30 °C Athens, GR
21/09/2023

Τελευταια Νέα
Απόψεις: Με σύστημα κερδοφορίας μεταναστευτικής βίζας στην ΕΕ θα έρθει ελπίδα σε ξένους που πιθανόν να πνιγούν στα νερά της Μεσογείου Απόψεις: Ρωσίδα κατάσκοπος δήλωνε στο Ληξιαρχείο ότι ήθελε την ίδια ώρα που μητέρες και παιδιά πληρώνουν έως και 8500€ Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε αντιπροσωπεία της Chevron Συνάντηση με πολιτευτές και υποψήφιους είχε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Βόρεια Μακεδονία: Ρήξη στο αντιπολιτευόμενο VMRO για τον Ν. Γκρούεφσκι 12 τραυματίες σε τροχαίο με σχολικό λεωφορείο στο Χιούστον Πανελλαδική απεργία: Παραλύει η χώρα σήμερα Πέμπτη – Ποιοι συμμετέχουν Άνοιξε σήμερα η εθνική οδός και για τα βαρέα οχήματα Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο νησί Hiiumaa και συναντήσεις στο Tallinn Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στις Επισκοπές Tartu και Pärnu και Saare Αφίχθηκαν οι εξ Ελλάδος Αρχιερείς – Θα παρευρεθούν στην Κληρικολαϊκή Συνέλευση της Ι. Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας Αρχιερατική Λειτουργία στον Άγιο Δημήτριο Πέτα Άρτης

Στην ετήσια Χριστουγεννιάτικη δεξίωση της δημαρχίας των Ιεροσολύμων παρέστη ο Πατριάρχης Θεόφιλος

Δημοσιεύθηκε: Παρασκευή 31 / 12 / 2021 , 14:37 από news_room

Εἰδήσεις ὑπό Heba Hrimat

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’ συνηντήθη τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 28ης Δεκεμβρίου 2021, μετά τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν εἰς Ἱερουσαλήμ, διά νά παραστῇ εἰς τήν ἐτήσιον Δεξίωσιν τῶν Χριστουγέννων, διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δημάρχου Ἱεροσολύμων κ. Moshe Lion.

Ἐκ μέρους τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Ἐκκλησιῶν, ὁ Πατριάρχης κ. Θεόφιλος  ηὐχαρίστησε τόν κ. Lion διά τήν πραγματοποίησιν τῆς ἐκδηλώσεως καί ἐξέφρασε τάς δεούσας εὐχάς τῶν ἡμερῶν.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπεσήμανε τά αὐξανόμενα βάρη διά τάς Ἐκκλησίας καί τάς Κοινότητας, λόγῳ τῆς συνεχιζομένης πανδημίας, ἰδιαιτέρως δέ κατά τήν διάρκειαν τῶν εὐλογημένων αὐτῶν ἑορτῶν, καθώς «μᾶς ἔχουν λείψει αἱ πολλαί χιλιάδες προσκυνηταί, ἐπισκεπτόμενοι τούς Ἁγίους Τόπους κατ’ ἔτος· καί εἰς τό μέλλον ἡ Πόλις ἡμῶν θά εἶναι μεστή ξανά προσκυνητῶν ἀπό ὅλον τόν κόσμον, ἐρχομένων μέ τόν πόθον πνευματικῆς ἀναψυχῆς καί ἀνανεώσεως εἰς ὅλους τούς Ἱερούς μας Τόπους». Ἐπίσης ὁ Μακαριώτατος ἐπεσήμανε τάς προσπαθείας τοῦ Δημάρχου νά ἀποκαταστήσῃ τήν κανονικότητα τοῦ βίου τῆς Ἱερουσαλήμ καί νά διευκολύνῃ τήν πιθανήν ἐπιστροφήν τῶν προσκυνητῶν.

Κατά τήν ὁμιλίαν Αὐτοῦ, ὁ Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως ἀνεφέρθη εἰς τήν αὔξησιν τῶν ἐπιθέσεων «ριζοσπαστικῶν ὁμάδων» εἰς τήν  Ἱερουσαλήμ κατά τῆς Ἐκκλησίας, τῶν κληρικῶν καί τῆς Χριστιανικῆς Κοινότητος καί ἐξέφρασε τήν ἀνησυχίαν τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Ἐκκλησιῶν «διά τήν ἀκεραιότητα τῆς Ἱερουσαλήμ καί τήν εὐημερίαν τῆς  Χριστιανικῆς συνοικίας».

