γ’, συμμετεῖχεν τήν Πέμπτην, 14ην Ἰουλίου 2022, ὁμοῦ μετά τῶν ὑπολοίπων Ἀρχηγῶν τῶν Ἐκκλησιῶν καί ἄλλων κληρικῶν εἰς δεξίωσιν, τήν ὁποίαν παρέθεσεν ὁ Πρόεδρος τοῦ Κράτους τοῦ Ἰσραήλ κ. Ἰσαάκ Χέρτζογκ εἰς τήν ἐπίσημον κατοικίαν αὐτοῦ πρός τιμήν τοῦ Προέδρου τῶν Η.Π.Α. Εἰς τήν δεξίωσιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ ἐτόνισε τήν ἀνάγκην νά λάβουν τέλος αἱ πρακτικαί τῶν Ἰσραηλινῶν ριζοσπαστικῶν ὁμάδων, αἱ ὁποῖαι στοχεύουν εἰς τήν διαγραφήν τοῦ πολιτισμικοῦ ψηφιδωτοῦ τῆς Ἁγίας Πόλεως καί εἰς τήν ἐξάλειψιν τῆς θρησκευτικῆς καί πολιτιστικῆς πολυμορφίας αὐτῆς, προσθέτων ὅτι ἡ Χριστιανική κληρονομία εἰς τήν Ἱερουσαλήμ κινδυνεύει ἐξ αἰτίας τῶν πρακτικῶν, τάς ὁποίας χρησιμοποιοῦν αἱ ὁμάδες αὗται.

joe_biden_israel_orthodox_patriach_theofilos_adologala_news_22 joe_biden_israel_orthodox_patriach_theofilos_adologala_news_22

Ακολουθήστε μας :

Σχετικά Άρθρα

Παραιτήθηκε ο ΥΠΕΞ Ν. Χριστοδουλίδης – Εκδήλωσε ενδιαφέρον για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Σάββατο 15 / 1 / 2022 , 3:00 από news_room Την παραίτησή του από την θέση του υπουργού Εξωτερικών, «αποτέλεσμα μιας σειράς γεγονότων και τοποθετήσεων, δημοσίων και άλλων, που διαδραματίζονται το τελευταίο διάστημα και που αναπόφευκτα και δυστυχώς επηρεάζουν το σοβαρό έργο που έχει να επιτελέσει η κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου […]

Μπολσονάρου: Ο στρατός θα ακολουθήσει τις εντολές να βγει στους δρόμους

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Σάββατο 24 / 4 / 2021 , 16:42 από news_room Μπολσονάρου: Ο στρατός θα ακολουθήσει τις εντολές να βγει στους δρόμους O ακροδεξιός πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου δήλωσε χθες Παρασκευή ότι αν δώσει εντολή στον στρατό να βγει στους δρόμους για να αποκαταστήσει την τάξη, αυτός “ θα […]

Pin It on Pinterest