Ὁ Μακαριώτατος ἐσημείωσεν ὅτι «κάθε ἱστορική συνοικία τῆς Παλαιᾶς Πόλεως ἔχει τήν μοναδικότητά της, ἡ ὁποία πρέπει νά γίνῃ σεβαστή», προσθέτων ὅτι «δυστυχῶς, αὗται αἱ ριζοσπαστικαί ὁμάδες προβαίνουν εἰς μίαν συντονισμένην καί διαρκῆ προσπάθειαν νά ὑπονομεύσουν τήν ἀκεραιότητα τῆς Χριστιανικῆς Συνοικίας καί δέν εἶναι κρυφόν τό γεγονός ὅτι στόχος αὐτῶν εἶναι νά ἀσκήσουν πίεσιν εἰς τούς ἁπλοῦς Χριστιανούς κατοίκους καί προσκυνητάς καί νά ἀποδυναμώσουν τήν Χριστιανικήν παρουσίαν εἰς τήν Συνοικίαν».

Ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισεν ἐπίσης ὅτι «ὑποστηρίζομεν ὅτι αὗται αἱ ἐξτρεμιστικαί ὁμάδες δέν ἀντιπροσωπεύουν τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ ἤ τόν Ἑβραϊκόν λαόν καί πρέπει νά ἐργασθῶμεν ἀπό κοινοῦ διά να περιορίσωμεν τάς προσπαθείας πάντων τῶν ριζοσπαστικῶν φατριῶν εἰς τήν Ἱερουσαλήμ καί εἰς τούς Ἁγίους Τόπους μας. Ἡμεῖς, οἱ Ἀρχηγοί τῶν Ἐκκλησιῶν, ἐπιβεβαιώνομεν τήν δέσμευσίν μας νά συμμετάσχωμεν εἰς ἐπείγοντα διάλογον διά τό θέμα τοῦτο, ὅπως ἀπεφάνθημεν εἰς τήν πρόσφατον Δήλωσιν Ἡμῶν». Ὁ Πατριάρχης Θεόφιλος ἐνεθάρρυνε μέ σεβασμόν τόν Δήμαρχον νά ποιήσῃ τό μέγιστον δυνατόν «διά νά διασφαλίσῃ ὅτι ὁ πολυπολιτισμικός, πολυεθνικός καί πολυθρησκευτικός χαρακτήρ τῆς Ἱερουσαλήμ προστατεύεται καί ἐνισχύεται».

Ὁ Μακαριώτατος ἐπεσφράγισε τόν λόγον Αὐτοῦ, ἐπαινῶν τήν Δημαρχίαν διά τήν ἐνασχόλησιν αὐτῆς μέ τά διάφορα ἀστικά ἔργα περιουσίας καί ἀνάπτυξεως τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἱδρυμάτων, διά τάς ἐπικεντρωμένας προσπαθείας αὐτῆς περί τήν Πόλιν διά τάς Κοινότητας τάς πέριξ τῆς Πόλεως καί ἐνεθάρρυνε αὐτήν εἰς τήν συνέχισιν αὐτῶν, «ὥστε να προωθήσωμεν τήν ἀνάπτυξιν καί τήν ἄνθισιν τῆς πόλεώς μας, τῶν κατοίκων αὐτῆς καί τοῦ μέλλοντος αὐτῆς πρός ἀμοιβαῖον ὄφελος πάντων».

Ἀντιφωνῶν, ὁ κ. Δήμαρχος ἀνεφέρθη εἰς τήν Ἱερουσαλήμ ὡς τήν καρδιάν τοῦ κόσμου καί εἶπεν ὅτι οἱ ἱεροί τόποι καί οἱ προσκυνηταί εἶναι σημαντικοί διά τήν χώραν καί τόν κόσμον ἐν γένει. Ἐδήλωσεν ἐπίσης ὅτι εἶναι ὁ Δήμαρχος ὅλων τῶν κατοίκων καί ἐτόνισεν ὅτι ἡ Ἱερουσαλήμ καλεῖται καί εἶναι «Πόλις εἰρήνης καί δικαιοσύνης».

Σχετικά Άρθρα

Χριστούγεννα 2021: Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρου – Adologala.gr

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Πέμπτη 23 / 12 / 2021 , 20:48 από news_room Αγαπημένες μου εν Χριστώ αδελφές και αδερφοί, Αυτά τα Χριστούγεννα είναι πραγματικά μια εποχή δώρων – με το μεγαλύτερο να είναι το Παιδί της Βηθλεέμ, το οποίο γεννήθηκε σε μια σπηλιά και τέθηκε σε μια Φάτνη. Και από τα […]

Με την υποστήριξη της Ι. Μητρόπολης Ιλίου το 3on3 streetball με αμαξίδιο στα Άνω Λιόσια

Με την υποστήριξη της Ι. Μητρόπολης Ιλίου το 3on3 streetball με αμαξίδιο στα Άνω Λιόσια

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Τρίτη 4 / 7 / 2023 , 2:59 από news_room Με την πρωτοβουλία και την υποστήριξη του Γραφείου Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 1 Ιουλίου 2023, το 3on3 streetball με αμαξίδιο στην Πλατεία Ηρώων στα Άνω Λιόσια. Συνδιοργανωτές της δράσης ήταν η Ομοσπονδία […]

Pin It on Pinterest